„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Licytacje : Nieruchomości

I licytacja nieruchomości

14.02.2022 12:00 
/ cena wywoławcza:
189000zł 
/ rękojmia/wadium:
25200zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta:

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

ODWOŁANA

w postaci należącego do Sylwii Dobek-Niziołek niewydzielonego udziału 1/2 nieruchomości położonej w miejscowości Pieńsk przy ul. Zgorzeleckiej 102, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035777/2.

Nieruchomość jest działką gruntową nr 22/21 zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 237,60 m2. Działka jest płaska o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Na części niezabudowanej znajduje się ogród z podjazdami i przejściami wyłożonymi kostką. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodnej, energetycznej, kanalizacyjnej oraz CO zasilanem piecem węglowym znajdującym się w piwnicy. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez niezabudowaną gminną działkę nr 22/15. Budynek ma 2 kondygnacje nadziemne i jest w całości podpiwniczony. Na poziomie piwnicy znajduje się 2 stanowiskowy garaż, do którego prowadzi wjazd. Nieruchomość ma 2 wejścia: jedno wejście od strony ulicy i drugie prowadzące z ogrodu do salonu. Na parterze budynku znajdują się: kuchnia z jadalnią, salon z wyjściem na taras oraz łazienka. Na piętrze są: 3 pokoje, korytarz i łazienka.

Więcej

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Daszyńskiego 75 w Zgorzelcu

08.11.2021 13:00 
/ cena wywoławcza:
1471000zł 
/ rękojmia/wadium:
147100zł
sygnatura licytacji: Km 151/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00039379/0

 

NIEAKTUALNE

 

 

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego 75, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
o numerze JG1Z/00039379/0. Nieruchomość składa się działek gruntu nr 46/5, 46/6, 46/7 o łącznej powierzchni
1471 m2, zabudowanych częściowo podpiwniczonym dwukodygnacyjnym budynkiem usługowo-mieszkalnym, parterowym budynkiem usługowym oraz kominem przemysłowym. Działki stanowią gospodarczą całość. Działka
nr 46/5 o pow. 1004 m2 jest nieogrodzona, ma nieforemny i nieregularny kształt. Działka nr 46/6 o pow. 349 m2
o nieregularnym i nieforemnym kształcie stanowi drogę dojazdową utwardzoną tłuczniem do działek 46/5 oraz 46/7. Działka nr 46/7 o pow. 118 m2 ma kształt zbliżony do prostokąta, zabudowana jest przedwojennym dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym częściowo podpiwniczonym oraz parterowym budynkiem usługowym. Budynek usługowo-mieszkalny zbudowany jest w technologii tradycyjnej z cegły, nie jest ocieplony. W budynku wyodrębniony został lokal mieszkalny o pow. 88,10 m2 posiadający księgę wieczystą o numerze JG1Z/00044443/8. Powierzchnia użytkowa budynku po wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego wynosi wraz z częściami wspólnymi
652,04 m2. W budynku znajduje się 6 lokali składających się na całą nieruchomość objętą księgą wieczystą. Na parterze
w centralnej części budynku znajduje się lokal składający się z zespołu pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia hurtowni biurowej, w której skład wchodzą sala sprzedaży, korytarz, 3 pomieszczenia biurowe i pomieszczenie socjalne tj. kuchnia i wc. Każde pomieszczenie w tej części budynku ogrzewane jest za pomocą instalacji centralnego ogrzewania na gaz. Jedno z biur wymaga remontu. Łączna pow. użytkowa pomieszczeń wynosi 156,48 m2. Do pomieszczeń tych można dostać się z klatki schodowej. Na parterze w południowo-zachodniej części budynku znajduje się zespół pomieszczeń o pow. 112,01 m2 wykorzystywanych jako zaplecze magazynowe hurtowni biurowej, w którego skład wchodzą dwa pomieszczenia magazynowe i kotłownia. Nad częścią pomieszczenia utworzono antresolę wykorzystywaną na potrzeby magazynowe. Do pomieszczeń tych można dostać się dwoma niezależnym wejściami.
Na parterze w północnej części budynku znajduje sie zespół pomieszczeń o pow. 193,49 m2 wykorzystywanych jako sala ćwiczeń. Pomieszczenia wykończone są w niskim standardzie, nie posiadają ogrzewania. Do pomieszczeń prowadzi niezależne wejście z terenu działki od strony północnej. W południowo-wschodniej części budynku na parterze znajduje się lokal usługowy z odrębnym wejściem o pow. 29,69 m2. Lokal w dobrym stanie technicznym i wykończony
w wysokim standardzie składa się z korytarza, salonu kosmetycznego i łazienki. Lokal jest ogrzewany, w każdym pomieszczeniu znajduje się kaloryfer. W centralnej części budynku na parterze po stronie wschodniej znajduje się lokal usługowy składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 40,73 m2. Do lokalu prowadzi wejście z klatki schodowej. Lokal jest ogrzewany, w każdym pomieszczeniu znajduje się kaloryfer. Na pierwszym piętrze budynku znajduje sie lokal usługowy składający się z trzech pomieszczeń usługowych o łącznej pow. 74,98 m2. Lokal jest
w średnim stanie technicznym. W jednym z pomieszczeń widoczne są zacieki świadczące o przeciekającym dachu.
Do lokalu prowadzi wejście z klatki schodowej. Bezpośrednio w lokalu nie znajduje sie wc, jednak jest ono dostępną
w ramach części wspólnych budynku na klatce schodowej. Lokal jest ogrzewany. Pomimo braku prawnego wydzielenia lokali, rozkład budynku pozwala na wynajem sześciu niezależnych zespołów pomieszczeń o zróżnicowanej funkcji
i standardzie wykończenia. Przy zachodniej granicy działki 46/5 posadowiony jest komin przemysłowy o wysokości
20 m. Parterowy budynek usługowy znajdujący się na działce nr 46/7 zbudowany jest z cegły o łącznej pow. 64,35 m2. W budynku znajdują się dwa lokale usługowe. Lokale składają się z hallu, wc i dwóch sal. Pomieszczenia w budynku są ogrzewane za pomocą kotłowni znajdującej się w budynku posadowionym na działce nr 46/5. Standard i stan techniczny lokali dobry. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektrotechnicznej, gazowej, wodnej oraz kanalizacyjnej.
Do nieruchomości należy udział 8863/100000 w prawie własności nieruchomości gruntowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z kostki Bauma.

Więcej

Nieruchomość położona w Kopaczowie

14.06.2021 12:30 
/ cena wywoławcza:
915000zł 
/ rękojmia/wadium:
122000zł
sygnatura licytacji: Km 2104/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00046449/4

NIEAKTUALNA

nieruchomość położona w miejscowości Kopaczów, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046449/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/8 o powierzchni 10.000 m2. Działka ma kształt prostokąta z wąskim odcinkiem drogi dojazdowej przy zjeździe na rondzie z drogi transgranicznej Zittau - Hradek w pobliżu miejscowości Kopaczów i przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia). W pobliżu dostępna jest sieć energetyczna i wodociągowa.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Żarska Wieś 126

07.06.2021 13:00 
/ cena wywoławcza:
360636zł 
/ rękojmia/wadium:
54096zł
sygnatura licytacji: Km 313/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00014522/7

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Żarska Wieś 126, której właścicielem jest Centrum Szkoleniowo-Doradcze QUEST Sp. z o.o., objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00014522/7. Nieruchomość jest działką gruntu nr 530 o powierzchni 796 m2 w użytkowaniu wieczystym do 15.03.2088r. zabudowaną budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Działka o kształcie regularnego wieloboku, od strony drogi ogrodzona ogrodzeniem z melatoplastyki z bramą wjazdową przesuwną. Dojazd do działki drogą ślepą, utwardzoną tłuczniem, zlokalizowaną po stronie północnej działki. Działka z urządzoną zielenią oraz utwardzona
w części frontowej zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny, wolnostojący o pow. użytkowej 263,65 m2 usytuowany jest w centralnej części działki, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty i ściany fundamentowe wykonane z ław żelbetowych, wylewanych z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z materiałów ceramicznych, stropy gęstożebrowe, prefabrykowane. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Kominy murowane z cegły pełnej. Elewacja budynku: tynk strukturalny oraz cokół ceramiczny wokół budynku. Wokół budynku wykonano opaskę drenażową odprowadzającą wody opadowe. Budynek parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony frontowej oraz drugie od strony tarasu. Wyposażony w instalacje wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci oraz elektryczną, ogrzewany za pomocą pieca gazowego z rozprowadzeniem do grzejników. W księdze wieczystej ujawniona jest pow. budynku 352 m2, natomiast w dniu oględzin dokonano pomiarów, zgodnie z którymi powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie 263,65 m2, w tym pow. mieszkalna 158,40 m2, piwnica 88,39 m2 i garaż 16.86 m2. W piwnicy znajduje się pięć pomieszczeń oraz korytarz ze schodami na parter. Na parterze znajdują się ganek, garderoba, łazienka, otwarta kuchnia z jadalnią, salon z kominkiem, korytarz, klatka schodowa na poddasze oraz garaż. Na poddaszu znajduje się pomieszczenie socjalne, łazienka, 4 pokoje i korytarz. Budynek funkcjonalny.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego 75/1

26.04.2021 12:00 
/ cena wywoławcza:
333750zł 
/ rękojmia/wadium:
44500zł
sygnatura licytacji: Km 1973/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00016086/2

NIEAKTUALNA

Nieruchomość jest dwupoziomowym lokalem niemieszkalnym o pow. użytkowej 155,00 m2 usytuowanym na parterze budynku czterokondygnacyjnego, składający się z dwóch sal sprzedaży, toalety, pomieszczenia gospodarczego i komunikacji. Lokal posiada znacznych rozmiarów przeszkloną witrynę usytuowaną w kierunku ul. Daszyńskiego. Ogrzewany jest za pomocą centralnego ogrzewania zasilanego piecem gazowym usytuowanym w lokalu. Wejście usytuowane jest bezpośrednio z chodnika. Lokal wykończony i wyposażony w średnim standardzie. Do lokalu należy udział 128/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal wyposażony jest w sieci: wodociągową, gazową, kanalizacyjną i elektryczną. Nieruchomość znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków w powiatowym wykazie zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Żarska Wieś

22.03.2021 13:30 
/ cena wywoławcza:
57418zł 
/ rękojmia/wadium:
7656zł
sygnatura licytacji: Km 313/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00035534/7

położonej w miejscowości Żarska Wieś, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035534/7. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 545/3 o nieregularnym kształcie i powierzchni 2090 m2. Okala ona działkę nr 530 objętą księgą wieczystą JG1Z/00014522/7, na której posadowiony jest budynek mieszkalny o nr. porządkowym 126. Działka w części od frontu, od drogi i przy działce nr 530 ogrodzona ogrodzeniem z metaloplastyki na podmurówce, pozostała część ogrodzona siatką. Na działce od strony frontowej znajduje się wiata na drewno. Działka z urządzoną zielenią, zadrzewiona i zakrzewiona, posiada dostęp do instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Łużyckiej

22.03.2021 12:00 
/ cena wywoławcza:
175500zł 
/ rękojmia/wadium:
23400zł
sygnatura licytacji: Km 2658/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00008178/5

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Łużycka 12 A, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00008178/5. Nieruchomość stanowi zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej działkę gruntu nr 166/3 o pow. 293 m2, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, płaską w pełni ogrodzoną. Od wschodniej strony działki znajduje sie droga dojazdowa. Teren dookoła budynku zagospodarowany został na ogród. Ścieżki na działce oraz wjazd do garażu zostały utwardzone kostką Bauma. Na potrzeby ogrodu zajęto część sąsiadującej działki nr 161/1 o pow. 100 m2 (nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej tytuł prawny do tego fragmentu gruntu). Budynek mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 82,60 m2 znajduje się we wschodniej części działki. Ogrzewany za pomocą instalacji centralnego ogrzewania zasilanego piecem węglowym usytuowanym w piwnicy rozprowadzonej aluminiowymi grzejnikami panelowymi. Woda poza sezonem grzewczym ogrzewana jest za pomocą podgrzewacza elektrycznego. Na parterze budynku znajduje się ganek, korytarz, wc, łazienka i kuchnia połączona z salonem. Z kuchni wychodzi się na taras i do ogrodu. Na drugiej kondygnacji budynku znajduje się korytarz oraz 2 pokoje, z których zostały wydzielone garderoby. Budynek jest w pełni podpiwniczony oraz posiada niemieszkalny strych. Zbudowany w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym dachówką ceramiczną. Budynek widnieje w gminnej ewidencji zabytków oraz w wojewódzkim wykazie zabytków. Budynek jest w średnim stanie technicznym, przed wymianą pokrycia dachowego o termomodernizacji.W części centralnej działki znajduje się jednokondygnacyjny budynek niemieszkalny o pow. 20 m2 stanowiący garaż. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarkach Średnich

25.01.2021 11:00 
/ cena wywoławcza:
57000zł 
/ rękojmia/wadium:
7600zł
sygnatura licytacji: Kmp 91/02 \ księga wieczysta: JG1Z/00006041/2

położonej w miejscowości Żarki Średnie, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00006041/2. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 104/2 o powierzchni 2.318 m2. Działka jest płaska, nieogrodzona o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta roślinnością samosiejną. Od strony północnej i wschodniej graniczy z drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość określona jest symbolem ZW tj. tereny zainwestowania wiejskiego z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. 

Więcej

Nieruchomość położona w Starym Zawidowie

18.01.2021 11:00 
/ cena wywoławcza:
2434zł 
/ rękojmia/wadium:
365zł
sygnatura licytacji: Km 1311/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00043161/0

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Stary Zawidów 57, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00043161/0. Nieruchomość jest niezabudowaną działką nr 284/2 w miejscowości Stary Zawidów o pow. 1.800 m2. Działka płaska o kształcie regularnym, nieogrodzona, wykorzystywana rolniczo, położona wśród terenów wykorzystywanych rolniczo. Dojazd do działki drogą gruntową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako tereny rolnicze, na które składają się następujące klasy użytków: grunty orne oznaczone symbolem RIIIb o pow. 1.400 m2 oraz grunty orne oznaczone symbolem RIIIa o pow. 400 m2. 

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Zawidów przy ul. Konopnickiej

21.12.2020 11:30 
/ cena wywoławcza:
52500zł 
/ rękojmia/wadium:
7000zł
sygnatura licytacji: Km 1247/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00044297/9

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Zawidów ul. Konopnickiej 25/9, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044297/9. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 51,60 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 2 piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Lokal wyposażony jest w instalację wodną (z centralną ciepłą wodą), kanalizacyjną, elektryczną i c.o. zasilane z sieci miejskiej. Mieszkanie posiada balkon. W ramach posiadanego prawa właścicielka użytkuje piwnicę o pow. 4,90 m2. Układ pomieszczeń dobry. 

Więcej

Ułamkowa część nieruchomości położonej w Bogatyni przy ul Białogórskiej

23.11.2020 11:30 
/ cena wywoławcza:
12000zł 
/ rękojmia/wadium:
1800zł
sygnatura licytacji: Km 292/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00035402/3

NIEAKTUALNA


położonej w miejscowości Bogatynia ul. Białogórska 2E/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035402/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 74,03 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju łazienki z wc i pomieszczenia gospodarczego, na parterze wielorodzinnego budynku trzykondygnacyjnego. Lokal wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz c.o. zasilane z sieci miejskiej. Do lokalu należy udział 172/1000 w częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń dobry, wejście do pomieszczenia gospodarczego przez największy pokój, stan lokalu średni. 

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

19.10.2020 11:00 
/ cena wywoławcza:
73002zł 
/ rękojmia/wadium:
9734zł
sygnatura licytacji: Km 4298/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00038402/4

ODWOŁANA

położonej w Zgorzelcu ul. Łużycka 20c, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038402/4. Nieruchomość jest prawem użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 10 o powierzchni 59 m2 o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej stanowiącej budynek niemieszkalny, pełniący funkcję handlowo-usługową o pow. użytkowej 47,30 m2. Stan techniczny budynku jest dobry i nie nosi znacznych śladów zużycia technicznego. Budynek składa się z sali sprzedaży o pow. 37,70 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. 7,30 m2 oraz wc o pow. 2,30 m2. Układ pomieszczeń przechodni. Wejście do budynku znajduje się od ul. Łużyckiej bezpośrednio do sali sprzedaży. Budynek wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną i wodno-kanalizacyjną. Pomieszczenia ogrzewane są przy pomocy grzejników elektrycznych. Działka posiada dostęp do sieci elektrotechnicznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Częścią składową nieruchomości jest udział 10/1000 o wartości 133,00 zł w działce nr 9 będącej drogą wewnętrzną stanowiącą dostęp do drogi publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest UM2 jako tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.

Więcej

Nieruchomość położona w Starym Zawidowie

19.10.2020 10:00 
/ cena wywoławcza:
2738zł 
/ rękojmia/wadium:
365zł
sygnatura licytacji: Km 1311/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00043161/0

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Stary Zawidów 57,objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00043161/0. Nieruchomość jest niezabudowaną działką nr 284/2 w miejscowości Stary Zawidów o pow. 1.800 m2. Działka płaska o kształcie regularnym, nieogrodzona, wykorzystywana rolniczo, położona wśród terenów wykorzystywanych rolniczo. Dojazd do działki drogą gruntową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako tereny rolnicze, na które składają się następujące klasy użytków: grunty orne oznaczone symbolem RIIIb o pow. 1.400 m2 oraz grunty orne oznaczone symbolem RIIIa o pow. 400 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Strzeleckiej

05.10.2020 10:00 
/ cena wywoławcza:
106500zł 
/ rękojmia/wadium:
14200zł
sygnatura licytacji: Km 2513/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00011394/9

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Zawidów ul. Strzelecka 2/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011394/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 99,00 m2 składającym się z 4 pokoi, łazienki z wc, kuchni i przedpokoju na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 47/100 w gruncie, na którym znajduje się nieruchomość i częściach wspólnych budynku, w tym w pomieszczeniach na strychu i piwnicy. Z przedpokoju jest wejście do kuchni, łazienki z wc i przechodniego pokoju. Mieszkanie bezczynszowe, ogrzewane piecem c.o. znajdującym się w piwnicy. Funkcjonalność średnia, stan techniczny i standard wykończenia lokalu pogorszone. 

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Kunów

31.08.2020 10:00 
/ cena wywoławcza:
195750zł 
/ rękojmia/wadium:
26100zł
sygnatura licytacji: Km 187/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00044606/9

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Kunów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044606/9. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 187/24 i 187/25 o łącznej powierzchni 5.272 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 242,22 m2 w trakcie budowy. Działka gruntu nr 187/25 o pow. 3.558 m2 płaska o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością samosiejną składa się z użytków RIVa - 2.258 m2 oraz RIVb - 1.300 m2 Działka gruntu nr 187/24 o pow. 1.714 m2 płaska o lekko nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej w trakcie realizacji, pozwolenia na budowę wygasły ze względu na wstrzymanie prac budowlanych dłuższe niż dwa lata. Zgodnie z pozyskaną dokumentacją pow. użytkowa budynku wynosi 220,06 m2, a jego pow. całkowita to 384,93 m2. Prace budowlane zostały wstrzymane co najmniej siedem lat temu. a od tego czasu budynek niszczeje - niedawno zostało częściowo zerwane pokrycie dachu i uszkodzona została znaczna część izolacji i konstrukcji dachu. Aktualne zaawansowanie budowy wynosi 42,91% - osiągnięto stan surowy zamknięty, część dachu została zniszczona. Od strony północnej działki sąsiadują z drogą publiczną o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działki nie stanowią całości gospodarczej i mogą stanowić odrębny przedmiot transakcji sprzedaży.

Więcej

Nieruchomość położna w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

03.08.2020 10:00 
/ cena wywoławcza:
81333,33zł 
/ rękojmia/wadium:
12200zł
sygnatura licytacji: Km 2359/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00044202/7

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Łużycka 33B/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044202/7. Nieruchomość jest lokalem niemieszkalnym o powierzchni 211 m2 składającym się z 1 pomieszczenia na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu, nie posiada dostępu do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nie był od wielu lat ogrzewany. Z własnością lokalu związany jest udział 125/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Trójca

27.07.2020 10:00 
/ cena wywoławcza:
42188zł 
/ rękojmia/wadium:
5625zł
sygnatura licytacji: Km 1013/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00034281/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Trójca, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00034281/1. W skład nieruchomości wchodzą niezabudowane działki gruntu nr 364/5 i 364/6 o łącznej powierzchni 1710 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działka nr 364/5 o pow. 810 m2 składa się w całości z użytków łąki trwałe (ŁIV). Działki płaska o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością samosiejną i nielicznymi krzewami w większości nieogrodzona (ogrodzona została wyłącznie zachodnia część działki). Działka nr 364/6 o pow. 900 m2 składa się z użytków: łąki trwałe (ŁIV) o pow. 738 m2 oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (Łz-ŁIV) o pow. 162 m2. Działka płaska, niezagospodarowana, nieogrodzona o kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta roślinnością samosiejną i licznymi krzewami. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej. Działki gruntu, z których składa się nieruchomość mogą samodzielne stanowić odrębne nieruchomości, których kształt pozwala na usadowienie na każdej z nich domu wolnostojącego.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

17.02.2020 12:00 
/ cena wywoławcza:
136000zł 
/ rękojmia/wadium:
20400zł
sygnatura licytacji: Km 2538/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00044443/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego 75/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044443/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 88,10 m2 składającym się z 3 pokoi, przedpokoju, aneksu kuchennego i łazienki z wc na 1. piętrze budynku usługowo-mieszkalnego. Brak jest pomieszczeń przynależnych. Do lokalu należy udział 1137/10000 we wspólnych częściach budynku i gruncie objętym KW JG1Z/00039379/0. Układ pomieszczeń jest dobry. Stan lokalu przeciętny

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

10.02.2020 12:00 
/ cena wywoławcza:
360636zł 
/ rękojmia/wadium:
54096zł
sygnatura licytacji: Km 313/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00014522/7
NIEAKTUALNE
położonej w miejscowości Żarska Wieś 126, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00014522/7. Nieruchomość jest działką gruntu nr 530 o powierzchni 796 m2 w użytkowaniu wieczystym do 15.03.2088r. zabudowaną budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Działka o kształcie regularnego wieloboku, od strony drogi ogrodzona ogrodzeniem z melatoplastyki z bramą wjazdową przesuwną. Dojazd do działki drogą ślepą, utwardzoną tłuczniem, zlokalizowaną po stronie północnej działki. Działka z urządzoną zielenią oraz utwardzona w części frontowej zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny, wolnostojący o pow. użytkowej 263,65 m2 usytuowany jest w centralnej części działki, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty i ściany fundamentowe wykonane z ław żelbetowych, wylewanych i z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z materiałów ceramicznych, stropy gęstożebrowe, prefabrykowane. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, Kominy murowane z cegły pełnej. Elewacja budynku: tynk strukturalny oraz cokół ceramiczny wokół budynku. Wokół budynku wykonano opaskę drenażową odprowadzającą wody opadowe. Budynek parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony frontowej oraz drugie od strony tarasu. Wyposażony w instalacje wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci oraz elektryczną, ogrzewany za pomocą pieca gazowego z rozprowadzeniem do grzejników. W księdze wieczystej ujawniona jest pow. budynku 352 m2, natomiast w dniu oględzin dokonano pomiarów zgodnie z którymi powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie 263,65 m2, w tym pow. mieszkalna 158,40 m2, piwnica 88,39 m2 i garaż 16.86 m2. W piwnicy znajduje się pięć pomieszczeń oraz korytarz ze schodami na parter. Na parterze znajdują się ganek, garderoba, łazienka, otwarta kuchnia z jadalnią, salon z kominkiem, korytarz, klatka schodowa na poddasze oraz garaż. Na poddaszu znajduje się pomieszczenie socjalne, łazienka, 4 pokoje i korytarz. Budynek funkcjonalny.
Więcej

Nieruchomność położona w Żarskiej Wsi

03.02.2020 11:30 
/ cena wywoławcza:
134667zł 
/ rękojmia/wadium:
20200zł
sygnatura licytacji: Km 2420/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00019413/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś 57B/14, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00019413/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 79,90 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal posiada balkon, wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. i domofon. Do lokalu należy piwnica i udział 683/10000 w częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Głównej

27.01.2020 11:30 
/ cena wywoławcza:
61037zł 
/ rękojmia/wadium:
9155zł
sygnatura licytacji: Km 1064/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00044496/4

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Główna, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044496/4. Nieruchomość położona jest w obrębie działki 17/5 o powierzchni 1.729 m2 płaskiej o regularnym kształcie przypominającym trapez, nieogrodzonej. Działka jest niezagospodarowana, znajdują się na niej ruiny budynku nieprzedstawiające żadnej wartości użytkowej, o których brak jest informacji na mapie geodezyjnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Głównej. Na terenie działki znajduje się hydrant, pozostałe media w pobliżu drogi, przez część działki przebiega linia napowietrzna. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MR1 i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy, dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Więcej

Nieruchomość połozona w Porajowie przy ul. Wojska Polskiego

20.01.2020 11:00 
/ cena wywoławcza:
213424zł 
/ rękojmia/wadium:
28457zł
sygnatura licytacji: Km 1412/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00033935/4

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Porajów ul. Wojska Polskiego 20, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033935/4. Nieruchomość jest działką gruntu o powierzchni 557 m2 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowanym garażem o łącznej powierzchni 201,54 m2. Teren działki jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki, front z przęseł stalowych, brama wjazdowa stalowa, przesuwna. Przed budynkiem teren utwardzony kostką betonową, za domem kilka drzew ozdobnych. Budynek częściowo podpiwniczony, bez ocieplenia, posiada izolację przeciwilgociową. Dach pokryty dachówką ceramiczną. W piwnicy znajdują się 4 pomieszczenia oraz korytarz, na parterze 3 pokoje, łazienka z wc, kuchnia, korytarz z komunikacją, ganek oraz garaż o powierzchni 33,20 m2. Na pierwszym piętrze budynku są 4 pokoje, łazienka z wc oraz korytarz. Na strychu znajduje się jedno pomieszczenie. Budynek ogrzewany za pomocą pieca dwufunkcyjnego na opał stały z rozprowadzeniem siecią z miedzi do stalowych grzejników. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci. Układ pomieszczeń dobry, stan budynku średni.

