Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Wnioski