„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Aktualności

09.07.2020

Wniosek o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wnioski o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych na okres zasiłkowy 2020/2021

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

19.10.2020 13:00 
/ cena wywoławcza:
73002,00zł 
/ rękojmia/wadium:
9734,00zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00038402/4

położonej w Zgorzelcu ul. Łużycka 20c, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038402/4. Nieruchomość jest prawem użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 10 o powierzchni 59 m2 o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej stanowiącej budynek niemieszkalny, pełniący funkcję handlowo-usługową o pow. użytkowej 47,30 m2. Stan techniczny budynku jest dobry i nie nosi znacznych śladów zużycia technicznego. Budynek składa się z sali sprzedaży o pow. 37,70 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. 7,30 m2 oraz wc o pow. 2,30 m2. Układ pomieszczeń przechodni. Wejście do budynku znajduje się od ul. Łużyckiej bezpośrednio do sali sprzedaży. Budynek wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną i wodno-kanalizacyjną. Pomieszczenia ogrzewane są przy pomocy grzejników elektrycznych. Działka posiada dostęp do sieci elektrotechnicznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Częścią składową nieruchomości jest udział 10/1000 o wartości 133,00 zł w działce nr 9 będącej drogą wewnętrzną stanowiącą dostęp do drogi publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest UM2 jako tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.

Więcej