Więcej

Nieruchomość połozona w Zgorzelcu przy ul. Sybiraków

09.12.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
84000zł 
/ rękojmia/wadium:
11200zł
sygnatura licytacji: GKm 42/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00029136/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Sybiraków 12/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00029136/2. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 25,69 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku pięciokondygnacyjnego. Z przedpokoju wchodzi się do przechodniej kuchni i przechodniego pokoju. Kuchnia jest częściowo otwarta na przechodni pokój, z którego wchodzi się do drugiego pokoju. Wejście do łazienki z wc znajduje się w kuchni. Do lokalu należy piwnica 2,87 m2 i udział 76/10000 w częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń i stan lokalu dobry. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, elekomunikacyjną, instalację c.o. zasilaną z kotłowni miejskiej oraz domofon.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Norwida

02.12.2019 13:00 
/ cena wywoławcza:
58500zł 
/ rękojmia/wadium:
7800zł
sygnatura licytacji: Km 2602/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00044316/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Norwida 6/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044316/9. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o pow. 59,80 m2, położonego na 3. piętrze i składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Ogrzewanie c.o. miejskie.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

18.11.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
81334zł 
/ rękojmia/wadium:
12200zł
sygnatura licytacji: Km 2359/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00044202/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Łużycka 33B/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044202/7. Nieruchomość jest lokalem niemieszkalnym o powierzchni 211 m2 składającym się z 1 pomieszczenia na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu, nie posiada dostępu do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nie był od wielu lat ogrzewany. Z własnością lokalu związany jest udział 125/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

25.11.2019 12:30 
/ cena wywoławcza:
405716zł 
/ rękojmia/wadium:
54096zł
sygnatura licytacji: Km 313/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00014522/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś 126, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00014522/7. Nieruchomość jest działką gruntu nr 530 o powierzchni 796 m2 w użytkowaniu wieczystym do 15.03.2088r. zabudowaną budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Działka o kształcie regularnego wieloboku, od strony drogi ogrodzona ogrodzeniem z melatoplastyki z bramą wjazdową przesuwną. Dojazd do działki drogą ślepą, utwardzoną tłuczniem, zlokalizowaną po stronie północnej działki. Działka z urządzoną zielenią oraz utwardzona w części frontowej zabudowana udynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny, wolnostojący o pow. użytkowej 263,65 m2 usytuowany jest w centralnej części działki, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty i ściany fundamentowe wykonane z ław żelbetowych, wylewanych i z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z materiałów ceramicznych, stropy gęstożebrowe, prefabrykowane. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, Kominy murowane z cegły pełnej. Elewacja budynku: tynk strukturalny oraz cokół ceramiczny wokół budynku. Wokół budynku wykonano opaskę drenażową odprowadzającą wody opadowe. Budynek parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony frontowej oraz drugie od strony tarasu. Wyposażony w instalacje wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci oraz elektryczną, ogrzewany za pomocą pieca gazowego z rozprowadzeniem do grzejników. W księdze wieczystej ujawniona jest pow. budynku 352 m2, natomiast w dniu oględzin dokonano pomiarów zgodnie z którymi powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie 263,65 m2, w tym pow. mieszkalna 158,40 m2, piwnica 88,39 m2 i garaż 16.86 m2. W piwnicy znajduje się pięć pomieszczeń oraz korytarz ze schodami na parter. Na parterze znajdują się ganek, garderoba, łazienka, otwarta kuchnia z jadalnią, salon z kominkiem, korytarz, klatka schodowa na poddasze oraz garaż. Na poddaszu znajduje się pomieszczenie socjalne, łazienka, 4 pokoje i korytarz. Budynek funkcjonalny.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

18.11.2019 12:30 
/ cena wywoławcza:
151500zł 
/ rękojmia/wadium:
20200zł
sygnatura licytacji: Km 2420/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00019413/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś 57B/14, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00019413/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 79,90 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal posiada balkon, wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. i domofon. Do lokalu należy piwnica i udział 683/10000 w częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń dobry.

Więcej

NIeruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego

25.11.2019 11:00 
/ cena wywoławcza:
131250zł 
/ rękojmia/wadium:
17500zł
sygnatura licytacji: Km 2359/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00044317/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 33/12, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044317/6. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 40,90 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na trzecim pietrze bloku pięciokondygnacyjnego. Z przedpokoju znajduje się wejście do pokoi i łazienki. Większy pokój jest pomieszczeniem przechodnim do kuchni, w mniejszym pokoju znajduje się wyjście na loggię. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. miejskie oraz w domofon. Do lokalu należy piwnica 2,50 m2. Układ pomieszczeń dobry.

Więcej

Ułamkowa część nieruchomości położonej w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 26A

04.11.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
66375zł 
/ rękojmia/wadium:
8850zł
sygnatura licytacji: Km 2597/16 \ księga wieczysta: JG1Z/0016750/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk ul. Dąbrowskiego 26 A, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/0016750/8. Nieruchomość w udziele 1/2 działki gruntu nr 122 o powierzchni 835 m2, oddanej w użytkowanie wieczyste do 16.07.2092r. zabudowanej jednorodzinnym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, położona bezpośrednio przy ul. Dąbrowskiego. W części niezabudowanej występują betonowe podjazdy i zaniedbane nasadzenia oraz zdewastowana szopa. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym w mocno pogorszonym stanie technicznym. Działka jest uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną oraz energetyczną. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 85,01 m2 oraz pow. zabudowy 123,97 m2 jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Budynek murowany, ocieplony styropianem z siatką zaciągniętym klejem, w części odeskowany z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. Budynek mieszkalny składa się z przedpokoju, 4 pokoi, łazienki z wc, kuchni i spiżarni. Część pomieszczeń jest przechodnia. Kuchnia podzielona jest na 2 pomieszczenia, w jednym znajduje się zlewozmywak, w drugim pełniącym funkcję spiżarki znajduje się kuchenka gazowa zasilana gazem z butli. Woda do celów użytkowych podgrzewana jest bojlerem lektrycznym. Ściany i sufity posiadają widoczne ubytki, przetarcia, pęknięcia i zabrudzenia. W części pomieszczeń widoczne niedokończone prace remontowo-budowlane. Budynek na zewnątrz ma wiele widocznych niedokończonych prac wykończeniowych, a także uszkodzeń elementów wykończeniowych. Stan techniczny oraz standard budynku mocno pogorszony.

Więcej

Nieruchomość położona w Koźminie

07.10.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
31334zł 
/ rękojmia/wadium:
4700zł
sygnatura licytacji: Km 26/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00035722/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Koźmin, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035722/2. Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany o powierzchni 15.000,00 m2 składający się z działek nr 17 i 54/1 (obręb VIII AM-1) położonych w Koźminie. Działka nr 17 o pow. 8600 m2 ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i oznaczona jest w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVb (3200 m2) oraz RV (5400 m2), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolne. Teren działki płaski. Działka posiada dostęp do gruntowej drogi publicznej. Działka nr 54/1 o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu o łącznej powierzchni 6900 m2 składa się z gruntów sklasyfikowanych jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lz-PsIII, tworząc kompleks leśny z drzewostanem lasu mieszanego liściastego, w skład którego wchodzą dąb szypułkowy, dąb czerwony, topola osika, lipa drobnolistna, klon zwyczajny oraz grab pospolity. Teren działki jest nieogrodzony. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego jest terenem leśnym. Działka położona jest 200 m od asfaltowej drogi Koźmin - Osiek Łużycki, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy przez działki sąsiednie.

Więcej

Nieruchomość położona w Studniskach Dolnych

02.09.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
411334zł 
/ rękojmia/wadium:
61700zł
sygnatura licytacji: Km 3298/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00033048/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Studniska Dolne, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033048/9.Nieruchomość jest zabudowaną działką gruntu nr 4, AM-1 o powierzchni 60.600 m2 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki lekko nachylony, na powierzchni ok 2.800 m2 działka utwardzona. W południowej części działki posadowione są 2 parterowe zdewastowane powojskowe budynki niemieszkalne, pozostała część działki jest niezagospodarowana, porośnięta krzewami i drzewami samosiejnymi. Budynek o powierzchni ok. 270 m2 zbudowany z bloczków betonowych częściowo zawalony nie posiada zadaszenia i części ścian. Drugi budynek zbudowany z cegieł w złym stanie technicznym o powierzchni ok. 210 m2 nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej z widocznymi zawilgoceniami ścian i posadzek wynikającymi z przeciekającego dachu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny projektowanej zabudowy usługowej i rzemieślniczej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Dojazd do działki publiczną drogą gruntową. Działka nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej.

Więcej

Nieruchomość położona w Kopaczowie

02.09.2019 10:30 
/ cena wywoławcza:
915000zł 
/ rękojmia/wadium:
122000zł
sygnatura licytacji: Km 2104/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00046449/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046449/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/8 o powierzchni 10.000 m2. Działka ma kształt prostokąta z wąskim odcinkiem drogi dojazdowej przy zjeździe na rondzie z drogi transgranicznej Zittau - Hradek w pobliżu miejscowości Kopaczów i przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia). W pobliżu dostępna jest sieć energetyczna i wodociągowa.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. Szkolnej

02.09.2019 10:00 
/ cena wywoławcza:
77250zł 
/ rękojmia/wadium:
10300zł
sygnatura licytacji: Km 215/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00043781/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk ul. Szkolna 2c/18, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00043781/2. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 48,50 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 2,20 m2 i udział 600/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu. Mieszkanie posiada balkon. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz c.o. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu średni.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelu przy. ul. Łużyckiej

26.08.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
70002zł 
/ rękojmia/wadium:
9734zł
sygnatura licytacji: Km 1462/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00038402/4
NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Łużycka 20c, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038402/4. Nieruchomość jest prawem użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 10 o powierzchni 59 m2 o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej stanowiącej budynek niemieszkalny, pełniący funkcję handlowo-usługową o pow. użytkowej 47,30 m2. Stan techniczny budynku jest dobry i nie nosi znacznych śladów zużycia technicznego. Budynek składa się z sali sprzedaży o pow. 37,70 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. 7,30 m2 oraz wc o pow. 2,30 m2. Układ pomieszczeń przechodni. Wejście do budynku znajduje się od ul. Łużyckiej bezpośrednio do sali sprzedaży. Budynek wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną i wodno-kanalizacyjną. Pomieszczenia ogrzewane są przy pomocy grzejników elektrycznych. Działka posiada dostęp do sieci elektrotechnicznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Częścią składową nieruchomości jest udział 10/1000 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę gruntu nr 9 (o wartości 133,00 zł), bez której przedmiotowa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako UM2 jako tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Zgorzeleciej

29.07.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
113250zł 
/ rękojmia/wadium:
15100zł
sygnatura licytacji: Km 2675/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00027072/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Zgorzelecka, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027072/1. Nieruchomość jest niezabudowana działką gruntu nr 14/6, AM-1 oddaną w użytkowanie wieczyste na okres do 20.05.2097r. o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta o powierzchni 9.047 m2. Działka niezagospodarowana i nieogrodzona, na jej terenie występują trawy, krzewy, drzewa samosiejne oraz posadowione są słupy elektroenergetyczne średniego napięcia. Przez działkę przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Kształt działki, przebieg linii zabudowy oraz sieci elektroenergetycznej, które w znaczny sposób ograniczają możliwość optymalnego zagospodarowania działki powodują, że wyłącznie obszar około 5.000 m2 może zostać zabudowany. Pomimo przebiegu przez nieruchomość urządzeń przesyłu infrastruktury technicznej sieci elektrotechnicznej, nie została ustanowiona służebność przesyłu. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona została jako 3.3 MNU, 2.5 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo- -usługowej.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy pl. Zywcięstwa 29/2

22.07.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
69000zł 
/ rękojmia/wadium:
9200zł
sygnatura licytacji: KM 2188/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00027111/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów pl. Zwycięstwa 29/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027111/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 58,87 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni z jadalnią, korytarza i łazienki z wc na 2. kondygnacji budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu przynależą pomieszczenia strychowe o powierzchni 31,89 m2 i udział 62/100 w częściach wspólnych budynku i gruntu. Lokal mieszkalny ma częściowo rozkład przechodni - z jednego pokoju przechodzi się do drugiego, wyposażony w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania zasilaną piecem węglowym usytuowanym w częściach wspólnych budynku. Stan lokalu średni. Budynek, w którym znajduje się lokal widnieje w powiatowym wykazie zabytków i w gminnej ewidencji zabytków.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Zamoyskiego

22.07.2019 10:00 
/ cena wywoławcza:
129750zł 
/ rękojmia/wadium:
17300zł
sygnatura licytacji: KM 52/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00033127/7

NIEAKTUALNY

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Zamoyskiego 18d/6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033127/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 49,60 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 4,60 m2 i udział 60/1000 w nieruchomości wspólnej. Lokal wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i c.o. zasilane zdalaczynnie oraz domofon. Układ pomieszczeń dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Starym Zawidowie

01.07.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
2738zł 
/ rękojmia/wadium:
365zł
sygnatura licytacji: Km 1311/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00043161/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Stary Zawidów 57, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00043161/0. Nieruchomość jest niezabudowaną działką nr 284/2 w miejscowości Stary Zawidów o pow. 1.800,00 m2. Działka płaska o kształcie regularnym, nieogrodzona, wykorzystywana rolniczo, położona wśród terenów wykorzystywanych rolniczo. Dojazd do działki drogą gruntową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako tereny rolnicze, na które składają się następujące klasy użytków: grunty orne oznaczone symbolem RIIIb o pow. 1.400,00 m2 oraz grunty orne oznaczone symbolem RIIIa o pow. 400,00 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

17.06.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
81334zł 
/ rękojmia/wadium:
12200zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00044202/7 \ księga wieczysta: Km 2359/16

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Łużycka 33B/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044202/7. Nieruchomość jest lokalem niemieszkalnym o powierzchni 211 m2 składającym się z 1 pomieszczenia
na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu, nie posiada dostępu do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nie był od wielu lat ogrzewany. Z własnością lokalu związany jest udział 125/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Starym Zawidowie

24.06.2019 10:30 
/ cena wywoławcza:
86327zł 
/ rękojmia/wadium:
12949zł
sygnatura licytacji: Km 1311/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00046827/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Stary Zawidów 105, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046827/8. Nieruchomość jest zabudowaną działką gruntu nr 186 o łącznej powierzchni 2.500 m2. Na działce posadowiony jest wolnostojący parterowy budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym oraz budynek gospodarczy - szopa. Budynek mieszkalny o powierzchni ok. 80 m2 wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany z licznymi pęknięciami. Więźba dachowa drewniana, dach dwuspadowy kryty eternitem, obróbki blacharskie z blachy, rynny PCV. Poszycie wymaga wymiany. Budynek wyposażony w prąd, kanalizację z odprowadzeniem do szamba, wodę z podłączeniem do wodociągu, brak informacji o CO. Prąd i woda odcięte. Budynek gospodarczy o powierzchni 10,50 m2 o wys. 2,20 m, zamiast posadzki klepisko, ściany otynkowane obłożone strukturą o licznych pęknięciach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 5 MR.U. jako ciąg istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego. Działka zbliżona kształtem do prostokąta, ze znacznym spadkiem w kierunku południowym, ogrodzona od strony południowej ogrodzeniem z przęseł betonowych, furtka z przęseł stalowych, pozostałe ogrodzenie z siatki. Teren zagospodarowany zielenią i drzewami owocowymi. Na działce brak utwardzenia terenu, dojście do domu trawnikiem, wjazd o znacznym nachyleniu nieutwardzony.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej

10.06.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
154500zł 
/ rękojmia/wadium:
20600zł
sygnatura licytacji: Km 797/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00046660/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Orzeszkowej 42/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046660/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 68,96 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku czterokondygnacyjnego. Lokal posiada balkon. Do lokalu należy piwnica 3,03 m2 i udział 265/10000 w częściach wspólnych budynku. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telekomunikacyjną, c.o. oraz domofon. Układ pomieszczeń dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Świerczewskiego

20.05.2019 10:00 
/ cena wywoławcza:
37334zł 
/ rękojmia/wadium:
5600zł
sygnatura licytacji: Km 2899/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00036699/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów ul. Świerczewskiego 2/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036699/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 44,00 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z wc na parterze budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu przynależą komórki położone na zewnątrz budynku i piwnica o łącznej powierzchni 30,80 m2 oraz udział 26/100 w gruncie i częściach wspólnych budynku. Lokal posiada centralne ogrzewanie zasilane piecem węglowym usytuowanym w kuchni. Ścieki i nieczystości odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kilińskiego

08.04.2019 11:00 
/ cena wywoławcza:
18009zł 
/ rękojmia/wadium:
2402zł
sygnatura licytacji: Km 225/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00010377/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Kilińskiego 4/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00034878/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 10,50 m2 składającym się z 1 pokoju, kuchni i łazienki z wc na 1. piętrze budynku dwukondygnacyjnego, mieszkanie poddaszowe. Z lokalem związany jest udział 120/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali nieruchomości objętej księgą wieczystą JG1Z/00010377/7. Lokal jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, starą i niedziałająca instalację elektryczną, CO na opał stały (piec nadający się do wymiany znajduje się w pokoju). Układ lokalu niekorzystny. Stan lokalu zły, wymagający remontu.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Cynamonowj

08.04.2019 10:30 
/ cena wywoławcza:
90750zł 
/ rękojmia/wadium:
12100zł
sygnatura licytacji: Km 1428/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00053895/7 i JG1Z/0005125

NIEAKTUALNE

położonych w miejscowości Zgorzelec ul. Cynamonowa, objętych księgami wieczystymi w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00053895/7 i JG1Z/00051257/9. Nieruchomość o numerze JG1Z/00053895/7 stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 2/25 o powierzchni 310 m2 i nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta. Działka nie jest ogrodzona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość o numerze JG1Z/00051257/9 stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 2/11 o powierzchni 824 m2 o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie budowy. Aktualne zaawansowanie budowy wynosi 13,60 % - trwa wznoszenie ścian. Działka jest nieogrodzona. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako MN11 przeznaczona jest w większości na tereny zabudowy mieszkaniowej, część nieruchomości przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną, od północy przylega do działki nr 2/25, z którą wraz z udziałem 1/18 w działce drogowej nr 2/1 stanowi gospodarczą całość. Obie nieruchomości posiadają dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Więcej

Nieruchomość położona w Starym Zawidowie

25.03.2019 11:00 
/ cena wywoławcza:
97118zł 
/ rękojmia/wadium:
12949zł
sygnatura licytacji: Km 1311/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00046827/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Stary Zawidów 105, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046827/8. Nieruchomość jest zabudowaną działką gruntu nr 186 o łącznej powierzchni 2.500 m2. Na działce posadowiony jest wolnostojący parterowy budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym oraz budynek gospodarczy - szopa. Budynek mieszkalny o powierzchni ok. 80 m2 wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany z licznymi pęknięciami. Więźba dachowa drewniana, dach dwuspadowy kryty eternitem, obróbki blacharskie z blachy, rynny PCV. Poszycie wymaga wymiany. Budynek wyposażony w prąd, kanalizację z odprowadzeniem do szamba, wodę z podłączeniem do wodociągu, brak informacji o CO. Prąd i woda odcięte. Budynek gospodarczy o powierzchni 10,50 m2 o wys. 2,20 m, zamiast posadzki klepisko, ściany otynkowane obłożone strukturą o licznych pęknięciach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 5 MR.U. jako ciąg istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego. Działka zbliżona kształtem do prostokąta, ze znacznym spadkiem w kierunku południowym, ogrodzona od strony południowej ogrodzeniem z przęseł betonowych, furtka z przęseł stalowych, pozostałe ogrodzenie z siatki. Teren zagospodarowany zielenią i drzewami owocowymi. Na działce brak utwardzenia terenu, dojście do domu trawnikiem, wjazd o znacznym nachyleniu nieutwardzony.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Norwida

18.03.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
56250zł 
/ rękojmia/wadium:
7500zł
sygnatura licytacji: Km 2853/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00054289/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Norwida 14/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00054289/3. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,20 m2 składającego się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku pięciokondygnacyjnego. Z przedpokoju znajduje się wejście do pokoju i łazienki. Pokój jest pomieszczeniem przechodnim do kuchni. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie miejskie oraz w domofon. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Do lokalu należy piwnica 3,50 m2. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu zły.

