„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Licytacje : Nieruchomości

I licytacja nieruchomości Porajów

23.10.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
215250zł 
/ rękojmia/wadium:
28700zł
sygnatura licytacji: Kmp 122/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00006245/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.10.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Porajów ul. Wojska Polskiego 1A, której właścicielem jest Magdalena Milkowska (obecnie Bielawa), objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00006245/2.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym. Łączna powierzchnia działki 0,0316 ha. Budynek mieszkalny ma 3 kondygnacje nadziemne: parter, piętro oraz nieużytkowany strych. Powierzchnia użytkowa wynosi 83 m2 (bez strychu), w tym piwnica 22,8 m2. Budynek mieszkalny składa się z komunikacji, 3 pokoi, kuchni, toalety, łazienki (w piwnicy) oraz pomieszczenia gospodarczego (w piwnicy).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 287.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 215.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 28.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 122/19".

Więcej

II licytacja nieruchomości Pieńsk

18.09.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
360000zł 
/ rękojmia/wadium:
54000zł
sygnatura licytacji: Km 3234/21 \ księga wieczysta: JG1Z/00012488/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18.09.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

II     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Pieńsk ul. Zgorzelecka 67, której właścicielami są: Adam Korzeniewski oraz Sylwia Zimmermann (poprzednio Korzeniewska), objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00012488/2.
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 907 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym. Budynek podpiwniczony, parterowy z poddaszem mieszkalnym i nieużytkowym strychem, posiada dwa niezależne wejścia. Jedno przez zewnętrzne, betonowe schody od frontu przez zamknięty ganek, drugie poprzez piwnicę prowadzi bezpośrednio do ogrodu. Od strony podwórka znajduje się też wjazd do połączonego z bryłą budynku garażu. Powierzchnia całkowita z garażem i piwnicami ok. 296,6 m2. Na parterze budynku oprócz ganku i komunikacji znajdują się: 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Na poddaszu użytkowym znajduje się: komunikacja, 4 pokoje oraz duża łazienka. Nad poddaszem jest nieużytkowy strych. W piwnicy są pomieszczenia gospodarcze, kotłownia i pralnia. W bryle jest też zewnętrzny garaż o powierzchni ok. 58 m2 i wysokości ok. 3m.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 540.000,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 360.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 54.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 3234/21".

Więcej

I licytacja nieruchomości gruntowej

18.09.2023 12:30 
/ cena wywoławcza:
115500zł 
/ rękojmia/wadium:
15400zł
sygnatura licytacji: Km 1306/22 \ księga wieczysta: JG1Z/00023147/0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.09.2023r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Ruszów ul. Szklana działka nr 186/4, której właścicielami są Marek Jurczak oraz Piotr Magiera na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023147/0.
Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 186/4 o powierzchni 0,4400 ha. Na działce znajdują się dwie drewniane wiaty, które nie są trwale związane z gruntem, w związku z czym nie stanowią części składowych nieruchomości. Obie wiaty powstały w konstrukcji drewnianej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod terenyzabudowy produkcyjno-usługowej. Od strony północnej nieruchomość sąsiaduje z działką drogową o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość składa się z użytków gruntowych oznaczonych symbolem RV (0,18ha) i ŁV (0,26 ha). Przez centralną część działki przebiega sieć elektroenergetyczna średniego napięcia (SN 20kV), co w znaczny sposób ogranicza jej możliwości inwestcyjne. Obszar nieruchomości wykorzystywany był jako część tartaku, w którym wykonywano impregnację i suszenie drewna. W północno-zachodniej części działki znajduje się basen do impregnacji drewna - wykazujący znaczne zużycie techniczne.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 154.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 115.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 15.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1306/22".
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.

Więcej

I licytacja lokalu mieszkalnego Bogatynia

27.03.2023 12:00 
/ cena wywoławcza:
98025zł 
/ rękojmia/wadium:
13070zł
sygnatura licytacji: Km 1373/20 \ księga wieczysta: JG1Z/00026961/3

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.03.2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Parkowa 5/1, której właścicielem jest Małgorzata Kalinowska, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00026961/3.
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 72,10 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarni, łazienki i wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należą 2 piwnice o łącznej powierzchni 8 m2 i udział 238/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 130.700,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 98.025,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13.070,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1373/20".

Więcej