Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

15.01.2013

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy na dzień 26 marca 2013 r. godz. 10.00(część pisemna) oraz na dzień 9 kwietnia 2013 r. godz. 10.00(rozpoczęcie części ustnej).

czytaj więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,4648,ogloszenie-o-egzaminie-komorniczym.html


Archiwum