Więcej

Nieruchomość położona w Tylicach

18.02.2019 12:30 
/ cena wywoławcza:
133500zł 
/ rękojmia/wadium:
17800zł
sygnatura licytacji: Km 782/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00037294/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Tylice, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037294/6. Nieruchomość stanowi działkę nr 79 o pow. 1000 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy. Działka nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta. Od strony zachodniej, północnej i wschodniej działka sąsiaduje z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W zachodniej części działki realizowana jest budowa domu mieszkalnego dwurodzinnego w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 141,3 m2 każdy. Pozostała część działki jest niezagospodarowana i porośnięta dziko roślinnością samosiejną. Budynek powstaje w technologii tradycyjnej jako murowany z pustaków ceramicznych ze stropem drewnianym, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną. Stan zaawansowania prac jest zróżnicowany. W obydwu segmentach zostały wykonane prace stanu zerowego, w jednym z nich wykonano w dużej części prace związane z budową ścian, rozpoczęto budowę stropów, wzniesiona konstrukcja dachu uległa zawaleniu. W drugim segmencie rozpoczęte zostały tylko prace polegające na murowaniu ścian parteru. Z uwagi na fakt, iż budowa została przerwana kilka lat temu i niezabezpieczona, widoczne są częściowe zniszczenia na ostatnim poziomie wznoszonych ścian. Po zakończeniu budowy będzie możliwe wydzielenie dwóch niezależnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliźniaczej.

Więcej

Nieruchomość położona w Trójcy

14.01.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
39334zł 
/ rękojmia/wadium:
5900zł
sygnatura licytacji: Km 579/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00015065/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Trójca, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00015065/2. Nieruchomość stanowi grunt zabudowany o łącznej powierzchni 16.925 m2, składający się z działek nr 185, 762 i 763. Działka nr 185 o powierzchni 15.000 m2 i wartości 28.000,00 zł, nieregularnym i nieforemnym kształcie, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako łąki trwałe ŁVI, grunty orne RIVb oraz grunty pod rowami W-ŁVI. Działka nr 762 oznaczona Br-Ps IV o powierzchni 1467 m2 i wartości 18.000,00 zł, nieregularnym i nieforemnym kształcie, jest nieogrodzona, zabudowana budynkami gospodarczymi, z których jeden jest zawalony, a drugi w złym stanie technicznym. Działka nr 763 oznaczona Br-Ps III o powierzchni 458 m2 i wartości 13.000,00 zł, regularnym kształcie, jest nieogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalno- -gospodarczym w złym stanie. Wszystkie działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej, a ponadto działki nr 762 i 763 posiadają dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działki, z których składa się nieruchomość nie stanowią całości gospodarczej.

Więcej

Nieruchomość położona w Kunowie

17.12.2018 11:00 
/ cena wywoławcza:
46125zł 
/ rękojmia/wadium:
6150zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00045753/1 \ księga wieczysta: Km 1162/18

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kunów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00045753/1. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 187/18 o powierzchni 1.046 m2 oraz działka gruntu nr 187/19 o powierzchni 1.200 m2. Są to przylegające działki niezabudowane klasy RIIIb wyodrębnione na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej-Curie

19.11.2018 12:00 
/ cena wywoławcza:
194250zł 
/ rękojmia/wadium:
25900zł
sygnatura licytacji: Km 654/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00013265/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Skłodowskiej 14/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00013265/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 141,00 m2 znajdującym się na  1. piętrze i poddaszu budynku dwurodzinnego. Część mieszkalna wynosi 119,10 m2. Na 1. piętrze są 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, wc, korytarz i wiatrołap, na 2. piętrze są 2 pokoje, kuchnia, hall, łazienka z wc, korytarz i komórka. Do lokalu przynależny jest strych i pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni 21,90 m2. W komórce znajduje sie piec na ekogroszek. Z własnością lokalu związany jest udział 554/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu dobry

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

05.11.2018 11:30 
/ cena wywoławcza:
105750zł 
/ rękojmia/wadium:
14100zł
sygnatura licytacji: Km 727/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00025591/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Łużycka 28c/9, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00025591/1. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,00 m2 składającego się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Lokal szczytowy, wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Posiada instalację c.o. zdalaczynną - zasilaną z lokalnej kotłowni znajdującej się w budynku. Mieszkanie nie posiada balkonu. W ramach posiadanego prawa właściciel użytkuje piwnicę o powierzchni 3,10 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Głównej

08.10.2018 10:00 
/ cena wywoławcza:
61037zł 
/ rękojmia/wadium:
9156zł
sygnatura licytacji: Km 1064/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00044496/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Główna, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044496/4 w obrębie działki 17/5 o pow. 1.729 m2 płaskiej o regularnym kształcie przypominającym trapez, nieogrodzonej. Działka jest niezagospodarowana, znajdują się na niej bezwartościowe ruiny budynku nieuwidocznionego na mapie geodezyjnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Głównej. Na terenie działki znajduje się hydrant, pozostałe media w pobliżu drogi, przez część działki przebiega linia napowietrzna. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MR1 i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy, dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Więcej

Nieruchomość położona z Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

17.09.2018 11:30 
/ cena wywoławcza:
81334zł 
/ rękojmia/wadium:
12200zł
sygnatura licytacji: Km 2359/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00044202/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Łużycka 33B/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044202/7.Nieruchomość jest lokalem niemieszkalnym o powierzchni 211 m2 składającym się z 1 pomieszczenia na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu, nie posiada dostępu do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nie był od wielu lat ogrzewany. Z własnością lokalu związany jest udział 125/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Studniskach Górnych

10.09.2018 11:00 
/ cena wywoławcza:
26667zł 
/ rękojmia/wadium:
4000zł
sygnatura licytacji: Km 3363/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00043097/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Studniska Górne 1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00043097/0. Nieruchomość jest działką gruntu nr 156/1 o powierzchni 1151 m2 zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i jest częściowo ogrodzona. W centralnej części działki znajduje się częściowo podpiwniczony budynek gospodarczy stanowiący stodołę, zbudowany z cegły z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką. Do budynku można dostać się przez zużyte drewniane bramy. Wzdłuż wschodniej granicy znajduje się parterowy budynek gospodarczy stanowiący garaż, zbudowany z cegły z dachem płaskim krytym eternitem. Budynki są w złym stanie technicznym. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz do drogi asfaltowej i gruntowej nieutwardzonej.

Więcej

Nieruchomość położona w Koźlicach

25.06.2018 11:30 
/ cena wywoławcza:
42046zł 
/ rękojmia/wadium:
5607zł
sygnatura licytacji: Km 1260/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00004911/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Koźlice, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00004911/8.
Nieruchomość jest zabudowaną działką gruntu rolnego 46/11 o pow. 0,1374 ha. Teren częściowo ogrodzony zabudowany ruinami bez wartości. Działka w kształcie litery L z lekkim spadem w kierunku zachodnim, wjazd bezpośrednio z drogi asfaltowej, w której są media. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

23.07.2018 10:00 
/ cena wywoławcza:
57000zł 
/ rękojmia/wadium:
7600zł
sygnatura licytacji: Km 150/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00039332/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00039332/9. Nieruchomość jest działką gruntu nr 41/2 o nieregularnym i nieforemnym kształcie o powierzchni 721 m2 zabudowaną budynkiem niemieszkalnym pełniącym funkcję magazynu o powierzchni zabudowy 88 m2 oraz powierzchni użytkowej ok. 78 m2. Działka jest częściowo ogrodzona. Budynek posadowiony jest w zachodniej części działki, pozostała część terenu utwardzona tłuczniem jest niezagospodarowana i pełni funkcję drogi dojazdowej i placu manewrowego. Działka posiada dostęp do sieci elektrotechnicznej, gazowej oraz wodnokanalizacyjnej. Budynek zbudowany z cegieł, nieocieplony z płaskim dachem, krytym blachą, wyposażony wyłącznie w sieć elektrotechniczną. Budynek nie jest ogrzewany. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest C8.MW-U tj. jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Strzeleckiej

02.07.2018 10:30 
/ cena wywoławcza:
86000zł 
/ rękojmia/wadium:
12900zł
sygnatura licytacji: Km 4194/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00011394/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Strzelecka 2/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011394/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 99 m2 składającym się z 4 pokoi, łazienki z wc, kuchni i przedpokoju na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 47/100 w prawie użytkowania gruntu działki nr 587 o powierzchni 1.390 m2 i częściach wspólnych budynku, w tym pomieszczenia na strychu i piwnicy.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Głównej

28.05.2018 10:00 
/ cena wywoławcza:
68667zł 
/ rękojmia/wadium:
9156zł
sygnatura licytacji: Km 1064/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00044496/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Główna, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044496/4. Nieruchomość położona jest w obrębie działki 17/5 o powierzchni 1.729 m2 płaskiej o regularnym kształcie przypominającym trapez, nieogrodzonej. Działka jest niezagospodarowana, znajdują się na niej ruiny budynku nie przedstawiające żadnej wartości użytkowej, o których brak jest informacji na mapie geodezyjnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Głównej. Na terenie działki znajduje się hydrant, pozostałe media w pobliżu drogi, przez część działki przebiega linia napowietrzna. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MR1 i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy, dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Więcej

Nieruchomość położona w Trójcy

14.05.2018 10:00 
/ cena wywoławcza:
44250zł 
/ rękojmia/wadium:
5900zł
sygnatura licytacji: Km 579/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00015065/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Trójca, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00015065/2. Nieruchomość stanowi grunt zabudowany o łącznej powierzchni 16.925 m2, składający się z działek nr 185, 762 i 763. Działka nr 185 o powierzchni 15.000 m2 i wartości 28.000,00 zł, nieregularnym i nieforemnym kształcie, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako łąki trwałe ŁVI, grunty orne RIVb oraz grunty pod rowami W-ŁVI. Działka nr 762 oznaczona Br-Ps IV o powierzchni 1467 m2 i wartości 18.000,00 zł, nieregularnym i nieforemnym kształcie, jest nieogrodzona, zabudowana budynkami gospodarczymi, z których jeden jest zawalony, a drugi w złym stanie technicznym. Działka nr 763 oznaczona Br-Ps III o powierzchni 458 m2 i wartości 13.000,00 zł, regularnym kształcie, jest nieogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym w złym stanie. Wszystkie działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej, a ponadto działki nr 762 i 763 posiadają dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działki, z których składa się nieruchomość nie stanowią całości gospodarczej.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Strzeleckiej

23.04.2018 11:30 
/ cena wywoławcza:
96750zł 
/ rękojmia/wadium:
12900zł
sygnatura licytacji: Km 4194/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00011394/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Strzelecka 2/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011394/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 99 m2 składającym się z 4 pokoi, łazienki z wc, kuchni i przedpokoju na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 47/100 w prawie użytkowania gruntu działki nr 587 o powierzchni 1 390 m2 i częściach wspólnych budynku, w tym pomieszczenia na strychu i piwnicy.

Więcej

Nieruchomość położona w Jasnej Górze przy ul. Sportowej

14.05.2018 09:30 
/ cena wywoławcza:
295500zł 
/ rękojmia/wadium:
39400zł
sygnatura licytacji: Km 1687/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00039712/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jasna Góra ul. Sportowa 25, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00039712/7. Nieruchomość jest działką nr 48/26 o powierzchni 14,71a zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 146 m2. Na parterze znajduje się wiatrołap, hall, pokój dzienny z kominkiem, wc, kuchnia z jadalnią, kotłownia i garaż. Na poddaszu jest hall, łazienka i 3 sypialnie. Z pokoju dziennego jest wyjście na taras. Budynek jest zadbany o oryginalnej i ciekawej architekturze z balkonami i gzymsami naczółkowymi. CO z piecem na ekogroszek z podajnikiem. Układ pomieszczeń i stan nieruchomości dobry

Więcej

Nieruchomość położona w Czerwonej Wodzie przy ul. Lubańskiej

09.04.2018 10:00 
/ cena wywoławcza:
244000zł 
/ rękojmia/wadium:
36600zł
sygnatura licytacji: Km 4410/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00038804/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska 29A, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038804/2. Nieruchomość stanowi działkę gruntu o powierzchni 6300 m2 zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 121,59 m2. Na powierzchni ok. 2200 m2 prowadzony jest skład węgla i kruszyw. Budynek składa się z 4 pokoi, 2 łazienek, kuchni, kotłowni z pralnią, sieni, holu oraz 2 pokoi na poddaszu. Budynek ogrzewany jest piecem na węgiel, posiada również kominek opalany drewnem. Budynek nie został jeszcze zgłoszony do użytkowania, prace budowlane zostały zakończone. Teren jest ogrodzony. Układ pomieszczeń w budynku korzystny, stan techniczny budynku dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kilińskiego

23.04.2018 10:00 
/ cena wywoławcza:
75334zł 
/ rękojmia/wadium:
11300zł
sygnatura licytacji: Km 1110/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00038773/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Kilińskiego 22/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038773/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 56,30 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki na 2. piętrze dwukondygnacyjnego budynku z poddaszem użytkowym. Do lokalu przynależne są 3 komórki oraz garaż o łącznej powierzchni 28,10 m2 i udział 334/1000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Ogrzewanie centralne z piecem węglowym. Układ pomieszczeń jest mało korzystny. Stan lokalu średni

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Budowlanych

05.03.2018 12:30 
/ cena wywoławcza:
40500zł 
/ rękojmia/wadium:
5400zł
sygnatura licytacji: Km 744/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00047295/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Budowlanych 10/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00047295/6. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 39,70 m2 składającym się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 0,90 m2 i udział 373/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Lokal wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną. c.o. oraz domofon. Mieszkanie posiada balkon. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu średni.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Norwida

19.02.2018 11:30 
/ cena wywoławcza:
54750zł 
/ rękojmia/wadium:
7300zł
sygnatura licytacji: Km 3073/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00044044/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Norwida 2/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044044/1. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 52,50 m2 składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną i c.o. W ramach posiadanego prawa właściciele użytkują komórkę lokatorską (piwnicę) o powierzchni 0,60 m2. Lokal jest w złym stanie technicznym.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

15.01.2018 12:30 
/ cena wywoławcza:
51000zł 
/ rękojmia/wadium:
6800zł
sygnatura licytacji: KM 132/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00047346/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego 97/12, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00047346/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 34,70 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni i przedpokoju na 2. piętrze budynku jednoklatkowego pięciokondygnacyjnego. Brak jest łazienki, wc znajduje się na półpiętrze klatki schodowej. Układ pomieszczeń jest przechodni, ogrzewanie piecowe. Do lokalu należy udział 458/10000 w częściach wspólnych nieruchomości objętej księgą wieczystą JG1Z/00030697/2.

Więcej

Nieruchomość położona w Kopaczowie

04.12.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
915000zł 
/ rękojmia/wadium:
122000zł
sygnatura licytacji: KM 2104/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00046449/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046449/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/8 o powierzchni 10000 m2. Działka ma kształt prostokąta z wąskim odcinkiem drogi dojazdowej przy zjeździe na rondzie z drogi transgranicznej Zittau - Hradek w pobliżu miejscowości Kopaczów i przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia). W pobliżu dostępna jest sieć energetyczna i wodociągowa.

Więcej

Nieruchomość położona w Czerwonej Wodzie przy ul. Lubańskiej 29A

11.12.2017 11:30 
/ cena wywoławcza:
274500zł 
/ rękojmia/wadium:
36600zł
sygnatura licytacji: Km 4410/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00038804/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska 29A, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038804/2. Nieruchomość stanowi działkę gruntu o powierzchni 6300 m2 zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 121,59 m2. Na powierzchni ok. 2200 m2 prowadzony jest skład węgla i kruszyw. Budynek składa się z 4 pokoi, 2 łazienek, kuchni, kotłowni z pralnią, sieni, holu oraz 2 pokoi na poddaszu. Budynek ogrzewany jest piecem na węgiel, posiada również kominek opalany drewnem. Budynek nie został jeszcze zgłoszony do użytkowania, prace budowlane zostały zakończone. Teren jest ogrodzony. Układ pomieszczeń w budynku korzystny, stan techniczny budynku dobry.

Więcej

Nieruchomosć położona w Zawidowie przy ul. Norwida

20.11.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
58500zł 
/ rękojmia/wadium:
7800zł
sygnatura licytacji: KM 2602/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00044316/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Norwida 6/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044316/9. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o pow. 59,80 m2, położonego na 3. piętrze i składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Ogrzewanie jest c.o. zdalaczynne.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kilińskiego

16.10.2017 11:20 
/ cena wywoławcza:
75334zł 
/ rękojmia/wadium:
11300zł
sygnatura licytacji: Km 1110/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00038773/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Kilińskiego 22/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038773/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 56,30 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki na 2. piętrze dwukondygnacyjnego budynku z poddaszem użytkowym. Do lokalu przynależne są 3 komórki oraz garaż o łącznej powierzchni 28,10 m2 i udział 334/1000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Ogrzewanie centralne z piecem węglowym. Układ pomieszczeń jest mało korzystny. Stan lokalu średni.

Więcej

Udział 1/2 nieruchomości położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Sienkiewicza

25.09.2017 08:00 
/ cena wywoławcza:
44667zł 
/ rękojmia/wadium:
6700zł
sygnatura licytacji: Km 3486/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00041349/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów, ul. Sienkiewicza 1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00041349/8. Nieruchomość stanowi zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę gruntu nr 299/2 o powierzchni 1.000 m2. Budynek mieszkalny wolnostojący, częściowo podpiwniczony składa się z 2 kuchni, 4 pokoi i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa mieszkania z komunikacją wynosi 119,86 m2. Budynek ogrzewany kaflowymi piecami kuchennymi oraz 2 piecami węglowymi (po jednym na każdym piętrze). Na przełomie 2015/2016 wykonano remont kapitalny części mieszkalnej na piętrze.

Więcej

Nieruchomość polożona w Bogatyni przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację

11.09.2017 10:00 
/ cena wywoławcza:
80667zł 
/ rękojmia/wadium:
12100zł
sygnatura licytacji: Km 1810/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00011016/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 25/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011016/6. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 62,17 m2 składającym się z 2 pokoi, 2 kuchni, 2 łazienek, przedpokoju wraz z pomieszczeniami przynależnymi na 1 i 2 kondygnacji budynku. Do części lokalu znajdującego się na drugim piętrze prowadzą schody stanowiące część wspólną nieruchomości. Z własnością lokalu związany jest udział 43/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu średni.

Więcej

Nieruchomść położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

21.08.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
534479zł 
/ rękojmia/wadium:
71264zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00030804/6 \ księga wieczysta: Km 1657/14

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec przy ul. Lubańskiej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030804/6. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 21 o powierzchni 5578 m2, budynek 2 piętrowy mieszkalno-usługowy w stanie surowym otwartym w trakcie wstawiania okien o łącznej powierzchni 899,78 m2 oraz hala produkcyjna w stanie surowym otwartym o powierzchni zabudowy 687,39 m2. W budynku mieszkalno-usługowym znajdują się 2 lokale usługowe i 3 lokale biurowe na parterze, 5 lokali na I piętrze oraz 2 lokale mieszkalne na II piętrze. Dojazd do nieruchomości szosą z płyt betonowych.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

10.07.2017 09:00 
/ cena wywoławcza:
91500zł 
/ rękojmia/wadium:
12200zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00044202/7 \ księga wieczysta: Km 2359/16

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Łużycka 33B/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044202/7. Nieruchomość jest lokalem niemieszkalnym o powierzchni 211 m2 składającym się z 1 pomieszczenia
na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu, nie posiada dostępu do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nie był od wielu lat ogrzewany. Z własnością lokalu związany jest udział 125/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

NIeruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kilińskiego

26.06.2017 11:20 
/ cena wywoławcza:
84750zł 
/ rękojmia/wadium:
11300zł
sygnatura licytacji: Km 1110/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00038773/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia, ul. Kilińskiego 22/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038773/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 56,30 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki na 2 piętrze dwukondygnacyjnego budynku z poddaszem użytkowym. Do lokalu przynależne są 3 komórki oraz garaż o łącznej powierzchni 28,10 m2 i udział 334/1000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Ogrzewanie centralne z piecem węglowym. Układ pomieszczeń jest mało korzystny. Stan lokalu średni.

Więcej

NIeruchomość położona w Bogatyni przy ul. Parkowej

23.06.2017 11:30 
/ cena wywoławcza:
49976zł 
/ rękojmia/wadium:
7497zł
sygnatura licytacji: Km 2912/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00026961/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia, ul. Parkowa 5/1,objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00026961/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 72,10 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, korytarza i łazienki z wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 8 m2 i udział 238/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Sienkiewicza

23.06.2017 10:00 
/ cena wywoławcza:
50250zł 
/ rękojmia/wadium:
6700zł
sygnatura licytacji: Km 3486/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00041349/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów, ul. Sienkiewicza 1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00041349/8. Nieruchomość stanowi zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę gruntu nr 299/2 o powierzchni 1.000 m2. Budynek mieszkalny wolnostojący, częściowo podpiwniczony składa się z 2 kuchni, 4 pokoi i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa mieszkania z komunikacją wynosi 119,86 m2. Budynek ogrzewany kaflowymi piecami kuchennymi oraz 2 piecami węglowymi (po jednym na każdym piętrze). Na przełomie 2015/2016 wykonano remont kapitalny części mieszkalnej na piętrze.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu, przy ul. Batorego

29.05.2017 12:30 
/ cena wywoławcza:
105750zł 
/ rękojmia/wadium:
14100zł
sygnatura licytacji: Km 863/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00030749/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Batorego 6/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030749/2. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 48,41 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na parterze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 3,76 m2, balkon i udział 396/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Bojowników 25/1

22.05.2017 09:00 
/ cena wywoławcza:
90750zł 
/ rękojmia/wadium:
12100zł
sygnatura licytacji: Km 1810/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00011016/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia, ul. Bojowników 25/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011016/6. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 62,17 m2 składa się z 2 pokoi, 2 kuchni, 2 łazienek, przedpokoju wraz z pomieszczeniami przynależnymi na 1 i 2 kondygnacji budynku. Do części lokalu znajdującego się na drugim piętrze prowadzą schody stanowiące część wspólną nieruchomości. Z własnością lokalu związany jest udział 43/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu średni.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Reymonta

20.03.2017 11:00 
/ cena wywoławcza:
405000zł 
/ rękojmia/wadium:
54000zł
sygnatura licytacji: Km 2986/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00019207/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Reymonta 24, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00019207/8. Nieruchomość jest kompleksem budynków niemieszkalnych tj. produkcyjno-usługowe, magazynowe, garaże
i wiaty. Główny budynek piętrowy z przybudówkami jest połączony z 3 innymi w jedną zwartą zabudowę, która wewnątrz jest ze sobą skomunikowana, jednak część z tych obiektów jest położona na innych działkach (6/3, 6/4 i 6/1), które stanowią inne nieruchomości. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2.300 m2. Obiekt posiada rampy i bramy. Stan techniczny obiektu jest pogorszony. Budynki są murowane.

