„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Aktualności

28.10.2015

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kancelaria Komornika 

Więcej

Nieruchomość położona w Studniskach Dolnych

02.09.2019 14:00 
/ cena wywoławcza:
411334,00zł 
/ rękojmia/wadium:
61700,00zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00033048/9

położonej w miejscowości Studniska Dolne, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033048/9.Nieruchomość jest zabudowaną działką gruntu nr 4, AM-1 o powierzchni 60.600 m2 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki lekko nachylony, na powierzchni ok 2.800 m2 działka utwardzona. W południowej części działki posadowione są 2 parterowe zdewastowane powojskowe budynki niemieszkalne, pozostała część działki jest niezagospodarowana, porośnięta krzewami i drzewami samosiejnymi. Budynek o powierzchni ok. 270 m2 zbudowany z bloczków betonowych częściowo zawalony nie posiada zadaszenia i części ścian. Drugi budynek zbudowany z cegieł w złym stanie technicznym o powierzchni ok. 210 m2 nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej z widocznymi zawilgoceniami ścian i posadzek wynikającymi z przeciekającego dachu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny projektowanej zabudowy usługowej i rzemieślniczej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Dojazd do działki publiczną drogą gruntową. Działka nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej.

Więcej