„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Aktualności

30.10.2020

Ważny komunikat

Od dnia 02.11.2020r. do odwołania zmieniają się zasady przyjmowania interesantów i ogranicza się bezpośrednie kontakty z pracownikami kancelarii.

Zanim przyjdziesz zadzwoń lub napisz e-maila

600 393 200, 75 7717 257, zgorzelec2@komornik.pl

Wpłat można dokonywać na konto komornika PKO BP SA O. w Bolesławcu 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521.

Więcej

I licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej Działoszyn

27.03.2023 13:00 
/ cena wywoławcza:
75000zł 
/ rękojmia/wadium:
10000zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00006566/8

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.03.2023r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Działoszyn nr 151 - działka nr 659, której właścicielem jest Władysław Legieżyński, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00006566/8.
Nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, niepodpiwniczony. Powierzchnia działki wynosi 800 m2. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne: parter + piętro oraz nieużytkowany strych. Pomieszczenia są niskie (poniżej 2,0 m). Według przeprowadzonych pomiarów powierzchnia całkowita budynku (bez strychu i pomieszczenia gospodarczego) wynosi ok. 50 m2 (bez uwzględnienia wysokości powierzchnia wynosi ok. 100 m2). Powierzchnia pomieszczenia gospodarczego (szopy garażowej) bez uwzględnienia wysokości wynosi ok. 22,3 m2.
Na parterze budynku oprócz komunikacji znajduje się: 1 pokój, kuchnia, łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze oprócz korytarza zlokalizowane są 3 pokoje.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 100.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 75.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2544/20".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.

Więcej