Więcej

Nieruchomość położona w Węglińcu przy ul. Wojska Polskiego 33a

06.03.2017 11:00 
/ cena wywoławcza:
140467zł 
/ rękojmia/wadium:
21127zł
sygnatura licytacji: KM 689/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00018766/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Węgliniec, ul. Wojska Polskiego 33a, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00018766/7. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0517 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym dwukondygnacyjnym o powierzchni 109,8 m2. Budynek częściowo podpiwniczony, bez poddasza użytkowego. Parter stanowią: wiatrołap, 2 korytarze, garaż. Półpiętro: salon, kuchnia, korytarz i taras. I piętro: 3 pokoje, łazienka i korytarz.

Więcej

NIeruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kossaka

13.02.2017 12:20 
/ cena wywoławcza:
124000zł 
/ rękojmia/wadium:
18600zł
sygnatura licytacji: Km 4431/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00023482/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia, ul. Kossaka 24, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023482/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 61,00 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 2 piętrze budynku wielorodzinnego. Do lokalu należy piwnica 4,00 m2 i udział 358/10.000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

06.02.2017 11:00 
/ cena wywoławcza:
39088zł 
/ rękojmia/wadium:
5212zł
sygnatura licytacji: Km 3637/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00044506/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarskiej Wsi, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044506/8. Nieruchomości stanowi działka gruntu nr 478 AM-2 o powierzchni 0,71 ha oznaczona symbolem PSIII, tj. pastwiska trwałe klasy III. Jest ona płaska, regularna, niezagospodarowana. Przez działkę przebiega linia napowietrzna energetyczna wsparta na słupach. przeznaczenie działki - AG, czyli aktywność gospodarcza.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. II Armii Wojska Polskiego

16.01.2017 11:30 
/ cena wywoławcza:
223350zł 
/ rękojmia/wadium:
29780zł
sygnatura licytacji: Km 711/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00031545/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 19, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00031545/9. W skład nieruchomości wchodzą: Działka gruntu nr 216/7 o powierzchni 168 m2 oraz budynek mieszkalno-komercyjny o powierzchni 218,50 m2. Na parterze budynku jest część komercyjna o powierzchni 112,2 m2 i składa się z sali sprzedaży i magazynu z zapleczem socjalno-biurowym. Na piętrze znajduje sie część mieszkalna 106,3 m2. Mieszkanie ma 3 pokoje, łazienkę z wc i przedpokój. Stan techniczny budynku jest dobry. Nieruchomość położona jest korzystnie. Nie ma przynależności nieruchomości.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Struga

16.12.2016 12:40 
/ cena wywoławcza:
190905zł 
/ rękojmia/wadium:
25454zł
sygnatura licytacji: Km 1681/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00043913/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec przy ul. Struga 14, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00043913/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 93,70 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 6,80 m2 i udział 4760/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Stan i standard lokalu dobry. Układ pomieszczeń funkcjonalny, do każdego pomieszczenia wchodzi się osobno, pokoje nie są przechodnie. W jednym pokoju znajduje się wyjście na taras i ogród.

Więcej

Nieruchomosć położona w Bogatyni przy ul. Komuny Paryskiej

21.11.2016 12:20 
/ cena wywoławcza:
146250zł 
/ rękojmia/wadium:
19500zł
sygnatura licytacji: Km 871/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00027637/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Komuny Paryskiej 1G, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027637/0. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie szeregowej z lat 30. w granicach działki nr 837/215 o powierzchni 314 m2 oddanej w użytkowanie wieczyste. Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 87,35 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza

14.11.2016 10:30 
/ cena wywoławcza:
169024zł 
/ rękojmia/wadium:
25354zł
sygnatura licytacji: Km 479/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00038509/4.

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza 15/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038509/4. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu o powierzchni 83,1 m2 składającego
się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze budynku.

Więcej

NIeruchomość położona w Kopaczowie przy ul. Głównej

07.11.2016 11:30 
/ cena wywoławcza:
30019zł 
/ rękojmia/wadium:
4003zł
sygnatura licytacji: Km 197/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00033516/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów przy ul. Głównej 15/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033516/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 29,00 m2 składającym się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i wc na korytarzu. Do lokalu należy udział 19/100 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kossaka

03.10.2016 12:00 
/ cena wywoławcza:
139500zł 
/ rękojmia/wadium:
18600zł
sygnatura licytacji: Km 4431/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00023482/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kossaka 24/6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023482/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 61,00 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 2. piętrze budynku wielorodzinnego. Do lokalu należy piwnica 4,00 m2 i udział 358/10.000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Kunów

12.09.2016 11:00 
/ cena wywoławcza:
46125zł 
/ rękojmia/wadium:
6150zł
sygnatura licytacji: Km 3129/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00045753/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kunów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00045753/1.W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 187/18 o powierzchni 1046 m2 oraz działka gruntu nr 187/19 o powierzchni 1200 m2. Są to przylegające działki niezabudowane klasy RIIIb wyodrębnione na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Bocznej

29.08.2016 12:00 
/ cena wywoławcza:
190605zł 
/ rękojmia/wadium:
25414zł
sygnatura licytacji: Kmp 110/03 \ księga wieczysta: JG1Z/00017431/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Boczna 7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00017431/3. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 357/1 o pow.1600 m2, budynek mieszkalny wolnostojący o pow. 255,00 m2 oraz budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w systemie półpodestowym bez poddasza użytkowego, dach jest dwuspadowy, kryty dachówką. Na ogrodzonej działce znajduje się ozdobna fontanna i drewniana antresola.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Strzeleckiej

22.08.2016 12:30 
/ cena wywoławcza:
96750zł 
/ rękojmia/wadium:
12900zł
sygnatura licytacji: Km 4164/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00011394/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Strzeleckiej 2/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011394/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 99,0 m2 składającym się z 4 pokoi, łazienki z wc, kuchni i przedpokoju na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 47/100 w prawie użytkowania gruntu działki nr 587 o powierzchni 1.390 m2 i częściach wspólnych budynku, w tym pomieszczenia na strychu i piwnicy.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego

22.08.2016 10:00 
/ cena wywoławcza:
73334zł 
/ rękojmia/wadium:
11300zł
sygnatura licytacji: Km 864/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00052009/3

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 21/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00052009/3. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 40,70 m2 i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku pięciokondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Świętego Jana

18.07.2016 10:30 
/ cena wywoławcza:
100125zł 
/ rękojmia/wadium:
13350zł
sygnatura licytacji: Km 2556/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00019536/3

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Świętego Jana 4/11, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00019536/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 61,26 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 4. piętrze bloku wielorodzinnego. Do lokalu należy piwnica 15,00 m2 i udział 942/10.000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego

16.05.2016 10:30 
/ cena wywoławcza:
127500zł 
/ rękojmia/wadium:
17000zł
sygnatura licytacji: Km 1657/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00040109/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Wyczółkowskiego 34/5, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00040109/7. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 60,70 m2, który składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 2. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 5,50 m2 i udział 16.923/1.000.000 w częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Sulikowie przy ul. Zgorzeleckiej

09.05.2016 11:30 
/ cena wywoławcza:
30667zł 
/ rękojmia/wadium:
4600zł
sygnatura licytacji: KMP 94/00 \ księga wieczysta: JG1Z/00036746/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Sulików przy ul. Zgorzeleckiej 35B/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036746/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 22,55 m2 i składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc położonym na parterze budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 100/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego

28.04.2016 11:00 
/ cena wywoławcza:
83400zł 
/ rękojmia/wadium:
11120zł
sygnatura licytacji: Km 1525/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00044792/9

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego 3/25, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044792/9. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 36,60 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 5. piętrze bloku jedenastokondygnacyjnego. Pomieszczeniem przynależnym wg. Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu jest piwnica o powierzchni 2,10 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Karłowicza

04.04.2016 11:00 
/ cena wywoławcza:
122250zł 
/ rękojmia/wadium:
16300zł
sygnatura licytacji: Km 622/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00020411/1

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Karłowicza 32/13, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00020411/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 50,60 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 4. piętrze.Do lokalu należy piwnica 3,55 m2 i udział 778/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

NIeruchomość położona w Ruszowie przy ul. Chopina 20/1

21.03.2016 11:30 
/ cena wywoławcza:
19125zł 
/ rękojmia/wadium:
2550zł
sygnatura licytacji: Km 2161/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00033715/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Chopina 20/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033715/6. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 44,10 m2 i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i wiatrołapu na parterze budynku dwukondygnacyjnego oraz komórki jako pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 14,40 m2. Do lokalu należy udział 260/1000 w prawie użytkowania gruntu nr 348/5 o powierzchni 0,0188 ha i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Opolnie Zdroju przy ul. Świerczewskiego

08.02.2016 11:00 
/ cena wywoławcza:
65154zł 
/ rękojmia/wadium:
9773zł
sygnatura licytacji: Km 652/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00033314/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Opolno Zdrój przy ul. Świerczewskiego 4/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033314/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 56,30 m2, składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 2. piętrze (poddaszu) domu wielorodzinnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 14,06 m2 i udział 331/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Chrobrego

18.01.2016 13:30 
/ cena wywoławcza:
51225zł 
/ rękojmia/wadium:
6830zł
sygnatura licytacji: Km 366/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00039971/0

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Chrobrego 4/21, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00039971/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 26,30 m2 składającym się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 2,90 m2 i udział 282/10.0000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomośc położona w Sulikowie przy ul. Młyńskiej

11.01.2016 10:00 
/ cena wywoławcza:
37334zł 
/ rękojmia/wadium:
5600zł
sygnatura licytacji: Km 3029/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00019385/9.

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Sulików przy ul. Młyńskiej 12/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00019385/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 33,73 m2 składającym się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki na parterze budynku 6-rodzinnego, w zabudowie 2 piętrowej. Do lokalu należą 2 pomieszczenia piwnicy o łącznej powierzchni 10,94 m2 zaadaptowane na cele mieszkalne i udział 146/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Budowlanych

16.11.2015 12:00 
/ cena wywoławcza:
51525zł 
/ rękojmia/wadium:
6870zł
sygnatura licytacji: Km 452/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00045454/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Budowlanych 10/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00045454/5. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu o powierzchni 72,50 m2, składającego się z 4 pokoi, kuchni, korytarza i łazienki z wc na 4. kondygnacji budynku. Lokal jest II-poziomowy.

Więcej

Nieruchomość położona w Opolnie Zdroju przy ul. Świerczewskiego

26.10.2015 12:00 
/ cena wywoławcza:
97730zł 
/ rękojmia/wadium:
73298zł
sygnatura licytacji: Km 652/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00033314/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Opolno Zdrój przy ul. Świerczewskiego 4/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033314/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 56,30 m2 , składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 2. piętrze (poddaszu) domu wielorodzinnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 14,06 m2 i udział 331/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Sulikowie przy ul. Zgorzeleckiej

19.10.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
34500zł 
/ rękojmia/wadium:
4600zł
sygnatura licytacji: Kmp 94/00 \ księga wieczysta: JG1Z/00036746/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Sulików przy ul. Zgorzeleckiej 35B/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036746/3. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 3 i składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc, o powierzchni 22,55 m2 położonym na parterze budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 100/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej

05.10.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
713334zł 
/ rękojmia/wadium:
107000zł
sygnatura licytacji: Km 2362/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00003699/8

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej 1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00003699/8. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 15/5 o powierzchni 4.046 m2 z wymagającymi remontu budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej 130 m2 i garażem 36,6 m2, działka gruntu nr 15/3 o powierzchni 8.052 m2 oraz działka gruntu nr 7 o powierzchni 13.774 m2. Wszystkie działki w mpzp przewidziane są do zabudowy mieszkaniowej 1-rodzinnej z dopuszczeniem usług.

Więcej

Nieruchomosc położona w Ruszowie przy ul. Świerczewskiego

14.09.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
150000zł 
/ rękojmia/wadium:
20000zł
sygnatura licytacji: Km 458/06 \ księga wieczysta: JG1Z/00014771/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Świerczewskiego 5A/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00014771/7. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 281/2023 o powierzchni 307 m2 oraz budynek mieszkalny 1 rodzinny w zabudowie szeregowej, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 112 m2. Na parterze domu znajduje się pokój, kuchnia, przedpokój, wiatrołap, wc oraz kotłownia. Na piętrze są 3 pokoje, przedpokój oraz łazienka.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Świerczewskiego

07.09.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
41250zł 
/ rękojmia/wadium:
5500zł
sygnatura licytacji: Km 2899/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00036699/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Świerczewskiego 2/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036699/8. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 44,0 m2 i składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z wc na parterze budynku dwukondygnacyjnego jednoklatkowego. Do lokalu należy piwnica 30,8 m2 i udział 26/100 w gruncie częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Sulikowie przy ul. Młyńskiej

31.08.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
42000zł 
/ rękojmia/wadium:
5600zł
sygnatura licytacji: Km 3029/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00019385/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Sulików przy ul. Młyńskiej 12/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00019385/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 33,73 m2 składającym się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki na parterze budynku 6-rodzinnego, w zabudowie 2 piętrowej. Do lokalu należą 2 pomieszczenia piwnicy o powierzchni 10,94 m2 zaadaptowane na cele mieszkalne i udział 146/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego

19.08.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
84750zł 
/ rękojmia/wadium:
11300zł
sygnatura licytacji: Km 864/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00052009/3

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 21/3 objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00052009/3. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 40,70 m2 i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku pięciokondygnacyjnego

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

20.07.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
70928zł 
/ rękojmia/wadium:
9457zł
sygnatura licytacji: Km 1503/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00045360/9

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej 28A/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00045360/9. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 48,00 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc na 2. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 4,00 m2 i udział 304/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Tylicach

29.06.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
202500zł 
/ rękojmia/wadium:
27000zł
sygnatura licytacji: Km 2160/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00037294/6.

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Tylice gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037294/6. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny w trakcie budowy. Złożony jest z 2 odrębnych segmentów jednorodzinnych z garażami o powierzchni 141,3 m2 każdy. Łączna powierzchnia budynku 282,60 m2. Segmenty posiadają odrębne fronty i wejścia. Budynek w zabudowie bliźniaczej, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym usadowiony w granicach działki nr 79 o powierzchni 10 a. Segmenty posiadają dostęp do instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Zielnej

22.06.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
291534zł 
/ rękojmia/wadium:
43730zł
sygnatura licytacji: Km 1775/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00013546/4

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Zielnej 2b, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00013546/4.
W skład nieruchomości wchodzi niezabudowana działka nr 3/3 o powierzchni 543 m2 w użytkowaniu wieczystym oraz działka nr 3/2 o powierzchni 1.323 m2 oddana w użytkowanie wieczyste zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 114,00 m2 i budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 196,80 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Komuny Paryskiej

15.06.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
130000zł 
/ rękojmia/wadium:
19500zł
sygnatura licytacji: Km 871/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00027637/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Komuny Paryskiej 1G, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027637/0. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 87,35 m2, częściowo podpiwniczony w zabudowie szeregowej z lat 30. w granicach działki nr 837/215 o powierzchni 314 m2 oddanej w użytkowanie wieczyste.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Fałata

08.06.2015 12:00 
/ cena wywoławcza:
100667zł 
/ rękojmia/wadium:
15100zł
sygnatura licytacji: Km 3728/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00031387/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Fałata 2b/4 , objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00031387/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 64,3 m2 składającym się z 3 pokoi, przedpokoju
kuchni, łazienki, wc i balkonu, na 1. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 4,9 m2 i udział 25/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przu ul. Prusa

08.06.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
86000zł 
/ rękojmia/wadium:
12900zł
sygnatura licytacji: Km 1497/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00044563/5

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Prusa 7/9, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044563/5. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu o powierzchni 47,69 m2 i składa
się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Konopnickiej

25.05.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
51750zł 
/ rękojmia/wadium:
6900zł
sygnatura licytacji: Km 777/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00047324/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Konopnickiej 19/9, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00047324/9. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 61,00 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 4,20 m2 i udział 288/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Trójca

18.05.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
43334zł 
/ rękojmia/wadium:
6500zł
sygnatura licytacji: Km 291/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00034281/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Trójca gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00034281/1. W skład nieruchomości o powierzchni 1.710 m2 wchodzą: niezabudowana działka gruntu nr 364/5 o powierzchni 810 m2 klasy ŁIV oraz niezabudowana działka gruntu nr 364/6 o powierzchni 900 m2, w tym 738 m2 klasy ŁIV oraz 162 m2 klasy Lz-ŁIV.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Spokojnej

11.05.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
413883zł 
/ rękojmia/wadium:
55185zł
sygnatura licytacji: Km 1285/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00039481/8

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Spokojnej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00040511/8. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 2/236 o powierzchni 2.057 m2 wraz z poniesionymi nakładami na budowę budynku mieszkalnego oraz udział 2/136 w działce 2/231 o powierzchni 0,9499 ha objętej księgą wieczystą o numerze JG1Z/00039481/8. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 185,01 m2 + garaż 20,32 m2, powierzchnia zabudowy: 152,92 m2 + taras 65,50 m2, powierzchnia całkowita 306,79 m2. Kubatura netto 656,69 m3. Budynek mieszkalny niepodpiwniczony ma na parterze kuchnię, jadalnię, salon z kominkiem, pokój-gabinet, na poddaszu są 3 sypialnie, łazienka oraz schowek/garderoba.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. II Armii Wojska Polskiego

27.04.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
256534zł 
/ rękojmia/wadium:
38480zł
sygnatura licytacji: Km 426/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00031545/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. II Armii Wojska Polskiego 19, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00031545/9. W skład nieruchomości wchodzi: działka gruntu nr 216/7 o powierzchni 168 m2 i budynek mieszkalno- -komercyjny o powierzchni 218,50 m2. Na parterze budynku jest część komercyjna o powierzchni 112,2 m2 i składa się z sali sprzedaży i magazynu z zapleczem socjalno-biurowym. Na piętrze znajduje sie część mieszkalna 106,3 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Słowackiego

27.04.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
89334zł 
/ rękojmia/wadium:
13400zł
sygnatura licytacji: Km 1740/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00045586/9

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Słowackiego 4/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00045586/9. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 67,3 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, spiżarni, 2 przedpokojów i łazienki z wc na parterze budynku trzykondygnacyjnego. Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchni 12,3 m2 i 0,5 m2 oraz udział 2707/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego

22.04.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
75000zł 
/ rękojmia/wadium:
10000zł
sygnatura licytacji: Km 1526/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00052230/1

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego 3/40, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00052230/1. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 36,60 m2 i składa się
z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 8. piętrze bloku jedenastokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 2,30 m2 i udział 43/10.000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Miedziana

20.04.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
48667zł 
/ rękojmia/wadium:
7300zł
sygnatura licytacji: Km 3879/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00022004/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Miedziana 41, gm. Sulików, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00022004/9.Nieruchomość położona w granicach działki nr 196 o powierzchni 0,070 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym z zabudową gospodarczą w zwartym kompleksie. Układ funkcjonalno - użytkowy jest przestarzały z pomieszczeniami o wysokości poniżej 2,2 m. Brak podpiwniczenia.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

20.04.2015 10:15 
/ cena wywoławcza:
160973zł 
/ rękojmia/wadium:
24146zł
sygnatura licytacji: Km 2175/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00039379/0

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 75/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044443/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 88,1 m2 składającym się z 3 pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze budynku usługowo-mieszkalnego. Do lokalu należy udział 1137/10000 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania własności gruntu objętego księgą wieczystą JG1Z/00039379/0.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kusocińskiego

23.03.2015 12:00 
/ cena wywoławcza:
77334zł 
/ rękojmia/wadium:
11600zł
sygnatura licytacji: Km 1764/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00025150/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kusocińskiego 12/23, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00025150/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 42,5 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica i udział 40/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Kopaczowie

19.03.2015 13:00 
/ cena wywoławcza:
475667zł 
/ rękojmia/wadium:
71350zł
sygnatura licytacji: Km 640/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00049565/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów, gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00049565/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/7 o powierzchni 2571 m2. Na działce nie są prowadzone żadne prace budowlane, brak ogrodzenia. Działka jest płaska, kształtu prostokąta i przylega do nowowybudowanego odcinka drogi łączącej transgraniczne połączenie Niemcy - Polska - Czechy. Zgodnie z planem przestrzennym gminy działka oznaczona jest 23Ks - tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia). Nie ma przynależności nieruchomości. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RII o pow. 0,2571 ha.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Komuny Paryskiej

16.03.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
146250zł 
/ rękojmia/wadium:
19500zł
sygnatura licytacji: Km 871/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00027637/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Komuny Paryskiej 1G, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027637/0. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie szeregowej z lat 30. w granicach działki nr 837/215 o powierzchni 314 m2 oddanej w użytkowanie wieczyste. Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 87,35 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

09.02.2015 12:00 
/ cena wywoławcza:
116000zł 
/ rękojmia/wadium:
17400zł
sygnatura licytacji: Km 64/13 \ księga wieczysta: nie jest prowadzona

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Styki 4a/10. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta. Lokal mieszkalny ma powierzchnię 74,94 m2 i składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. Świerczewskiego

09.02.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
163500zł 
/ rękojmia/wadium:
21800zł
sygnatura licytacji: KM 718/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00012612/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk przy ul. Świerczewskiego 52B, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00012612/1. Nieruchomość stanowi działkę nr 72/2 o powierzchni 567 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 52b o powierzchni użytkowej 145,6 m2. Budynek wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem w przybudówce. Więźba dachowa drewniana. Dach domu kryty eternitem.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

02.02.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
73333zł 
/ rękojmia/wadium:
11000zł
sygnatura licytacji: Km 2199/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00018786/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś 57E/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00018786/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 54,5 m2 na parterze bloku trzykondygnacyjnego
i składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy piwnica i udział 5/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Parkowej

08.12.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
49976zł 
/ rękojmia/wadium:
7496zł
sygnatura licytacji: Km 2912/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00026961/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Parkowej 5/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00026961/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 72,10 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, korytarza
i łazienki z wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 8 m2 i udział 238/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

01.12.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
45333zł 
/ rękojmia/wadium:
6800zł
sygnatura licytacji: Km 1370/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00047346/9

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 97/12, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00047346/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 34,7 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni
i przedpokoju na 2. piętrze budynku jednoklatkowego pięciokondygnacyjnego. Brak jest łazienki, wc jest na półpiętrze klatki schodowej. Do lokalu należy udział 458/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku z lat międzywojennych.

Więcej

Nieruchomośc położona w Przesieczanach

24.11.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
126750zł 
/ rękojmia/wadium:
16900zł
sygnatura licytacji: Km 1729/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00012319/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Przesieczany 18a gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00012319/7. W skład nieruchomości wchodzą: działka budowlana nr 66/2 o powierzchni 0,02 ha, działka gruntu nr 66/7 o powierzchni 0,67 ha oraz budynek mieszkalny o powierzchni zinwentaryzowanej 147,2 m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, 2 łazienek, pralni, garażu i kotłowni w piwnicy.

