„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Aktualności

30.10.2020

Ważny komunikat

Od dnia 02.11.2020r. do odwołania zmieniają się zasady przyjmowania interesantów i ogranicza się bezpośrednie kontakty z pracownikami kancelarii.

Zanim przyjdziesz zadzwoń lub napisz e-maila

600 393 200, 75 7717 257, zgorzelec2@komornik.pl

Wpłat można dokonywać na konto komornika PKO BP SA O. w Bolesławcu 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521.

Więcej

I licytacja nieruchomości Pieńsk

29.05.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
405000zł 
/ rękojmia/wadium:
54000zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00012488/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.05.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Pieńsk ul. Zgorzelecka 67, której właścicielami są: Adam Korzeniewski oraz Sylwia Zimmermann (poprzednio Korzeniewska), objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00012488/2.
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 907 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym. Budynek podpiwniczony, parterowy z poddaszem mieszkalnym i nieużytkowym strychem, posiada dwa niezależne wejścia. Jedno przez zewnętrzne, betonowe schody od frontu przez zamknięty ganek, drugie poprzez piwnicę prowadzi bezpośrednio do ogrodu. Od strony podwórka znajduje się też wjazd do połączonego z bryłą budynku garażu. Powierzchnia całkowita z garażem i piwnicami ok. 296,6 m2. Na parterze budynku oprócz ganku i komunikacji znajdują się: 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Na poddaszu użytkowym znajduje się: komunikacja, 4 pokoje oraz duża łazienka. Nad poddaszem jest nieużytkowy strych. W piwnicy są pomieszczenia gospodarcze, kotłownia i pralnia. W bryle jest też zewnętrzny garaż o powierzchni ok. 58 m2 i wysokości ok. 3m.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 540.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 405.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 54 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 3234/21".

Więcej