„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Aktualności

30.10.2020

Ważny komunikat

Od dnia 02.11.2020r. do odwołania zmieniają się zasady przyjmowania interesantów i ogranicza się bezpośrednie kontakty z pracownikami kancelarii.

Zanim przyjdziesz zadzwoń lub napisz e-maila

600 393 200, 75 7717 257, zgorzelec2@komornik.pl

Wpłat można dokonywać na konto komornika PKO BP SA O. w Bolesławcu 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarkach Średnich

25.01.2021 11:00 
/ cena wywoławcza:
57000zł 
/ rękojmia/wadium:
7600zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00006041/2

położonej w miejscowości Żarki Średnie, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00006041/2. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 104/2 o powierzchni 2.318 m2. Działka jest płaska, nieogrodzona o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta roślinnością samosiejną. Od strony północnej i wschodniej graniczy z drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość określona jest symbolem ZW tj. tereny zainwestowania wiejskiego z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. 

Więcej