 

Więcej

Nieruchomość położona Kopaczowie

20.11.2014 13:00 
/ cena wywoławcza:
535125zł 
/ rękojmia/wadium:
71350zł
sygnatura licytacji: Km 640/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00049565/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów, gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00049565/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/7 o powierzchni 2571 m2. Na działce nie są prowadzone żadne prace budowlane, brak ogrodzenia. Działka jest płaska, kształtu prostokąta i przylega do nowowybudowanego odcinka drogi łączącej transgraniczne połączenie Niemcy - Polska - Czechy. Zgodnie z planem przestrzennym gminy działka oznaczona jest 23Ks - tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia). Nie ma przynależności nieruchomości. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RII o pow. 0,2571 ha.

Więcej

Nieruchomość położona w Jerzmankach

17.11.2014 12:00 
/ cena wywoławcza:
101826zł 
/ rękojmia/wadium:
13576zł
sygnatura licytacji: Km 3182/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00046016/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jerzmanki 22E/6 gm. Zgorzelec stanowiącej własność, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046016/0. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 73,40 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki

17.11.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
45000zł 
/ rękojmia/wadium:
6000zł
sygnatura licytacji: Km 1529/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00035987/7

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 24d, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00035987/7. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu użytkowego położonym w suterenie. Lokal ma powierzchnię 31,00 m2 i składa się z 2 pomieszczeń, korytarza i wc

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu, przy ul. Leśnej

03.11.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
409152zł 
/ rękojmia/wadium:
54553zł
sygnatura licytacji: Km 420/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00017122/4

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Leśnej 32, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00017122/4. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 22/16 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 595 m2 oraz budynek mieszkalny o powierzchni 180 m2 składający się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju i 2 łazienek i garażu. Parter o powierzchni 90 m2 składa się z salonu, kuchni, garderoby, gabinetu, wc, korytarza i holu. Na piętrze znajdują się 3 pokoje, korytarz i łazienka.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Budowlanych 14/8

13.10.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
66309zł 
/ rękojmia/wadium:
8841zł
sygnatura licytacji: Km 347/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00036509/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Budowlanych 14/8. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego objętym księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036509/0. Lokal mieszkalny ma powierzchnię 68,70 m2 i składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 2 poziomach, tj. na 2. i 3. piętrze bloku czterokondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza

15.09.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
100125zł 
/ rękojmia/wadium:
13350zł
sygnatura licytacji: Km 4021/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00038797/9

NIEAKTUALNE

w postaci udziału 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza 31/5 objętego księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038797/9. Lokal znajduje się na 2 piętrze, ma powierzchnię 141,50 m2 i składa się z 4 pokoi, garderoby, kuchni, łazienki,  wc, pralni oraz przedpokoju.

 

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

08.09.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
112000zł 
/ rękojmia/wadium:
16800zł
sygnatura licytacji: KM 3287/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00042435/5

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 49/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00042435/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 63,3 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, łazienki
z wc i przedpokoju na parterze bloku czteroklatkowego pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 5,5 m2 i udział 141/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

07.08.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
82500zł 
/ rękojmia/wadium:
11000zł
sygnatura licytacji: Km 2199/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00018786/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś 57E/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00018786/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 54,5 m2 na parterze bloku trzykondygnacyjnego
i składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy piwnica i udział 5/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

 

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Spacerowej 10B/8

04.08.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
52000zł 
/ rękojmia/wadium:
7800zł
sygnatura licytacji: Km 2855/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00033372/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Spacerowej 10B/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033372/9.Nieruchomość jest lokalem mieszkaniem o powierzchni 46,8 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni
i przedpokoju na 1. piętrze budynku wielorodzinnego. Łazienka z wc jest wspólna z sąsiednim mieszkaniem. Do lokalu przynależy komórka i piwnica oraz udział 3/100 w prawie użytkowania gruntu działki i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Struga

04.08.2014 10:30 
/ cena wywoławcza:
43604zł 
/ rękojmia/wadium:
5813zł
sygnatura licytacji: Km 288/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00030395/5

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Struga 25/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030395/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 28,40 m2 składającym się z 1 pokoju, kuchni, przynależności i balkonu na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 50/1000w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Styki

07.07.2014 10:30 
/ cena wywoławcza:
174000zł 
/ rękojmia/wadium:
17400zł
sygnatura licytacji: Km 64/13 \ księga wieczysta:

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Styki 4a/10. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta. Lokal mieszkalny ma powierzchnię 74,94 m2 i składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Głównej

30.06.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
105000zł 
/ rękojmia/wadium:
14000zł
sygnatura licytacji: KM 3031/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00033973/2

NIEAKTUALNE

Licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Głównej 67/13, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033973/2. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 100,1 m2 położonym na 1. piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, poddasza użytkowego o powierzchni 10,50 m2, piwnicy o powierzchni 11,50 m2 i udziału 230/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/2 i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Opolnie Zdroju przy ul. Świerczewskiego

02.06.2014 10:30 
/ cena wywoławcza:
73297zł 
/ rękojmia/wadium:
9773zł
sygnatura licytacji: KM 652/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00033314/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Opolno Zdrój przy ul. Świerczewskiego 4/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033314/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 56,30 m2 , składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 2. piętrze (poddaszu) domu wielorodzinnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 14,06 m2 i udział 331/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Prusa

26.05.2014 10:30 
/ cena wywoławcza:
96750zł 
/ rękojmia/wadium:
12900zł
sygnatura licytacji: KM 1546/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00044563/5

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Prusa 7/9, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00044563/5.
Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,69 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Głównej

19.05.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
67400zł 
/ rękojmia/wadium:
10110zł
sygnatura licytacji: KM 2192/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00032939/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Głównej 50/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00032939/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 64,20 m2 znajdującym się na 1. piętrze budynku wielorodzinnego i składającym się z 2 lokali, do których prowadzą niezależne wejścia z korytarza, jedna część składa się z pokoju oraz kuchni, w której wydzielono ścianką działową część na toaletę. Druga część mieszkania składa się z 2 pokoi oraz kuchni z pomieszczeniem sanitarnym. Części te nie mają połączenia z sobą. Przynależnością nieruchomości jest prawo współużytkowania do gruntu (działki nr 6/3 i 6/4) w części 80/1000.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Norwida

12.05.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
59333zł 
/ rękojmia/wadium:
8900zł
sygnatura licytacji: KMP 142/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00044044/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Norwida 2/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00044044/1.Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego położonym na 1. piętrze bloku dwukondygnacyjnego, o powierzchni 52,50 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

07.05.2014 10:30 
/ cena wywoławcza:
36651zł 
/ rękojmia/wadium:
4886zł
sygnatura licytacji: KM 2813/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00017293/3

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 67/13, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00017293/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 51,10 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 69/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej

28.04.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
90063zł 
/ rękojmia/wadium:
12008zł
sygnatura licytacji: Km 1681/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00028191/8

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 60A/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00028191/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 44,30 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, łazienki
z wc i przedpokoju, położonym na parterze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 4,23 m2 i udział 243/10.000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomośc położona w Zawidowie przy ul. Budowlanych

14.04.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
44007zł 
/ rękojmia/wadium:
6601zł
sygnatura licytacji: Km 3059/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00047289/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Budowlanych 3/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00047289/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 48,30 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc oraz balkonu na 1. parterze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 5,30 m2 i udział 941/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość połozona w Pieńsku przy ul. Traugutta

17.03.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
65250zł 
/ rękojmia/wadium:
8700zł
sygnatura licytacji: KM 666/07 \ księga wieczysta: JG1Z/00023717/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk przy ul. Traugutta 19II/6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00023717/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 46,00 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica i udział 36/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomośc położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

11.03.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
167700zł 
/ rękojmia/wadium:
23360zł
sygnatura licytacji: KM 652/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00017222/5

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 85/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00017222/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 75,83 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze kamienicy trzykondygnacyjnej. Do lokalu należy udział 182/1000 w częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Głównej 50/4

17.02.2014 12:30 
/ cena wywoławcza:
75825zł 
/ rękojmia/wadium:
10110zł
sygnatura licytacji: KM 2192/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00032939/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Głównej 50/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00032939/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 64,20 m2 znajdującym się na 1. piętrze budynku wielorodzinnego i składającym się z 2 lokali, do których prowadzą niezależne wejścia z korytarza, jedna część składa się z pokoju oraz kuchni, w której wydzielono ścianką działową część na toaletę. Druga część mieszkania składa się z 2 pokoi oraz kuchni z pomieszczeniem sanitarnym. Części te nie mają połączenia z sobą. Przynależnością nieruchomości jest prawo współużytkowania do gruntu (działki nr 6/3 i 6/4) w części 80/1000.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelecu przy ul. Sybiraków

12.02.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
63300zł 
/ rękojmia/wadium:
8440zł
sygnatura licytacji: KM 1027/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00020736/5

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Sybiraków 15/12, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00020736/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 35,15 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 3 m2 i udział 102/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Jerzmankach

10.02.2014 12:00 
/ cena wywoławcza:
45000zł 
/ rękojmia/wadium:
6000zł
sygnatura licytacji: KM 3808/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00018382/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jerzmanki 135/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00018382/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 42,11 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki na 2. piętrze (poddaszu) budynku 3-rodzinnego. Do lokalu należy udział 22/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomośc położona w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego

10.02.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
25266zł 
/ rękojmia/wadium:
3790zł
sygnatura licytacji: KM 1415/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00035496/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. II Armii Wojska Polskiego 28/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00035496/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 24,00 m2 składającym się z 1 pokoju i kuchni na parterze bloku z lat 30. XX wieku. Brak jest łazienki, wc na korytarzu bloku. Do lokalu należy piwnica i udział 74/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomośc położona w Zawidowie przy ul. Budowlanych

27.01.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
49508zł 
/ rękojmia/wadium:
6601zł
sygnatura licytacji: KM 3059/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00047289/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Budowlanych 3/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00047289/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 48,30 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc oraz balkonu na 1. parterze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 5,30 m2 i udział 941/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich

15.01.2014 12:00 
/ cena wywoławcza:
112500zł 
/ rękojmia/wadium:
15000zł
sygnatura licytacji: KM 996/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00039783/5

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich 4/15, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00039783/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 60,4 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, na 4. piętrze bloku jedenastokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica i udział 182/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kilińskiego

15.01.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
72000zł 
/ rękojmia/wadium:
9600zł
sygnatura licytacji: KM 937/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00038773/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kilińskiego 22/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
nr JG1Z/00038773/5.Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o pow. 84,4 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal położony jest na 2. piętrze budynku trzyrodzinnego dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 334/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. Świerczewskiego

09.12.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
76000zł 
/ rękojmia/wadium:
11400zł
sygnatura licytacji: KM 3135/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00050838/9

  NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk, przy ul. Świerczewskiego 28a/6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w  nr JG1Z/00050838/9. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 61,50 m2 składającego się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, położonego na 3. piętrze bloku czteropiętrowego.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kusocińskiego

02.12.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
77333zł 
/ rękojmia/wadium:
11600zł
sygnatura licytacji: KM 3309/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00025150/8

  NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kusocińskiego 12/23, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00025150/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 42,5 m2 na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego, składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu należy piwnica i udział 40/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Batorego

06.11.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
96000zł 
/ rękojmia/wadium:
12800zł
sygnatura licytacji: KM 153/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00031310/3

    NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Batorego 2/13, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00031310/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 56,48 m2 położonym na 3. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego i składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i przynależności. Do lokalu należy udział 482/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Łomnicy

09.09.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
41600zł 
/ rękojmia/wadium:
6240zł
sygnatura licytacji: KM 3004/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00024335/2

   NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Łomnica 23E gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00024335/2. Nieruchomości jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 69,03 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy piwnica i udział 15/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Energetyków

12.08.2013 11:45 
/ cena wywoławcza:
143625zł 
/ rękojmia/wadium:
19150zł
sygnatura licytacji: KM 2238/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00013510/3

   NIEAKTUALNE

w postaci 1/2 udziału nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Energetyków 50, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00013510/3. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 201 o powierzchni 441,00 m2 oraz budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 171,68 m2. Budynek ma 2 kondygnacje
i użytkowe poddasze.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieński przy ul. Świerczewskiego

07.08.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
85500zł 
/ rękojmia/wadium:
11400zł
sygnatura licytacji: KM 3135/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00050838/9

NIEAKTUALNE  

położonej w miejscowości Pieńsk przy ul. Świerczewskiego 28a/6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00050838/9.Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego położonym na  3. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego, o powierzchni 61,5 m2 i składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc.

Więcej

Nieruchomość położona w Tylicach

06.08.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
341250zł 
/ rękojmia/wadium:
45500zł
sygnatura licytacji: KM 107/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00046293/5

  NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Tylice gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00046293/5. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 189 o powierzchni 3,22 ha oraz budynek mieszkalny w budowie o powierzchni 337,8 m2. Budynek jest pokryty dachówką, bez okien i drzwi. Na parterze są wiatrołap, holl, kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, spiżarnia, jaccuzi, sauna, wc, kotłownia, pom. biurowe i ogród zimowy. Na 1. piętrze znajduje się sypialnia, 3 pokoje, pralnia, łazienka i korytarz.

Więcej

Nieruchomość położona w Kopaczowie

06.08.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
946548zł 
/ rękojmia/wadium:
141982zł
sygnatura licytacji: KM 640/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00046449/4

NIEAKTUALNE  

położonej w miejscowości Kopaczów gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00046449/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/8 o powierzchni 10.000 m2. Na działce nie są prowadzone żadne prace budowlane, brak ogrodzenia. Działka jest płaska, kształtu prostokąta i przylega do nowowybudowanego odcinka drogi łączącej transgraniczne połączenie Niemcy - Polska - Czechy. Zgodnie z planem przestrzennym gminy, działka oznaczona jest 23Ks - tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel. gastronomia). Północna część działki przeznaczona jest na poszerzenie drogi. Nie ma przynależności nieruchomości. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RII o pow. 0,5533 ha i RIIIa o pow. 0,4457 ha.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. XXV - lecia PRL .

05.08.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
79185zł 
/ rękojmia/wadium:
10558zł
sygnatura licytacji: KM 4157/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00025826/8

  NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. XXV- lecia PRL 40/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00025826/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym położonym na 2. piętrze o powierzchni 37,2 m2  składającym się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz piwnicą wraz z prawem użytkowana wieczystego gruntu i części wspólnych w udziale 12/1000.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kusocińskiego

15.07.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
87000zł 
/ rękojmia/wadium:
11600zł
sygnatura licytacji: KM 3309/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00025150/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kusocińskiego 12/23, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00025150/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym znajdującym się na 4 piętrze bloku pięciokondygnacyjnego o powierzchni 42,5 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu należy piwnica i udział 40/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Sulikowie przy ul. Zgorzeleckiej

10.06.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
30666zł 
/ rękojmia/wadium:
4600zł
sygnatura licytacji: 94/00 \ księga wieczysta: JG1Z/00036746/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Sulików przy ul. Zgorzeleckiej 35B/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00036746/3.Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym składającym się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc, o powierzchni 22,55 m2 położonym na parterze budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 100/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

27.05.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
592500zł 
/ rękojmia/wadium:
79000zł
sygnatura licytacji: KM 2042/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00030804/6

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030804/6. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 21 o powierzchni 5578 m2, hala produkcyjna o powierzchni 669,80 m2 oraz budynek mieszkalno-usługowy dwupiętrowy o powierzchni łącznej 713,23 m2. Na parterze budynku znajdują się 2 lokale usługowe i 3 lokale biurowe o łącznej powierzchni 240,91 m2. Na I piętrze znajduje się 5 lokali o łącznej powierzchni 227,43 m2, natomiast na II piętrze są 2 lokale mieszkalne o powierzchni łącznej 244,89 m2. Oba budynki są w stanie surowym otwartym.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Zielnej

20.05.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
291533zł 
/ rękojmia/wadium:
43730zł
sygnatura licytacji: KM 1775/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00013546/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec, przy ul. Zielnej 2b, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00013546/4. W skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o pow. użytkowej 114,00 m2, budynek usługowy o pow. użytkowej 196,80 m2 oraz działka zabudowana nr 3/2 o pow. 1323 m2 a także działka niezabudowana nr 3/3 o pow. 543 m2 oddane w użytkowanie wieczyste.

Więcej

Nieruchoność położona w Jasnej Górze przy ul. Sportowej

20.05.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
108000zł 
/ rękojmia/wadium:
16200zł
sygnatura licytacji: KM 2304/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00024306/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jasna Góra przy ul. Sportowej 9/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00024306/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym  położonym na 1 piętrze bloku dwukondygnacyjnego o powierzchni 77,60 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 23,2 m2 oraz udział 26/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

13.05.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
103380zł 
/ rękojmia/wadium:
15507zł
sygnatura licytacji: KM 3164/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00030702/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec, przy ul. Daszyńskiego 67/10, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030702/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 73,4 m2 położonym na
2. piętrze bloku trzypiętrowego, a składającym się z 3 pokoi, ślepej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.
Do lokalu należy piwnica i udział 1160/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomosc położona w Kopaczowie

07.05.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
1064866zł 
/ rękojmia/wadium:
141982zł
sygnatura licytacji: KM 640/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00046449/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00046449/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/8 o powierzchni 10.000 m2. Na działce nie są prowadzone żadne prace budowlane, brak ogrodzenia. Działka jest płaska, kształtu prostokąta i przylega do nowowybudowanego odcinka drogi łączącej transgraniczne połączenie Niemcy - Polska - Czechy

Więcej

Nieruchomośc położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

07.05.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
78523zł 
/ rękojmia/wadium:
10509zł
sygnatura licytacji: KM 286/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00030508/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec przy ul. Daszyńskiego 106/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030508/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym, znajdującym się na 2. piętrze bloku czterokondygnacyjnego, o powierzchni 49,90 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy udział 710/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza

22.04.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
190152zł 
/ rękojmia/wadium:
25353zł
sygnatura licytacji: KM 479/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00038509/4.

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec przy ul. Iwaszkiewicza 15/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00038509/4. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym oznaczonym jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, znajdującym się na parterze budynku, o powierzchni 83,1 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Szklanej

16.04.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
768000zł 
/ rękojmia/wadium:
115200zł
sygnatura licytacji: KM 3293/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00018318/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Szklanej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00018318/2. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 146 o pow. 3.100 m2, budynek produkcyjno - biurowy z zapleczem socjalnym o pow. 953,50 m2 (w tym parter o pow. 495,7 m2 i piętro o pow. 457,8 m2), budynek kotłowni o pow. 62,50 m2, budynek kotłowni nowy o pow. 43,90 m2, budynek suszarni drewna o pow. 41,00 m2, wiaty o pow. łącznej 346,40 m2.

Więcej

Nieruchomość połozona w Czerwonej Wodzie przy ul. Lubańskiej

15.04.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
121333zł 
/ rękojmia/wadium:
18200zł
sygnatura licytacji: KM 1929/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00027868/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Czerwona Woda, przy ul. Lubańskiej 29, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00027868/8. Nieruchomość jest działką gruntu nr 1608 o powierzchni 871 m2 wraz z 3 budynkami magazynowo - produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 379,50 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Sławnikowicach

09.04.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
17881zł 
/ rękojmia/wadium:
2384zł
sygnatura licytacji: KMP 127/02 \ księga wieczysta: JG1Z/00018084/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Sławnikowice 34, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00018084/2. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 147 o powierzchni 4374 m2 oraz budynek w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym o powierzchni 70 m2, w tym powierzchni użytkowej budynku 44 m2.

Więcej

Nieruchomość położna w Bielawie Dolnej

08.04.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
24240zł 
/ rękojmia/wadium:
3232zł
sygnatura licytacji: KMP 43/93 \ księga wieczysta: JG1Z/00048154/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bielawa Dolna 51A, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00048154/3. W skład nieruchomości wchodzi: działka gruntu nr 144/11 (B-PS IV) o powierzchni 700 m2 oraz budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy o powierzchni zabudowy 200 m2

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Kulczyńskiego

26.03.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
132337zł 
/ rękojmia/wadium:
19850zł
sygnatura licytacji: km 90/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00013154/9

NIEAKTUALNE

Nieruchomość 1/2 udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu i własności budynku położonego w miejscowości Zgorzelec przy ul. Kulczyńskiego 12, objętego księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00013154/9. W skład nieruchomości wchodzi działka o powierzchni 8,72a zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 150 m2 oraz warsztatowym o powierzchni 112,50 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Sulikowie przy ul. Garbarskiej

13.03.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
8013zł 
/ rękojmia/wadium:
1068zł
sygnatura licytacji: km 617/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00038888/4

NIEAKTUALNE

Nieruchomość położona w miejscowości Sulików przy ul. Garbarskiej 1/3 objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00038888/4. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 16,80 m2 składającym się z 1 pokoju i kuchni położonym na 1. piętrze. Do lokalu należy komórka gospodarcza w budynku oraz klozet w podwórku o łącznej powierzchni 10,40 m2 i udział 29/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. M. Reja

12.03.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
112800zł 
/ rękojmia/wadium:
15040zł
sygnatura licytacji: km 2830/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00005891/8

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Mikołaja Reja 23  objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00005891/8. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 19 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 627 m2 oraz budynek mieszkalny o powierzchni 76,00 m2 w zabudowie bliźniaczej. Budynek jest podpiwniczony, nieocieplony i kryty eternitem. Na parterze znajdują się 2 pokoje, ganek, kuchnia, wc oraz  korytarz, na piętrze (poddaszu): 2 pokoje, łazienka i korytarz. Na działce znajduje się nieujęty
w ewidencji garaż z komórką.

Więcej

Nieruchomość położona w Skrzydlicach

11.03.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
50141zł 
/ rękojmia/wadium:
6685zł
sygnatura licytacji: km 1962/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00039195/6

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa nr 119/7 o powierzchni 0,1191 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 45,94 m2 położona w Skrzydlicach 18 objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelec nr JG1Z/00039195/6. Budynek składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, ganku i korytarza.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Budowlanych

04.03.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
80666zł 
/ rękojmia/wadium:
12100zł
sygnatura licytacji: km 347/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00036509/0

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Zawidowie, przy ul. Budowlanych 14/8 objęta księgą wieczystą
w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00036509/0.  Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 68,7  m2  składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Okrąglicy

12.02.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
10200zł 
/ rękojmia/wadium:
1360zł
sygnatura licytacji: kmp 52/93 \ księga wieczysta: JG1Z/00021116/0

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Okrąglicy 10  objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00021116/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym nr 3 o powierzchni 31,40 m2 składającym się z 2 pokoi i kuchni. Do lokalu należy piwnica 6,50 m2 i  udział 19/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

12.02.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
148879zł 
/ rękojmia/wadium:
19850zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00013154/9 \ księga wieczysta: km 90/11

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Kulczyńskiego 12 , objęty księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00013154/9. Działka o powierzchni 8,72a zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 150 m2 oraz warsztatowym o powierzchni 112,50 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie

05.02.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
122175zł 
/ rękojmia/wadium:
16290zł
sygnatura licytacji: km 3293/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00023147/0

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 186/4 o powierzchni 4.400 m2 położona w Ruszowie przy ul. Szklanej,  Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
nr JG1Z/00023147/0.

