„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Wnioski