„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Aktualności

28.10.2015

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kancelaria Komornika 

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

30.10.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
475092,00zł 
/ rękojmia/wadium:
71264,00zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00030804/6

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Lubańska, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030804/6. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 21 o powierzchni 5578 m2, budynek 2 piętrowy mieszkalno-usługowy w stanie surowym otwartym w trakcie wstawiania okien o łącznej powierzchni 899,78 m2 oraz hala produkcyjna w stanie surowym otwartym o powierzchni zabudowy 687,39 m2. W budynku mieszkalno-usługowym znajdują się 2 lokale usługowe i 3 lokale biurowe na parterze, 5 lokali na I piętrze oraz 2 lokale mieszkalne na II piętrze. Dojazd do nieruchomości szosą z płyt betonowych.

Więcej