Więcej

Nieruchomość położona w Czerwonej Wodzie

04.02.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
136500zł 
/ rękojmia/wadium:
18200zł
sygnatura licytacji: km 1929/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00027868/8

 NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Czerwonej Wodzie przy ul. Lubańskiej 29 objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu JG1Z/00027868/8. Nieruchomość jest działką gruntu nr 1608 o powierzchni 871 m2 wraz z 3 budynkami magazynowo - produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 379,50 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Biernej

29.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
6750zł 
/ rękojmia/wadium:
900zł
sygnatura licytacji: km 11/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00019715/2

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Biernej 151, gm. Sulików, stanowiąca w 1/2 udziału własność dłużnika, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu JG1Z/00019715/2. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 563/6 o powierzchni 0,06 ha, budynek mieszkalny parterowy w ruinie, niezasiedlony. Działka jest nieogrodzona, bez drogi dojazdowej, zarośnięta samosiejkami.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

28.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
116302zł 
/ rękojmia/wadium:
15507zł
sygnatura licytacji: km 2164/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00030702/1

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 67/10, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030702/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 73,4 m2 składającym się z 3 pokoi, ślepej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 2. piętrze bloku trzypiętrowego. Do lokalu należy piwnica i udział 1160/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
196518zł 
/ rękojmia/wadium:
26202zł
sygnatura licytacji: km 389/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00043913/7

NIEAKTUALNE

 Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Zgorzelcu,  ul. A. Struga 14/1a objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu JG1Z/00043913/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 93,70 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 6,80 m2 i udział 4760/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.
Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu standardowy.

Więcej

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
/ rękojmia/wadium:
97730zł
sygnatura licytacji: km 652/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00033314/5

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Opolnie Zdroju, ul. Świerczewskiego 4/3,
objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033314/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o pow. użytkowej 56,30 m2 , pow. ogólnej 70,35 m2 , składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 2. piętrze (poddaszu) domu wielorodzinnego. Do lokalu należy piwnica 14,06 m2 i udział 331/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.


Więcej

I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej

17.01.2022 12:30 
/ cena wywoławcza:
24000zł 
/ rękojmia/wadium:
3200zł
sygnatura licytacji: KM 263/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00037389/9

Niezabudowana działka nr 132/2 ma powierzchnię 0,43 ha i składa się z użytków ŁVI 0,24 ha, ŁIV 0,19 ha, nie ma zabudowań, stanowi nieużytki i samosiejki. Działka nie jest ogrodzona, ma dostęp do drogi publicznej oraz sieci energetycznej i wodociągowej. Przez działkę przebiegają 2 linie napowietrzne. Nieruchomość przeznaczona jest jako teren zainwestowania wiejskiego (5MR).

Więcej

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste

18.10.2021 12:00 
/ cena wywoławcza:
368250zł 
/ rękojmia/wadium:
49100zł
sygnatura licytacji: km 171/20 \ księga wieczysta: jg1z/00017122/4

ODWOŁANA

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Leśna 32, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00017122/4. Nieruchomość jest działką gruntu nr 22/16 o pow. 595 m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 28.10.2092r. zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 180 m2. Budynek mieszkalny jest pokryty dachówką, składa się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju, 2 łazienek i garażu. Schody wewnętrzne są drewniane, posadzki ceramiczne w łazienkach, deskowe i panelowe w pokojach. Ogrzewanie piecem gazowym 2-funkcyjnym. Parter o pow. 90 m2 składa się z salonu, kuchni, garderoby, gabinetu, wc, korytarza i holu. Na piętrze są 3 pokoje, korytarz i łazienka. Standard budynku średni. Działka jest ogrodzona, dojazd drogą asfaltową. Budynek wybudowany jest z przekroczeniem granicy działki sąsiedniej 25/13.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Żarska Wieś

07.06.2021 13:30 
/ cena wywoławcza:
51038zł 
/ rękojmia/wadium:
7656zł
sygnatura licytacji: Km 313/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00035534/7

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Żarska Wieś, której właścicielem jest Centrum Szkoleniowo-Doradcze QUEST
Sp. z o.o. , objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035534/7. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 545/3 o nieregularnym kształcie i powierzchni 2.090 m2. Okala ona działkę nr 530 objętą księgą wieczystą JG1Z/00014522/7, na której posadowiony jest budynek mieszkalny o nr. porządkowym 126. Działka w części od frontu, od drogi i przy działce nr 530 ogrodzona ogrodzeniem z metaloplastyki na podmurówce, pozostała część ogrodzona siatką. Na działce od strony frontowej znajduje się wiata na drewno. Działka z urządzoną zielenią, zadrzewiona i zakrzewiona, posiada dostęp do instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Dojazd do działki od strony północnej utwardzoną tłuczniem drogą ślepą.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni ul. Łużycka 12A

07.06.2021 12:00 
/ cena wywoławcza:
156000zł 
/ rękojmia/wadium:
23400zł
sygnatura licytacji: Km 2658/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00008178/5

NIEAKTUALNA

objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00008178/5.
Nieruchomość stanowi zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej działkę gruntu nr 166/3 o pow. 293 m2, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, płaską w pełni ogrodzoną. Od wschodniej strony działki znajduje sie droga dojazdowa. Teren dookoła budynku zagospodarowany został na ogród. Ścieżki na działce oraz wjazd do garażu zostały utwardzone kostką Bauma. Na potrzeby ogrodu zajęto część sąsiadującej działki nr 161/1 o pow. 100 m2 (nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej tytuł prawny do tego fragmentu gruntu). Budynek mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 82,60 m2 znajduje się we wschodniej części działki, ogrzewany jest piecem węglowym usytuowanym w piwnicy i aluminiowymi grzejnikami panelowymi. Woda poza sezonem grzewczym ogrzewana jest za pomocą podgrzewacza elektrycznego. Na parterze budynku znajduje się ganek, korytarz, wc, łazienka i kuchnia połączona z salonem. Z kuchni wychodzi się na taras i do ogrodu. Na drugiej kondygnacji budynku znajduje się korytarz oraz 2 pokoje, z których zostały wydzielone garderoby. Budynek jest w pełni podpiwniczony oraz posiada niemieszkalny strych. Zbudowany w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Budynek widnieje w gminnej ewidencji zabytków oraz w wojewódzkim wykazie zabytków. Budynek jest w średnim stanie technicznym, przed wymianą pokrycia dachowego i termomodernizacją. W części centralnej działki znajduje się garaż o pow. 20 m2. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Zgorzelec ul. Broniewskiego 12A i 12B

26.04.2021 12:30 
/ cena wywoławcza:
2439720zł 
/ rękojmia/wadium:
325296zł
sygnatura licytacji: Km 1973/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00038185/6

NIEAKTUALNA


Nieruchomość jest działką nr 11 o powierzchni 818 m2 zabudowaną 4-kondygnacyjnym blokiem mieszkalno-usługowym o łącznej pow. użytkowej 815,34 m2 składającym się z 2 lokali usługowych na parterze i 12 mieszkań na pozostałych kondygnacjach. Lokale usługowe mające udział 244/1000 zostały wyodrębnione z ww. nieruchomości. Pozostały udział 756/1000 związany jest z 12 samodzielnymi lokalami mieszkalnymi, dla których nie założono ksiąg wieczystych. Budynek nie ma windy, ma dostęp do wszystkich sieci: elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wodnej i kanalizacyjnej. Budynek i wszystkie lokale są w bardzo dobrym stanie technicznym, ogrzewane są indywidualnie za pomocą pieców gazowych.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Żarska Wieś

22.03.2021 13:00 
/ cena wywoławcza:
405716zł 
/ rękojmia/wadium:
54096zł
sygnatura licytacji: Km 313/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00014522/7

położonej w miejscowości Żarska Wieś 126, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00014522/7. Nieruchomość jest działką gruntu nr 530 o powierzchni 796 m2 w użytkowaniu wieczystym do 15.03.2088r. zabudowaną budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Działka o kształcie regularnego wieloboku, od strony drogi ogrodzona ogrodzeniem z melatoplastyki z bramą wjazdową przesuwną. Dojazd do działki drogą ślepą, utwardzoną tłuczniem, zlokalizowaną po stronie północnej działki. Działka z urządzoną zielenią oraz utwardzona w części frontowej zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny, wolnostojący o pow. użytkowej 263,65 m2 usytuowany jest w centralnej części działki, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty i ściany fundamentowe wykonane z ław żelbetowych, wylewanych z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z materiałów ceramicznych, stropy gęstożebrowe, prefabrykowane. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, Kominy murowane z cegły pełnej. Elewacja budynku: tynk strukturalny oraz cokół ceramiczny wokół budynku. Wokół budynku wykonano opaskę drenażową odprowadzającą wody opadowe. Budynek parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony frontowej oraz drugie od strony tarasu. Wyposażony w instalacje wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci oraz elektryczną, ogrzewany za pomocą pieca gazowego z rozprowadzeniem do grzejników. W księdze wieczystej ujawniona jest pow. budynku 352 m2, natomiast w dniu oględzin dokonano pomiarów, zgodnie z którymi powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie 263,65 m2, w tym pow. mieszkalna 158,40 m2, piwnica 88,39 m2 i garaż 16.86 m2. W piwnicy znajduje się pięć pomieszczeń oraz korytarz ze schodami na parter. Na parterze znajdują się ganek, garderoba, łazienka, otwarta kuchnia z jadalnią, salon z kominkiem, korytarz, klatka schodowa na poddasze oraz garaż. Na poddaszu znajduje się pomieszczenie socjalne, łazienka, 4 pokoje i korytarz. Budynek funkcjonalny. 

Więcej

Nieruchomość położona w Małej Wsi Dolnej

15.03.2021 13:30 
/ cena wywoławcza:
33000zł 
/ rękojmia/wadium:
4950zł
sygnatura licytacji: Km 328/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00047615/6

położonej w miejscowości Mała Wieś Dolna, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00047615/6. Nieruchomość jest zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym działką gruntu nr 180/3 o kształcie regularnego wieloboku i powierzchni 900 m2. Teren działki płaski niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami, częściowo ogrodzony. Dojazd do działki drogą gruntową utrudniony. Działka nie posiada mediów, przez działkę przebiega linia napowietrzna wsparta na słupach betonowych. Budynek niemieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni 353,28 m2 jest w złym stanie technicznym, dach zawalony, ściany i stropy częściowo zawalone. Wejście do budynku grozi niebezpieczeństwem. Ze względu na stan techniczny budynek nie przedstawia wartości użytkowej. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 9 MN,U jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

11.01.2021 12:00 
/ cena wywoławcza:
81334zł 
/ rękojmia/wadium:
12200zł
sygnatura licytacji: Km 2359/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00044202/7

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Łużycka 33B/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044202/7. Nieruchomość jest lokalem niemieszkalnym o powierzchni 211 m2 składającym się z 1 pomieszczenia na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu, nie posiada dostępu do instalacji wodnej i analizacyjnej, nie był od wielu lat ogrzewany. Z własnością lokalu związany jest udział 125/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Małej Wsi Dolnej

21.12.2020 12:00 
/ cena wywoławcza:
37125zł 
/ rękojmia/wadium:
4950zł
sygnatura licytacji: Km 328/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00047615/6

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Mała Wieś Dolna, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00047615/6. Nieruchomość jest zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym działką gruntu nr 180/3 o kształcie regularnego wieloboku i powierzchni 900 m2. Teren działki płaski niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami, częściowo ogrodzony. Dojazd do działki drogą gruntową utrudniony. Działka nie posiada mediów, przez działkę przebiega linia napowietrzna wsparta na słupach betonowych. Budynek niemieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni 353,28 m2 jest w złym stanie technicznym, dach zawalony, ściany i stropy częściowo zawalone. Wejście do budynku grozi niebezpieczeństwem. Ze względu na stan techniczny budynek nie przedstawia wartości użytkowej. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 9 MN,U jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług.

Więcej

Nieruchomość położona w Trójcy

21.12.2020 11:00 
/ cena wywoławcza:
39334zł 
/ rękojmia/wadium:
5900zł
sygnatura licytacji: Km 579/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00015065/2

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Trójca, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00015065/2. Nieruchomość stanowi grunt zabudowany o łącznej powierzchni 16.925 m2, składający się z działek nr 185, 762 i 763. Działka nr 185 o powierzchni 15.000 m2 i wartości 28.000,00 zł, nieregularnym i nieforemnym kształcie, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako łąki trwałe ŁVI, grunty orne RIVb oraz grunty pod rowami W-ŁVI. Działka nr 762 oznaczona Br-Ps IV o powierzchni 1467 m2 i wartości 18.000,00 zł, nieregularnym i nieforemnym kształcie, jest nieogrodzona, zabudowana budynkami gospodarczymi, z których jeden jest zawalony, a drugi w złym stanie technicznym. Działka nr 763 oznaczona Br-Ps III o powierzchni 458 m2 i wartości 13.000,00 zł, regularnym kształcie, jest nieogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalno- -gospodarczym w złym stanie. Wszystkie działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej, a ponadto działki nr 762 i 763 posiadają dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działki, z których składa się nieruchomość nie stanowią całości gospodarczej.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza

16.11.2020 12:00 
/ cena wywoławcza:
81750zł 
/ rękojmia/wadium:
10900zł
sygnatura licytacji: Km 457/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00037052/8

NIEAKTUALNA

położonej w Zgorzelcu ul. Langiewicza 7/13, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037052/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 28,40 m2 składającym się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na ostatnim poddaszowym piętrze budynku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 20/1000 w częściach wspólnych budynku. Z przedpokoju wchodzi się do łazienki z wc i półotwartej kuchni połączonej z pokojem. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się skosy. W pokoju i łazience zamontowane są okna połaciowe. Lokal powstał w wyniku adaptacji pomieszczeń strychowych. Układ pomieszczeń dobry. 

Więcej

Nieruchomość w Zgorzelcu przy ul. Broniewskiego

19.10.2020 10:30 
/ cena wywoławcza:
23048zł 
/ rękojmia/wadium:
3073zł
sygnatura licytacji: Km 4298/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00024548/8

ODWOŁANA

położonej w Zgorzelcu ul. Broniewskiego, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00024548/8. Nieruchomość jest prawem użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 70/7 o powierzchni 244 m2 o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta wraz z prawem własności do naniesień na gruncie obejmujących utwardzony plac o powierzchni ok. 38,70 m2 i nieregularnym kształcie z kostki betonowej i prefabrykowaną płytą fundamentową o powierzchni 46,74 m2, na której położony jest wolnostojący kiosk, który nie jest trwale związany z gruntem i nie został objęty przedmiotem i zakresem wyceny. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką betonową. Przy północnej części działki rośnie klon, pozostała część działki nie jest zagospodarowana i porośnięta trawą. Działka posiada dostęp do sieci: elektrotechnicznej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i kanalizacyjnej. Do kiosku doprowadzona jest wyłącznie sieć elektroenergetyczna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest B.17.MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych.

Więcej

Nieruchomość położona w Ręczynie

05.10.2020 11:00 
/ cena wywoławcza:
738515zł 
/ rękojmia/wadium:
98469zł
sygnatura licytacji: Km 381/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00036048/0

ODWOŁANA

położonej w miejscowości Ręczyn, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036048/0. Nieruchomość jest niezabudowanym gruntem o łącznej powierzchni 41.81 ha. W skład nieruchomości wchodzą działki nr 344 o pow. 12,69 ha, nr 345 o pow. 10,71 ha, nr 346 o pow. 16,98 ha oraz nr 347 o pow. 1,23 ha. Działki nr 347 i nr 346 położone są bezpośrednio obok siebie tworząc jedną całość. Działka nr 345 oddzielona jest drogami gruntowymi od działek nr 346 i nr 344. Kultura rolna działek słaba - łąki, pastwiska, nieużytki i lasy. Działki położone wśród terenów rolnych w bliskiej odległości drogi relacji Zgorzelec - Bogatnia. Dojazd i dojście do działek drogą gruntową. Działki o przeznaczeniu łąk i pastwisk, każda działka w części zadrzewiona. Działki położone na wzgórzu, o kształtach dość regularnych, wydłużonych, przylegające do siebie. Działki oznaczone są symbolami ZL - tereny lasów, symbolem R - tereny rolne i EW - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowej.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Dłużynie Dolnej

31.08.2020 10:30 
/ cena wywoławcza:
35250zł 
/ rękojmia/wadium:
4700zł
sygnatura licytacji: Km 542/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00042504/0

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Dłużyna Dolna, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00042504/0. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 47 o powierzchni 2,56 ha o lekko nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Teren działki jest płaski. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych z zakazem zabudowy. Nieruchomość składa się w całości z użytków RV i utrzymana jest w dobrej kulturze rolnej. Przez działkę przebiegają 2 linie elektroenergetyczne - średniego i wysokiego napięcia oraz posadowione są na niej 2 słupy elektroenergetyczne. Pomimo przebiegu przez nieruchomość urządzeń infrastruktury technicznej sieci elektroenergetycznych, nie została ustanowiona służebność przesyłu. Przebieg wskazanych sieci infrastruktury technicznej nie ogranicza w sposób istotny możliwości prowadzenia na działce uprawy rolnej. Działka od strony wschodniej, północnej i południowej graniczy z działkami stanowiącymi drogi publiczne o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Działka nie posiada dostępu do żadnej z sieci infrastruktury technicznej.

Więcej

Ułamkowa część nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Ciołkowskiego

11.05.2020 10:30 
/ cena wywoławcza:
134250zł 
/ rękojmia/wadium:
17900zł
sygnatura licytacji: Kmp 91/02 \ księga wieczysta: JG1Z/00007205/7

LICYTACJA ODWOŁANA!!!

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Ciołkowskiego 6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00007205/7. Nieruchomość jest działką gruntu nr 115 o pow. 570 m2 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 132,58 m2. Działka w całości ogrodzona, o regularnym  kształcie zbliżonym do prostokąta, teren płaski jednak od strony północnej znaczne zróżnicowanie wysokości terenu. Droga dojazdowa od strony południowej, od strony północnej dostęp wyłącznie dla pieszych. W północnej części działki osadowiony jest budynek mieszkalny w pełni podpiwniczony powstały w technologii mieszanej, ze ścianami murowanymi, prefabrykowanymi stropami i stropodachem pokrytym papą. Budynek ogrzewany piecem węglowym przez rozprowadzoną w całym budynku instalacją centralnego ogrzewania z blaszanymi grzejnikami. Woda poza sezonem grzewczym podgrzewana jest za pomocą podgrzewacza elektrycznego. Na parterze budynku usytuowany jest ganek, hall, wc, kuchnia, 2 pokoje i duży taras. Na drugiej kondygnacji znajduje sie korytarz, łazienka z wc, 3 pokoje i drugi taras. Powierzchnia piwnic wynosi 88,74 m2. Na poziomie piwnic usytuowano garaż. Budynek przeszedł niedawno termomodernizację, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Wskutek uprzedniego zawilgocenia ścian, ubytków w izolacji tarasu oraz wadliwej wentylacji, w wielu miejscach na ścianach i sufitach widoczne są wykwity i zawilgocenia. Stan nieruchomości średni. Teren dookoła budynku zagospodarowany jako ogród ze ścieżkami z kostki Bauma oraz wjazdem do garażu. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Porajów przy ul. Wojska Polskiego

27.04.2020 10:00 
/ cena wywoławcza:
189710zł 
/ rękojmia/wadium:
28457zł
sygnatura licytacji: Km 1412/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00033935/4

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Porajów ul. Wojska Polskiego 20, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033935/4. Nieruchomość jest działką gruntu o powierzchni 557 m2 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowanym garażem o łącznej powierzchni 201,54 m2. Teren działki jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki, front z przęseł stalowych, brama wjazdowa stalowa, przesuwna. Przed budynkiem teren utwardzony kostką betonową, za domem kilka drzew ozdobnych. Budynek częściowo podpiwniczony, bez ocieplenia, posiada izolację przeciwilgociową. Dach pokryty dachówką ceramiczną. W piwnicy znajdują się 4 pomieszczenia oraz korytarz, na parterze 3 pokoje, łazienka z wc, kuchnia, korytarz z komunikacją, ganek oraz garaż o powierzchni 33,20 m2. Na pierwszym piętrze budynku są 4 pokoje, łazienka z wc oraz korytarz. Na strychu znajduje się jedno pomieszczenie. Budynek ogrzewany za pomocą pieca dwufunkcyjnego na opał stały z rozprowadzeniem siecią z miedzi do stalowych grzejników. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci. Układ pomieszczeń dobry, stan budynku średni.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Żagańskiej

02.03.2020 11:00 
/ cena wywoławcza:
28455zł 
/ rękojmia/wadium:
3794zł
sygnatura licytacji: Km 361/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00045751/7

położonej w miejscowości Ruszów ul. Żagańska 26/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00045751/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 54,60 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i pomieszczenia gospodarczego na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należą dwie piwnice o łącznej powierzchni 19,00 m2 i udział 70/1000 w częściach wspólnych budynku oraz we własności terenu objętego księgą wieczystą JG1Z/00031837/3. Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz CO. Stan lokalu niski.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

10.02.2020 12:30 
/ cena wywoławcza:
51038zł 
/ rękojmia/wadium:
7656zł
sygnatura licytacji: Km 313/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00014522/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035534/7.
Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 545/3 o nieregularnym kształcie i powierzchni 2090 m2. Okala ona działkę nr 530 objętą księgą wieczystą JG1Z/00014522/7, na której posadowiony jest budynek mieszkalny o nr. porządkowym 126. Działka w części od frontu, od drogi i przy działce nr 530 ogrodzona ogrodzeniem z metaloplastyki na podmurówce, pozostała część ogrodzona siatką. Na działce od strony frontowej znajduje się wiata na drewno. Działka z urządzoną zielenią, zadrzewiona i zakrzewiona, posiada dostęp do instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Dojazd do działki od strony północnej utwardzoną tłuczniem drogą ślepą.

Więcej

Nieruchomość położona w Tylicach

10.02.2020 11:00 
/ cena wywoławcza:
133500zł 
/ rękojmia/wadium:
17800zł
sygnatura licytacji: Km 782/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00037294/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Tylice, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037294/6. Nieruchomość stanowi działkę nr 79 o pow. 1000 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy. Działka nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta. Od strony zachodniej, północnej i wschodniej działka sąsiaduje z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W zachodniej części działki realizowana jest budowa domu mieszkalnego dwurodzinnego w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 141,3 m2 każdy. Pozostała część działki jest niezagospodarowana i porośnięta dziko roślinnością samosiejną. Budynek powstaje w technologii tradycyjnej jako murowany z pustaków ceramicznych ze stropem drewnianym, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną. Stan zaawansowania prac jest zróżnicowany. W obydwu segmentach zostały wykonane prace stanu zerowego, w jednym z nich wykonano w dużej części prace związane z budową ścian, rozpoczęto budowę stropów, wzniesiona konstrukcja dachu uległa zawaleniu. W drugim segmencie rozpoczęte zostały tylko prace polegające na murowaniu ścian parteru. Z uwagi na fakt, iż budowa została przerwana kilka lat temu i niezabezpieczona, widoczne są częściowe zniszczenia na ostatnim poziomie wznoszonych ścian. Po zakończeniu budowy będzie możliwe wydzielenie dwóch niezależnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliźniaczej.

