„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Aktualności

28.10.2015

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kancelaria Komornika 

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Reymonta

27.02.2017 11:30 
/ cena wywoławcza:
43125,00zł 
/ rękojmia/wadium:
5750,00zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00011261/8

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Reymonta 34/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011261/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym położonym na I piętrze budynku wielorodzinnego o powierzchni 41,00 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni oraz wc usytuowanego na półpiętrze. Z lokalem związany jest udział 1580 /10000  w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania gruntu objętego księgą wieczystą JG1Z/00010520/5. Nie ma przynależnych nieruchomości.

Więcej