„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Licytacje : Nieruchomości

I licytacja ułamkowej części nieruchomości

11.12.2023 13:00 
/ cena wywoławcza:
88500zł 
/ rękojmia/wadium:
11800zł
sygnatura licytacji: Kmp 97/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00013724/6

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.12.2023r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     U Ł A M K O W E J     C Z Ę Ś Ć I     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w Zgorzelcu ul. Szarych Szeregów 3, której właścicielem jest Bartłomiej Łukasz Muszyński, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00013724/6.
Nieruchomość składa się z budynku mieszkalnego przedwojennego wolnostojącego, 3 kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy ok. 192 m2 oraz wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni zabudowy 61 m2. Budynek mieszkalny jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Powierzchnia całkowita ok. 360 m2 (bez piwnic i nieużytkowego strychu). Budynek przeszedł wiele prac modernizacyjnych i budowlanych, w wyniku których wydzielono w nim dwie niezależne i całkowicie samodzielne pod względem funkcjonalnym o podobnej wielkości części mieszkalne. Każda z nich ma niezależne wejście i zajmuje wszystkie kondygnacje. Po lewej stronie budynku znajduje się korytarz, kuchnia, 5 pokoi, 2 łazienki i wc. Po prawej stronie budynku znajduje się ganek, garderoba, 2 łazienki, wc, pokój dzienny, korytarz, kuchnia, salon, sypialnia i dodatkowy pokój.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 579.000,00 zł. Służebność osobista została wyceniona na kwotę 108.000,00 zł. Wartość nieruchomości po uwzględnieniu służebności wynosi 471.000,00 zł. Wartość należącego do dłużnika udziału 1/4 nieruchomości wynosi 145.000,00 zł. Wartość należącego do dłużnika udziału 1/4 nieruchomości po uwzględnieniu służebności wynosi 118.000,00 zł. Cena wywołania udziału 1/4 nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 88.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania udziału 1/4 nieruchomości, tj. 11.800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 97/17".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.

Więcej

I licytacja lokalu mieszkalnego Zawidów

11.12.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
77250zł 
/ rękojmia/wadium:
10300zł
sygnatura licytacji: Kmp 162/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00054689/7

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.12.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zawidów ul. Strzelecka 9/2, której właścicielem jest Dawid Szewczyk, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00054689/7.
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 50,40 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki położonym na parterze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 3,3 m2 i udział 140/1000 w gruncie i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 103.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 77.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 162/14".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.

Więcej

I licytacja lokalu mieszkalnego Bogatynia

27.03.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
98025zł 
/ rękojmia/wadium:
13070zł
sygnatura licytacji: Km 1373/20 \ księga wieczysta: JG1Z/00026961/3

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.03.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Parkowa 5/1, której właścicielem jest Małgorzata Kalinowska, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00026961/3.
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 72,10 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarni, łazienki i wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należą 2 piwnice o łącznej powierzchni 8 m2 i udział 238/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 130.700,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 98.025,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13.070,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1373/20".

Więcej

I licytacja lokalu mieszkalnego Bogatynia

11.12.2023 12:30 
/ cena wywoławcza:
99750zł 
/ rękojmia/wadium:
13300zł
sygnatura licytacji: Km 1681/20 \ księga wieczysta: JG1Z/00028070/4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.12.2023r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bogatynia os. Orła Białego 5/1, której właścicielem jest Bogusław Jakimiak, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00028070/4.
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 36,60 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju na parterze bloku mieszkalnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 5,80 m2 w ramach posiadanego udziału 16/1000 w gruncie oraz częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 133.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 99.750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1681/20".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.

Więcej

I licytacja nieruchomości Porajów

23.10.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
215250zł 
/ rękojmia/wadium:
28700zł
sygnatura licytacji: Kmp 122/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00006245/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.10.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Porajów ul. Wojska Polskiego 1A, której właścicielem jest Magdalena Milkowska (obecnie Bielawa), objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00006245/2.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym. Łączna powierzchnia działki 0,0316 ha. Budynek mieszkalny ma 3 kondygnacje nadziemne: parter, piętro oraz nieużytkowany strych. Powierzchnia użytkowa wynosi 83 m2 (bez strychu), w tym piwnica 22,8 m2. Budynek mieszkalny składa się z komunikacji, 3 pokoi, kuchni, toalety, łazienki (w piwnicy) oraz pomieszczenia gospodarczego (w piwnicy).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 287.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 215.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 28.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 122/19".

Więcej