Więcej

Udział 3/32 w nieruchomości położonej w Bogatyni przy ul. Białogórskiej

03.02.2020 11:00 
/ cena wywoławcza:
13500zł 
/ rękojmia/wadium:
1800zł
sygnatura licytacji: Km 292/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00035402/3
NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Białogórska 2E/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035402/3. Nieruchomość jest udziałem 3/32 w lokalu mieszkalnym o powierzchni 74,03 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju łazienki z wc i pomieszczenia gospodarczego, na parterze wielorodzinnego budynku trzykondygnacyjnego. Lokal wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz c.o. zasilane z sieci miejskiej. Do lokalu należy udział 172/1000 w częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń dobry, wejście do pomieszczenia gospodarczego przez największy pokój, stan lokalu średni.
Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 26A

20.01.2020 12:00 
/ cena wywoławcza:
59000zł 
/ rękojmia/wadium:
8850zł
sygnatura licytacji: Km 2597/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00016750/8

NIEAKTUALNA

położonej w miejscowości Pieńsk ul. Dąbrowskiego 26 A, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/0016750/8. Nieruchomość stanowi udział 1/2 w działce gruntu nr 122 o powierzchni 835 m2, oddanej w użytkowanie wieczyste do 16.07.2092r. zabudowanej jednorodzinnym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, położona bezpośrednio przy ul. Dąbrowskiego. W części niezabudowanej występują betonowe podjazdy i zaniedbane nasadzenia oraz zdewastowana szopa. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym w mocno pogorszonym stanie technicznym. Działka jest uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną oraz energetyczną. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 85,01 m2 oraz pow. zabudowy 123,97 m2 jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Budynek murowany, ocieplony styropianem z siatką zaciągniętym klejem, w części odeskowany z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. Budynek mieszkalny składa się z przedpokoju, 4 pokoi, łazienki z wc, kuchni i spiżarni. Część pomieszczeń jest przechodnia. Kuchnia podzielona jest na 2 pomieszczenia, w jednym znajduje się zlewozmywak, w drugim pełniącym funkcję spiżarki znajduje się kuchenka gazowa zasilana gazem z butli. Woda do celów użytkowych podgrzewana jest bojlerem elektrycznym. Ściany i sufity posiadają widoczne ubytki, przetarcia, pęknięcia i zabrudzenia. W części pomieszczeń widoczne niedokończone prace remontowo-budowlane. Budynek na zewnątrz ma wiele widocznych niedokończonych prac wykończeniowych, a także uszkodzeń elementów wykończeniowych. Stan techniczny oraz standard budynku mocno pogorszony.

Więcej

NIeruchomość połozona w Zawidowie przy ul. Broniewskiego

09.12.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
75750zł 
/ rękojmia/wadium:
10100zł
sygnatura licytacji: Km 156/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00032984/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Broniewskiego 3a/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00032984/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 49,25 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal posiada balkon. Do lokalu należy piwnica 7,30 m2 i udział 370/10000 w częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń bardzo dobry, bez pomieszczeń przechodnich, w jednym z pokoi znajduje sie balkon. Stan lokalu średni. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. miejskie oraz domofon.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy pl. Zwycięstwa

09.12.2019 11:00 
/ cena wywoławcza:
61334zł 
/ rękojmia/wadium:
9200zł
sygnatura licytacji: Km 2188/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00027111/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów pl. Zwycięstwa 29/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027111/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 58,87 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni z jadalnią, korytarza i łazienki z wc na 2. kondygnacji budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu przynależą pomieszczenia strychowe o powierzchni 31,89 m2 i udział 62/100 w częściach wspólnych budynku i gruntu. Lokal mieszkalny ma częściowo rozkład przechodni - z jednego pokoju przechodzi się do drugiego, wyposażony w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania zasilaną piecem węglowym usytuowanym w częściach wspólnych budynku. Stan lokalu średni. Budynek, w którym znajduje się lokal widnieje w powiatowym wykazie zabytków i w gminnej ewidencji zabytków.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Zgorzeleckiej

25.11.2019 13:00 
/ cena wywoławcza:
100667zł 
/ rękojmia/wadium:
15100zł
sygnatura licytacji: Km 2675/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00027072/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Zgorzelecka, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027072/1. Nieruchomość jest niezabudowana działką gruntu nr 14/6, AM-1 oddaną w użytkowanie wieczyste na okres do 20.05.2097r. o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta o powierzchni 9.047 m2. Działka niezagospodarowana i nieogrodzona, na jej terenie występują trawy, krzewy, drzewa samosiejne oraz posadowione są słupy elektroenergetyczne średniego napięcia. Przez działkę przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Kształt działki, przebieg linii zabudowy oraz sieci elektroenergetycznej, które w znaczny sposób ograniczają możliwość optymalnego zagospodarowania działki powodują, że wyłącznie obszar około 5.000 m2 może zostać zabudowany. Pomimo przebiegu przez nieruchomość urządzeń przesyłu infrastruktury technicznej sieci elektrotechnicznej, nie została ustanowiona służebność przesyłu. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona została jako 3.3 MNU, 2.5 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo- -usługowej.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

25.11.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
57418zł 
/ rękojmia/wadium:
7656zł
sygnatura licytacji: Km 313/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00014522/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035534/7.
Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 545/3 o nieregularnym kształcie i powierzchni 2090 m2. Okala ona działkę nr 530 objętą księgą wieczystą JG1Z/00014522/7, na której posadowiony jest budynek mieszkalny o nr. porządkowym 126. Działka w części od frontu, od drogi i przy działce nr 530 ogrodzona ogrodzeniem z metaloplastyki na podmurówce, pozostała część ogrodzona siatką. Na działce od strony frontowej znajduje się wiata na drewno. Działka z urządzoną zielenią, zadrzewiona i zakrzewiona, posiada dostęp do instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Dojazd do działki od strony północnej utwardzoną tłuczniem drogą ślepą.

Więcej

NIeruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego

25.11.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
64500zł 
/ rękojmia/wadium:
8600zł
sygnatura licytacji: Km 2013/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00052145/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 19/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00052145/8. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,70 m2 składającego się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku pięciokondygnacyjnego. Z przedpokoju znajduje się wejście do pokoju i łazienki. Pokój jest pomieszczeniem przechodnim do kuchni. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. miejskie oraz w domofon. Do lokalu należy piwnica 2,60 m2. Układ pomieszczeń dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

18.11.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
153000zł 
/ rękojmia/wadium:
20400zł
sygnatura licytacji: Km 2538/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00044443/8
 NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego 75/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044443/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 88,10 m2 składającym się z 3 pokoi, przedpokoju, aneksu kuchennego i łazienki z wc na 1. piętrze budynku usługowo-mieszkalnego. Brak jest pomieszczeń przynależnych. Do lokalu należy udział 1137/10000 we wspólnych częściach budynku i gruncie objętym KW JG1Z/00039379/0. Układ pomieszczeń jest dobry. Stan lokalu przeciętny.
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Głównej

18.11.2019 13:00 
/ cena wywoławcza:
68667zł 
/ rękojmia/wadium:
9156zł
sygnatura licytacji: Km 1064/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00044496/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Główna, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044496/4.Nieruchomość położona jest w obrębie działki 17/5 o powierzchni 1.729 m2 płaskiej o regularnym kształcie przypominającym trapez, nieogrodzonej. Działka jest niezagospodarowana, znajdują się na niej ruiny budynku nie przedstawiające żadnej wartości użytkowej, o których brak jest informacji na mapie geodezyjnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Głównej. Na terenie działki znajduje się hydrant, pozostałe media w pobliżu drogi, przez część działki przebiega linia napowietrzna. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MR1 i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy, dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Więcej

Nieruchomość położona w Sulikowie przy ul. Garbarskiej

04.11.2019 11:00 
/ cena wywoławcza:
47334zł 
/ rękojmia/wadium:
7100zł
sygnatura licytacji: Km 448/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00023042/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Sulików ul. Garbarska 2/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023042/4. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 37,60 m2 składającym się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze budynku czterokondygnacyjnego. Do lokalu należy pomieszczenie gospodarcze na zewnątrz budynku o powierzchni 6,40 m2 i udział 50/1000 w części wspólnych budynku. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną i ogrzewanie piecowe. Mieszkanie rozkładowe, bez pomieszczeń przechodnich. Wejście do lokalu jest od strony podwórka. Wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem przedpokoju posiadają okna. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu średni. Budynek, w którym znajduje się lokal wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Więcej

Nieruchomość położona w Jędrzychowicach

07.10.2019 10:00 
/ cena wywoławcza:
653664zł 
/ rękojmia/wadium:
87156zł
sygnatura licytacji: Km 1149/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00051590/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jędrzychowice 122, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00051590/5. Nieruchomość jest działką gruntu o numerze 156/1 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym. Działka płaska, o kształcie zbliżonym do trapezu z urządzonym i utwardzonym wejściem do budynku oraz urządzoną zielenią i małą architekturą. Działka ogrodzona, od strony drogi nr 158/2 ogrodzenie murowane. Do budynku doprowadzone są media: woda, kanalizacja. prąd, gaz i sieć teletechniczna. Jako powierzchnię budynku przyjęto 320 m2 w oparciu o mapę zasadniczą, ponieważ w ewidencji gruntów brak jest kartoteki budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Starym Zawidowie

02.09.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
2434zł 
/ rękojmia/wadium:
365zł
sygnatura licytacji: Km 1311/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00043161/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Stary Zawidów 57, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00043161/0. Nieruchomość jest niezabudowaną działką nr 284/2 w miejscowości Stary Zawidów o pow. 1.800 m2. Działka płaska o kształcie regularnym, nieogrodzona, wykorzystywana rolniczo, położona wśród terenów wykorzystywanych rolniczo. Dojazd do działki drogą gruntową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako tereny rolnicze, na które składają się następujące klasy użytków: grunty orne oznaczone symbolem RIIIb o pow. 1.400 m2 oraz grunty orne oznaczone symbolem RIIIa o pow. 400 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Dłużynie Górnej

02.09.2019 11:00 
/ cena wywoławcza:
27750zł 
/ rękojmia/wadium:
3700zł
sygnatura licytacji: Kmp 289/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00044898/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Dłużyna Górna, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044898/2. Nieruchomość jest działką nr 241 o powierzchni 15.534 m2, w jej skład wchodzą pastwiska PsIV 3.846 m2, grunty orne RIVa 4.400 m2, grunty orne RIVb 5.205 m2 oraz grunty zadrzewione i zakrzewione Lz 2.083 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Broniewskiego

26.08.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
23048zł 
/ rękojmia/wadium:
3073zł
sygnatura licytacji: Km 1462/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00024548/8
NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Broniewskiego, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00024548/8. Nieruchomość jest prawem użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 70/7 o powierzchni 244 m2 o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta wraz z prawem własności do naniesień na gruncie obejmujących utwardzony plac o powierzchni ok. 38,70 m2 i nieregularnym kształcie z kostki betonowej i prefabrykowaną płytę fundamentową o powierzchni 46,74 m2, na której położony jest wolnostojący kiosk, który nie jest trwale związany z gruntem i nie został objęty przedmiotem i zakresem wyceny. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką betonową. Przy północnej części działki rośnie klon, pozostała część działki nie jest zagospodarowana i porośnięta trawą. Działka posiada dostęp do sieci: elektrotechnicznej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i kanalizacyjnej. Do kiosku doprowadzona jest wyłącznie sieć elektroenergetyczna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest B.17.MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy Zielnej

26.08.2019 11:00 
/ cena wywoławcza:
358646zł 
/ rękojmia/wadium:
47820zł
sygnatura licytacji: Km 2513/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00013546/4

NIEAKTUALNE


położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Zielna 2b, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00013546/4. W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu nr 3/2 i 3/3 o łącznej powierzchni 1.866 m2 zabudowane parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 156,36 m2. Działka
nr 3/2 ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, natomiast działka nr 3/3 ma kształt nieregularnego czworokąta, obie płaskie z urządzoną zielenią i małą architekturą. Teren ogrodzony: od strony ul. Zielnej ogrodzenie murowane wraz ze stalową brama wjazdową, od strony północno-wschodniej brak ogrodzenia, w pozostałej części ogrodzenie z siatki. Przez działkę nr 3/3 przebiega linia napowietrzna. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej ocieplony styropianem bez elewacji, z dachem dwuspadowym krytym eternitem. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci, telefoniczną, c.o. - kominek z rozprowadzeniem do pomieszczeń oraz piec na opał stały, obecnie ogrzewanie elektryczne, istnieje możliwość doprowadzenia instalacji gazowej. Stan budynku średni. Układ budynku funkcjonalny. Budynek podzielony jest na dwie strefy: mieszkalna o pow. 109,76 m2 i gospodarcza o pow. 46,60 m2. W części mieszkalnej budynku znajdują się: salon, 3 pokoje, otwarta kuchnia garderoba, łazienka, wc, korytarz i wiatrołap, natomiast w części gospodarczej: wc, pomieszczenie na drewno, kotłownia, pralnia, spiżarnia korytarz i dwa pomieszczenia gospodarcze. Budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej. Obok budynku mieszkalnego jest budynek użytkowy, który ze względu na brak pozwolenia stanowi samowolę budowlaną.

Więcej

Nieruchomość położona w Sulikowie przy ul. Garbarskiej

22.07.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
53250zł 
/ rękojmia/wadium:
7100zł
sygnatura licytacji: Km 448/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00023042/4

NIEAKTUALNE


położonej w miejscowości Sulików ul. Garbarska 2/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023042/4.
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 37,60 m2 składającym się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze budynku czterokondygnacyjnego. Do lokalu należy pomieszczenie gospodarcze na zewnątrz budynku o powierzchni 6,40 m2 i udział 50/1000 w części wspólnych budynku. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną i ogrzewanie piecowe. Mieszkanie rozkładowe, bez pomieszczeń przechodnich. Wejście do lokalu jest od strony podwórka. Wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem przedpokoju posiadają okna. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu średni. Budynek, w którym znajduje się lokal wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Więcej

Nieruchomość położona w Jerzmankach

22.07.2019 10:30 
/ cena wywoławcza:
157400zł 
/ rękojmia/wadium:
23610zł
sygnatura licytacji: Km 1489/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00001752/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jerzmanki 84, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00001752/4. W skład nieruchomości wchodzą działka nr 187 o powierzchni 537 m2  z budynkiem mieszkalnym, działka gruntu nr 184/1 o powierzchni 92 m2 i działka gruntu nr 184/2 o powierzchni 455 m2. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny w niewielkiej części podpiwniczony. Do szczytowej ściany budynku dobudowana jest komórka o powierzchni ok. 20 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. II Armii Wojska Polskiego

15.07.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
198534zł 
/ rękojmia/wadium:
29780zł
sygnatura licytacji: KM 580/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00031545/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów ul. II Armii Wojska Polskiego 19, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00031545/9. W skład nieruchomości wchodzą: Działka gruntu nr 216/7 o powierzchni 168 m2 oraz budynek mieszkalno-komercyjny o powierzchni 218,50 m2. Na parterze budynku jest część komercyjna o powierzchni 112,2 m2 i składa się z sali sprzedaży i magazynu z zapleczem socjalno-biurowym. Na piętrze znajduje sie część mieszkalna 106,3 m2. Mieszkanie ma 3 pokoje, łazienkę z wc i przedpokój. Stan techniczny budynku jest dobry. Nieruchomość położona jest korzystnie.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego

24.06.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
114750zł 
/ rękojmia/wadium:
15300zł
sygnatura licytacji: KM 1005/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00053579/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 47B, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00053579/6. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu niemieszkalnego o powierzchni 48,10 m2 położonego na parterze i składającego się z 3 pomieszczeń użytkowych, korytarza i wc. Lokal posiada dwa osobne wejścia oraz dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką Bauma. Wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, c.o. z sieci ciepłowniczej oraz elektryczną.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Świerczewskiego

10.06.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
133334zł 
/ rękojmia/wadium:
20000zł
sygnatura licytacji: Km 458/06 \ księga wieczysta: JG1Z/00014771/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów ul. Świerczewskiego 5a/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00014771/7. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 281/2023 o powierzchni 307 m2 oraz budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 112 m2. Na parterze domu znajduje się pokój, kuchnia, przedpokój, wiatrołap, wc oraz kotłownia. Na piętrze są 3 pokoje, przedpokój oraz łazienka.

Więcej

Nieruchomość położona w Łagowie

17.06.2019 10:00 
/ cena wywoławcza:
268500zł 
/ rękojmia/wadium:
35800zł
sygnatura licytacji: Km 733/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00015699/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Łagów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00015699/5. Nieruchomość jest działką nr 153 o powierzchni 14128 m2 o kształcie trapezu z oznaczeniem MN43 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej, nie ma dostępu do sieci gazowej i kanalizacyjnej. Teren działki jest płaski, nie jest ogrodzony, od strony północnej sąsiaduje nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, wzdłuż zachodniej granicy przebiega droga asfaltowa, od strony południowej jest nieutwardzona droga publiczna.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej

06.05.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
2914428zł 
/ rękojmia/wadium:
437165zł
sygnatura licytacji: Km 1485/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00035792/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Orzeszkowej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035792/3. Nieruchomość jest niezabudowaną niezagospodarowaną, porośniętą drzewostanem działką nr 2/29 o pow. 28,2478 ha w Zgorzelcu w pobliżu ulic Orzeszkowej i Alei Ujazdowskiej. Część działki oznaczona symbolem Tr ma pow. 13,8652 ha, PsIV pow. 3,0086 ha, LsIV pow. 11.3740 ha. W pobliżu działki są media, teren położony wśród domów. Części działki Tr i PsIV oznaczone są symbolami 6 MN, MN4, MNE - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, MN/U - zabudowa mieszkaniowa i usługowa, ZK - zieleń krajobrazowa, KDW - drogi wewnętrzne. Las jest mieszany wilgotny: brzoza, buk, olcha, sosna, topola.

Więcej

Nieruchomość położona w Tylicach

15.04.2019 10:00 
/ cena wywoławcza:
118667zł 
/ rękojmia/wadium:
17800zł
sygnatura licytacji: Km 782/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00037294/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Tylice, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037294/6. Nieruchomość stanowi działkę nr 79 o pow. 1000 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy. Działka nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta. Od strony zachodniej, północnej i wschodniej działka sąsiaduje z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W zachodniej części działki realizowana jest budowa domu mieszkalnego dwurodzinnego w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 141,3 m2 każdy. Pozostała część działki jest niezagospodarowana i porośnięta dziko roślinnością samosiejną. Budynek powstaje w technologii tradycyjnej jako murowany z pustaków ceramicznych ze stropem drewnianym, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną. Stan zaawansowania prac jest zróżnicowany. W obydwu segmentach zostały wykonane prace stanu zerowego, w jednym z nich wykonano w dużej części prace związane z budową ścian, rozpoczęto budowę stropów, wzniesiona konstrukcja dachu uległa zawaleniu. W drugim segmencie rozpoczęte zostały tylko prace polegające na murowaniu ścian parteru. Z uwagi na fakt, iż budowa została przerwana kilka lat temu i niezabezpieczona, widoczne są częściowe zniszczenia na ostatnim poziomie wznoszonych ścian. Po zakończeniu budowy będzie możliwe wydzielenie dwóch niezależnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliźniaczej

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. II Armii Wojska Polskiego

15.04.2019 10:30 
/ cena wywoławcza:
223350zł 
/ rękojmia/wadium:
29780zł
sygnatura licytacji: Km 580/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00031545/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów ul. II Armii Wojska Polskiego 19, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00031545/9. W skład nieruchomości wchodzą: Działka gruntu nr 216/7 o powierzchni 168 m2 oraz budynek mieszkalno-komercyjny o powierzchni 218,50 m2. Na parterze budynku jest część komercyjna o powierzchni 112,2 m2 i składa się z sali sprzedaży i magazynu z zapleczem socjalno-biurowym. Na piętrze znajduje sie część mieszkalna 106,3 m2. Mieszkanie ma 3 pokoje, łazienkę z wc i przedpokój. Stan techniczny budynku jest dobry. Nieruchomość położona jest korzystnie. Nie ma przynależności nieruchomości.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Koźmin

18.02.2019 13:00 
/ cena wywoławcza:
35250zł 
/ rękojmia/wadium:
4700zł
sygnatura licytacji: Km 26/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00035722/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Koźmin, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035722/2. Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany o powierzchni 15.000,00 m2 składający się z działek nr 17 i 54/1 (obręb VIII AM-1) położonych w Koźminie. Działka nr 17 o pow. 8600 m2 ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i oznaczona jest w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVb (3200 m2) oraz RV (5400 m2), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolne. Teren działki płaski. Działka posiada dostęp do gruntowej drogi publicznej. Działka nr 54/1 o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu o łącznej powierzchni 6900 m2 składa się z gruntów sklasyfikowanych jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lz-PsIII, tworząc kompleks leśny z drzewostanem lasu mieszanego liściastego, w skład którego wchodzą dąb szypułkowy, dąb czerwony, topola osika, lipa drobnolistna, klon zwyczajny oraz grab pospolity. Teren działki jest nieogrodzony. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego jest terenem leśnym. Działka położona jest 200 m od asfaltowej drogi Koźmin - Osiek Łużycki, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy przez działki sąsiednie.

Więcej

Nieruchomość położona w Studniskach Dolnych

25.03.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
462750zł 
/ rękojmia/wadium:
61700zł
sygnatura licytacji: Km 3298/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00033048/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Studniska Dolne, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033048/9.Nieruchomość jest zabudowaną działką gruntu nr 4, AM-1 o powierzchni 60.600 m2 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki lekko nachylony, na powierzchni ok 2.800 m2 działka utwardzona. W południowej części działki posadowione są 2 parterowe zdewastowane powojskowe budynki niemieszkalne, pozostała część działki jest niezagospodarowana, porośnięta krzewami i drzewami samosiejnymi. Budynek o powierzchni ok. 270 m2 zbudowany z bloczków betonowych częściowo zawalony nie posiada zadaszenia i części ścian. Drugi budynek zbudowany z cegieł w złym stanie technicznym o powierzchni ok. 210 m2 nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej z widocznymi zawilgoceniami ścian i posadzek wynikającymi z przeciekającego dachu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny projektowanej zabudowy usługowej i rzemieślniczej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Dojazd do działki publiczną drogą gruntową. Działka nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Ruszów przy ul. Żagańskiej

11.03.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
25294zł 
/ rękojmia/wadium:
3794zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00031837/3 \ księga wieczysta: Km 361/18

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów ul. Żagańska 26/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00045751/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 54,60 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i pomieszczenia gospodarczego na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należą dwie piwnice o łącznej powierzchni 19,00 m2 i udział 70/1000 w częściach wspólnych budynku oraz we własności terenu objętego księgą wieczystą JG1Z/00031837/3. Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz CO. Stan lokalu niski.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej

18.02.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
3278731zł 
/ rękojmia/wadium:
437165zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00035792/3 \ księga wieczysta: Km 1485/18

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Orzeszkowej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035792/3. Nieruchomość jest niezabudowaną niezagospodarowaną, porośniętą drzewostanem działką nr 2/29 o pow. 28,2478 ha w Zgorzelcu w pobliżu ulic Orzeszkowej i Alei Ujazdowskiej. Część działki oznaczona symbolem Tr ma pow. 13,8652 ha, PsIV pow. 3,0086 ha, LsIV pow. 11.3740 ha. W pobliżu działki są media, teren położony wśród domów. Części działki Tr i PsIV oznaczone są symbolami 6 MN, MN4, MNE - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, MN/U - zabudowa mieszkaniowa i usługowa, ZK - zieleń krajobrazowa, KDW - drogi wewnętrzne. Las jest mieszany wilgotny: brzoza, buk, olcha, sosna, topola.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Żagańskiej

17.12.2018 12:00 
/ cena wywoławcza:
28455zł 
/ rękojmia/wadium:
3794zł
sygnatura licytacji: Km 361/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00045751/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów ul. Żagańska 26/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00045751/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 54,60 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i pomieszczenia gospodarczego na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należą dwie piwnice o łącznej powierzchni 19,00 m2 i udział 70/1000 w częściach wspólnych budynku oraz we własności terenu objętego księgą wieczystą JG1Z/00031837/3.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Batorego

19.11.2018 12:30 
/ cena wywoławcza:
105750zł 
/ rękojmia/wadium:
14100zł
sygnatura licytacji: Km 2684/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00030749/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Batorego 6/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030749/2. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 48,41 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na parterze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 3,76 m2, balkon i udział 396/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Świerczewskiego

19.11.2018 11:30 
/ cena wywoławcza:
42000zł 
/ rękojmia/wadium:
5600zł
sygnatura licytacji: Km 2899/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00036699/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów ul. Świerczewskiego 2/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036699/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 44,00 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z wc na parterze budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu przynależą komórki położone na zewnątrz budynku i piwnica o łącznej powierzchni 30,80 m2 oraz udział 26/100 w gruncie i częściach wspólnych budynku. Lokal posiada centralne ogrzewanie zasilane piecem węglowym usytuowanym w kuchni. Ścieki i nieczystości odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego

Więcej

Nieruchomość położona w Dłużynie Górnej

05.11.2018 11:00 
/ cena wywoławcza:
45927zł 
/ rękojmia/wadium:
6124zł
sygnatura licytacji: Km 2488/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00022380/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Dłużyna Górna 1B/13, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00022380/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 70,55 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na parterze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 12,20 m2 i udział 7/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Lokal wyposażony w prąd, wodę, kanalizację z odprowadzeniem do szamba, CO-etażowe na opał stały - węgiel, kuchenka na gaz z butli. Układ pomieszczeń funkcjonalny, pokoje przestronne. Stan lokalu przeciętny.

