„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Aktualności

28.10.2015

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kancelaria Komornika 

Więcej

NIeruchomosć położona w Bogatyni przy ul. Komuny Paryskiej

21.11.2016 13:20 
/ cena wywoławcza:
146250,00zł 
/ rękojmia/wadium:
19500,00zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00027637/0

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Komuny Paryskiej 1G, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027637/0. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie szeregowej z lat 30. w granicach działki nr 837/215 o powierzchni 314 m2 oddanej w użytkowanie wieczyste. Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 87,35 m2.

Więcej