Więcej

Nieruchomość położona w Jerzmankach

08.10.2018 11:30 
/ cena wywoławcza:
236100zł 
/ rękojmia/wadium:
23610zł
sygnatura licytacji: Km 1489/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00001752/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jerzmanki 84, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00001752/4. W skład nieruchomości wchodzą działka nr 187 o powierzchni 537 m2  z budynkiem mieszkalnym, działka gruntu nr 184/1 o powierzchni 92 m2 i działka gruntu nr 184/2 o powierzchni 455 m2. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny w niewielkiej części podpiwniczony. Do szczytowej ściany budynku dobudowana jest komórka o powierzchni ok. 20 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 236.100,00 zł, w tym działka nr 187 na kwotę 211.000,00 zł, działka nr 184/1 na kwotę 4.200,00 zł i działka nr 184/2 na kwotę 20.900,00 zł.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Żeromskiego

08.10.2018 11:00 
/ cena wywoławcza:
33200zł 
/ rękojmia/wadium:
4980zł
sygnatura licytacji: Km 122/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00030335/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Żeromskiego 1/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030335/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 76,90 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i spiżarni na parterze budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego. Do lokalu należy komórka i udział 45/100 w prawie użytkowania gruntu działki nr 540/13 o powierzchni 493 m2 i częściach wspólnych budynku. Lokal jest zawilgocony i wymaga remontu, brak jest posadzek, niesprawne ogrzewanie. Stan techniczny lokalu i budynku jest przeciętny.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Słonecznej

15.10.2018 10:00 
/ cena wywoławcza:
467917zł 
/ rękojmia/wadium:
62389zł
sygnatura licytacji: Km 874/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00037680/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Słoneczna 14F, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037680/9. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 20/25 o powierzchni 736 m2 zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 120,48 m2 jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem. Działka płaska o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Budynek składa się z salonu, otwartej kuchni, 2 pokoi, łazienki z wc oraz garażu. Na poddaszu znajduje się pokój i wc. Budynek ogrzewany jest dwufunkcyjnym piecem, posiada kominek bez płaszcza wodnego. Układ pomieszczeń w budynku korzystny. Teren działki ogrodzony i zagospodarowany, brama wjazdowa otwierana automatycznie. Na działce znajduje się wiata na 1 samochód. Stan techniczny budynku dobry. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, sieć teletechniczną i alarmową

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

23.07.2018 10:30 
/ cena wywoławcza:
1103250zł 
/ rękojmia/wadium:
147100zł
sygnatura licytacji: Km 150/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00039379/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego 75, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00039379/0. Nieruchomość składa się działek gruntu nr 46/5, 46/6, 46/7 o łącznej powierzchni 1.471 m2, zabudowanych częściowo podpiwniczonym dwukodygnacyjnym budynkiem usługowo-mieszkalnym, parterowym budynkiem usługowym oraz kominem przemysłowym. Działki i budynki stanowią gospodarczą całość. Działka nr 46/5 o pow. 1.004 m2 jest nieogrodzona, ma nieforemny i nieregularny kształt. Działka nr 46/6 o pow. 349 m2 o nieregularnym i nieforemnym kształcie stanowi drogę dojazdową utwardzoną tłuczniem do działek 46/5 oraz 46/7. Działka nr 46/7 o pow. 118 m2 ma kształt zbliżony do prostokąta, zabudowana jest przedwojennym dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym częściowo podpiwniczonym oraz parterowym budynkiem usługowym. Powierzchnia użytkowa większego budynku po wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego wynosi wraz z częściami wspólnymi 652,04 m2. W budynku znajduje się 6 lokali. Na parterze w centralnej części budynku znajduje się lokal składający się z zespołu pomieszczeń o łącznej pow. 156,48 m2, w skład którego wchodzą sala sprzedaży, korytarz, 3 pomieszczenia biurowe i pomieszczenie socjalne tj. kuchnia i wc. Każde pomieszczenie w tej części budynku ogrzewane jest za pomocą instalacji centralnego ogrzewania na gaz. Do pomieszczeń tych można dostać się z klatki schodowej. Na parterze w południowo-zachodniej części budynku znajduje się zespół pomieszczeń o pow. 112,01 m2, w którego skład wchodzą dwa pomieszczenia magazynowe i kotłownia. Nad częścią pomieszczenia utworzono antresolę wykorzystywaną na potrzeby magazynowe. Do pomieszczeń tych można dostać się dwoma niezależnym wejściami. Na parterze w północnej części budynku znajduje sie zespół pomieszczeń o pow. 193,49 m2 wykorzystywanych jako sala ćwiczeń. Pomieszczenia wykończone są w niskim standardzie, nie posiadają ogrzewania. Do pomieszczeń prowadzi niezależne wejście z terenu działki od strony północnej. W południowo-wschodniej części budynku na parterze znajduje się lokal usługowy z odrębnym wejściem  o pow. 29,69 m2. Lokal w dobrym stanie technicznym i wykończony w wysokim standardzie, ogrzewany składa się z korytarza, salonu kosmetycznego i łazienki. W centralnej części budynku na parterze po stronie wschodniej znajduje się lokal usługowy składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 40,73 m2. Do lokalu prowadzi wejście z klatki schodowej. Lokal jest ogrzewany. Na pierwszym piętrze budynku znajduje sie lokal usługowy składający się z trzech pomieszczeń usługowych o łącznej pow. 74,98 m2. Lokal jest w średnim stanie technicznym, ogrzewany. Do lokalu prowadzi wejście z klatki schodowej. Wc jest dostępne w ramach części wspólnych budynku na klatce schodowej. Przy zachodniej granicy działki 46/5 posadowiony jest komin przemysłowy o wysokości 20 m. W parterowym budynku usługowym o łącznej pow. 64,35 m2 znajdują się dwa lokale usługowe, z których każdy składa się z hallu, wc i dwóch sal. Pomieszczenia w budynku są ogrzewane za pomocą kotłowni znajdującej się w budynku posadowionym na działce nr 46/5. Standard i stan techniczny lokali dobry. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektrotechnicznej, gazowej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Do nieruchomości należy udział 8863/100000 w prawie własności nieruchomości gruntowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z kostki Bauma.

Więcej

Nieruchomość położona w Węglińcu przy ul. Sikorskiego

16.07.2018 09:30 
/ cena wywoławcza:
272000zł 
/ rękojmia/wadium:
40800zł
sygnatura licytacji: Km 812/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00017874/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Węgliniec ul. Sikorskiego 2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00017874/0. Nieruchomość jest działką gruntu nr 80 o powierzchni 10025 m2 w użytkowaniu wieczystym zabudowaną zespołem 7 budynków produkcyjno-przemysłowych o powierzchniach: 35 m2, 65 m2, 624 m2, 43 m2, 33 m2, 159 m2 oraz 983 m2. Ogrodzenie działki jest z prefabrykatów. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Żeromskiego

11.06.2018 10:30 
/ cena wywoławcza:
37350zł 
/ rękojmia/wadium:
4980zł
sygnatura licytacji: Km 122/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00030335/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów ul. Żeromskiego 1/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030335/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 76,90 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i spiżarni na parterze budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego. Do lokalu należy komórka i udział 45/100 w prawie użytkowania gruntu działki nr 540/13 o powierzchni 493 m2 i częściach wspólnych budynku. Lokal jest zawilgocony i wymaga remontu, brak jest posadzek, niesprawne ogrzewanie. Stan techniczny lokalu i budynku jest przeciętny.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Czachowskiego

21.05.2018 10:30 
/ cena wywoławcza:
109500zł 
/ rękojmia/wadium:
14600zł
sygnatura licytacji: Km 1407/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00051383/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Czachowskiego 6/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00051383/1. Nieruchomość jest lokalem niemieszkalnym o powierzchni 49,80 m2 na parterze budynku pięciokondygnacyjnego, składającym się z sali sprzedaży, pomieszczenia socjalnego z komunikacją, korytarza oraz znajdujących się w piwnicy 2 pomieszczeń sanitarnych (z wc) oraz jednego przechodniego pełniącego funkcję mieszaną. W całej nieruchomości jedynie w sali sprzedaży znajduje sie okno-witryna metalowe z pojedynczą szybą. Wejście do lokalu bezpośrednio z tarasu stanowiącego jednocześnie wejście do sąsiadującego lokalu użytkowego oznaczonego "Czachowskiego 8/1". Z chodnika na taras prowadzą 2-4 stopnie oraz podjazd. Drzwi wejściowe do połowy przeszklone. W sali sprzedaży zamontowany jest zlewozmywak. Lokal jest wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną. W lokalu brak jest grzejników, przez lokal przebiega instalacja c.o. zdalaczynna. Do lokalu należy udział 713/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie

23.05.2018 09:30 
/ cena wywoławcza:
118420zł 
/ rękojmia/wadium:
17763zł
sygnatura licytacji: Km 190/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00023147/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023147/0. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 186/4 o powierzchni 4.400 m2. Dojazd i dojście do nieruchomości od strony ulicy Szklanej i Polnej. Działka płaska, bez przeszkód terenowych, kształt działki nieregularny. Działka ogrodzona płotem z przęseł z prefabrykatów betonowych. Działka w ok. 80% utwardzona kostką brukową betonową, częściowo płytami betonowymi, na działce posadowiona jest wiata na rzucie prostokąta o powierzchni 301,83 m2 oraz wiata na rzucie litery L o powierzchni 116,40 m2. Wiaty drewniane, kryte blachą falistą, więźba dachowa drewniana, dach wielospadowy. Ponadto na działce znajdują się dwa baseny betonowe. Teren uzbrojony w energię elektryczną i wodę (hydrant). Przez działkę biegnie linia napowietrzna, wsparta na słupach betonowych.

Więcej

Nieruchomość położona w Studniskach Górnych

23.04.2018 10:30 
/ cena wywoławcza:
30000zł 
/ rękojmia/wadium:
4000zł
sygnatura licytacji: Km 3633/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00043097/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Studniska Górne 1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00043097/0. Nieruchomość jest działką gruntu nr 156/1 o powierzchni 1151 m2 zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i jest częściowo ogrodzona. W centralnej części działki znajduje się częściowo podpiwniczony budynek gospodarczy stanowiący stodołę, zbudowany z cegły z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką. Do budynku można dostać się przez zużyte drewniane bramy. Wzdłuż wschodniej granicy znajduje się parterowy budynek gospodarczy stanowiący garaż, zbudowany z cegły z dachem płaskim krytym eternitem. Budynki są w złym stanie technicznym. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz do drogi asfaltowej i gruntowej nieutwardzonej.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Dworskiej

16.04.2018 11:00 
/ cena wywoławcza:
90750zł 
/ rękojmia/wadium:
12100zł
sygnatura licytacji: Km 2603/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00004422/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Dworska 14, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00004422/3. Nieruchomość jest działką gruntu w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 271 m2 i stanowiący odrębną nieruchomość budynek mieszkalny - dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej z trzema kondygnacjami i nieużytkowym strychem o powierzchni użytkowej 110 m2. Na parterze znajduje się pokój przechodni z wyjściem na taras, otwarta kuchnia oraz łazienka. Na piętrze znajduje się jeden pokój i przygórki oraz wejście na nieocieplany i nieużytkowany strych. Do budynku został dobudowany garaż, który w części pokryty jest tarasem, a w części wybudowano nad nim niewykończone pomieszczenie przeznaczone na łazienkę. Z parteru prowadzi wejście do piwnicy i sutereny, stanowiącej samodzielne mieszkanie z niezależnym wejściem przez drugi ganek umiejscowiony od strony ogrodu, które składa się dwóch pokoi, przechodniej kuchni oraz łazienki. Budynek nie posiada instalacji c.o., posiada natomiast instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Budynek po częściowym zalaniu o pogorszonym standardzie i stanie technicznym.

Więcej

Nieruchomość położonaw Kopaczowie

16.04.2018 10:00 
/ cena wywoławcza:
813334zł 
/ rękojmia/wadium:
122000zł
sygnatura licytacji: Km 2104/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00046449/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046449/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/8 o powierzchni 10.000 m2. Działka ma kształt prostokąta z wąskim odcinkiem drogi dojazdowej przy zjeździe na rondzie z drogi transgranicznej Zittau - Hradek w pobliżu miejscowości Kopaczów i przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia). W pobliżu dostępna jest sieć energetyczna i wodociągowa.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego

09.04.2018 11:00 
/ cena wywoławcza:
184457zł 
/ rękojmia/wadium:
24595zł
sygnatura licytacji: Km 50/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00004131/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Chełmońskiego 40, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00004131/6. Nieruchomość jest oddaną w użytkowanie wieczyste działką nr 5 o powierzchni 1340 m2 zabudowaną budynkiem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 84,41 m2 i garażem o powierzchni 20 m2. Budynek jest podpiwniczony, na parterze są 2 pokoje, korytarz, kuchnia i wc, na poddaszu użytkowym są pomieszczenia ze skosem: 2 pokoje, korytarz i łazienka z wc. Stan i standard wykończenia są średnie, brak ocieplenia. Dojazd drogą asfaltową, teren ogrodzony.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

19.02.2018 11:00 
/ cena wywoławcza:
16210zł 
/ rękojmia/wadium:
2162zł
sygnatura licytacji: KMP 101/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00030135/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Lubańska, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030135/5. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 260 o powierzchni 20 m2 w użytkowaniu wieczystym do 21.12.2097r. oraz budynek niemieszkalny - garaż o powierzchni 15,93 m2 w zabudowie szeregowej, wykonany w technologii tradycyjnej. Posadzka betonowa z tzw. kanałem bez okładzin. Brak częściowo utwardzenia przed wjazdem do garażu. Brama garażowa dwuskrzydłowa drewniana, częściowo ocieplona. Stropodach z płyt panwiowych kryty papą. Budynek posiada instalację elektryczną. Stan budynku dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Górniczej

29.01.2018 13:00 
/ cena wywoławcza:
75750zł 
/ rękojmia/wadium:
10100zł
sygnatura licytacji: Km 1761/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00034928/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Górnicza 39/1a, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00034928/9. Nieruchomość jest położonym na 1. piętrze lokalem mieszkalnym o powierzchni 48,40 m2 składającym się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy piwnica 19,40 m2 oraz wc na korytarzu 1,10 m2 i udział 1632/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Układ pomieszczeń jest przechodni, z przedpokoju można dostać się do łazienki i kuchni, z której przechodzi się do pokoju. Standard lokalu jest niski, wymaga remontu. Łazienka ma ogrzewanie gazowe, pozostałe pomieszczenia ogrzewane są piecykami węglowymi. Budynek ma 3 kondygnacje, wymaga remontu i jest w wykazie zabytków.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Bocznej

18.12.2017 13:00 
/ cena wywoławcza:
231000zł 
/ rękojmia/wadium:
30800zł
sygnatura licytacji: Km 4110/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00012039/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Boczna 7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00012039/0. Nieruchomość jest działką nr 21 w użytkowaniu wieczystym do 24.02.2080r. o powierzchni 567 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 208,5 m2. Na parterze są 2 pomieszczenia gospodarcze, korytarz, łazienka, pokój z wejściem na ogród, kotłownia i garaż, na piętrze 3 pokoje, korytarz, łazienka z wc i kuchnia, na II piętrze 3 niewielkie pokoje ze skosami, w tym 1 przechodni. Ogrzewanie gazowe i węglowe. Okna PCV z żaluzjami zewnętrznymi.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. 8-ej Dywizji Wojska Polskiego 1

11.12.2017 12:30 
/ cena wywoławcza:
42000zł 
/ rękojmia/wadium:
6300zł
sygnatura licytacji: KM 2231/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00035298/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk ul. 8-ej Dywizji Wojska Polskiego 1/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035298/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 48,10 m2 składającym się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze budynku mieszkalnego, wyposażonym w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 5,7 m2 oraz komórka strychowa o powierzchni 4,7 m2 i udział 710/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej

11.12.2017 11:00 
/ cena wywoławcza:
4765754zł 
/ rękojmia/wadium:
714863zł
sygnatura licytacji: Km 3264/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00035792/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Orzeszkowej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035792/3. Nieruchomość jest niezabudowana niezagospodarowaną, porośniętą drzewostanem działką nr 2/29 o pow. 28,2478 ha w Zgorzelcu w pobliżu ulic Orzeszkowej i Alei Ujazdowskiej. Część działki oznaczona symbolem Tr ma pow. 13,8652 ha, PsIV pow. 3,0086 ha, LsIV pow. 11.3740 ha. W pobliżu działki są media, teren położony wśród domów. Części działki  Tr  i PsIV oznaczone sa symbolami 6 MN,  MN4, MNE - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  MN/U - zabudowa mieszkaniowa i usługowa, ZK - zieleń krajobrazowa, KDW - drogi wewnętrzne. Las jest mieszany wilgotny: brzoza, buk, olcha, sosna, topola.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

30.10.2017 11:00 
/ cena wywoławcza:
475092zł 
/ rękojmia/wadium:
71264zł
sygnatura licytacji: Km 1657/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00030804/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Lubańska, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030804/6. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 21 o powierzchni 5578 m2, budynek 2 piętrowy mieszkalno-usługowy w stanie surowym otwartym w trakcie wstawiania okien o łącznej powierzchni 899,78 m2 oraz hala produkcyjna w stanie surowym otwartym o powierzchni zabudowy 687,39 m2. W budynku mieszkalno-usługowym znajdują się 2 lokale usługowe i 3 lokale biurowe na parterze, 5 lokali na I piętrze oraz 2 lokale mieszkalne na II piętrze. Dojazd do nieruchomości szosą z płyt betonowych.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Żarska Wieś

16.10.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
103500zł 
/ rękojmia/wadium:
13800zł
sygnatura licytacji: Km 4197/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00016196/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś 57D/17, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00016196/6. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 67,00 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 573/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

18.09.2017 09:00 
/ cena wywoławcza:
81334zł 
/ rękojmia/wadium:
12200zł
sygnatura licytacji: Km 2359/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00044202/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Łużycka 33B/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044202/7. Nieruchomość jest lokalem niemieszkalnym o powierzchni 211 m2 składającym się z 1 pomieszczenia na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu, nie posiada dostępu do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nie był od wielu lat ogrzewany.

Więcej

Nieruchomość położona w Krzewinie

13.09.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
39417zł 
/ rękojmia/wadium:
5913zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00050055/6 \ księga wieczysta: Km 4116/15

położonej w miejscowości Krzewina, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00050055/6.
W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 412 o powierzchni 0,9497 ha, w tym klasy RIVa 0,7063 ha, RIVb 0,2434 ha, działka gruntu nr 413 o pow. 0,9700 ha klasy RIVb, działka gruntu nr 414 o pow. 0,4256 ha klasy ŁIV, działka gruntu nr 417 o pow. 0,6582 ha, w tym klasy ŁIV 0,2874 ha, Lz-ŁIV 0,0916 ha, RIVb 0,1660 ha, RV 0,1132 ha oraz działka gruntu nr 425 o pow. 0,0638 ha klasy Lz-ŁIV. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,0673 ha.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. 8-mej Dwyizji Wojska Polskiego

07.08.2017 10:00 
/ cena wywoławcza:
47250zł 
/ rękojmia/wadium:
6300zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00035298/0 \ księga wieczysta: Km 2231/16

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk ul. 8-ej Dywizji Wojska Polskiego 1/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035298/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni  48,10m2 składającym się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze budynku mieszkalnego. Wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 5,7m2 oraz komórka strychowa o powierzchni 4,7m2 i  udział 710/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie

03.07.2017 09:00 
/ cena wywoławcza:
118420zł 
/ rękojmia/wadium:
17763zł
sygnatura licytacji: Km 190/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00023147/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023147/0. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 186/4 o powierzchni 4.400 m2. Dojazd i dojście do nieruchomości od strony ulicy Szklanej i Polnej. Działka płaska, bez przeszkód terenowych, kształt działki nieregularny. Działka ogrodzona płotem z przęseł z prefabrykatów betonowych. Działka w ok. 80% utwardzona kostką brukową betonową, częściowo płytami betonowymi, na działce posadowiona jest wiata na rzucie prostokąta o powierzchni 301,83 m2 oraz wiata na rzucie litery L o powierzchni 116,40 m2. Wiaty drewniane, kryte blachą falistą, więźba dachowa drewniana, dach wielospadowy. Ponadto na działce znajdują się dwa baseny betonowe. Teren uzbrojony w energię elektryczną i wodę (hydrant). Przez działkę biegnie linia napowietrzna, wsparta na słupach betonowych.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

26.06.2017 09:30 
/ cena wywoławcza:
136000zł 
/ rękojmia/wadium:
20400zł
sygnatura licytacji: Km 4237/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00044443/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 75/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044443/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 88,10 m2 składającym się z 3 pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze budynku usługowo-mieszkalnego. Brak jest pomieszczeń przynależnych. Do lokalu należy udział 1137/10000 we wspólnych częściach budynku i oraz gruncie objętym KW JG1Z/00039379/0. Układ pomieszczeń jest dobry, Stan lokalu przeciętny

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. II Armii Wojska Polskiego

23.06.2017 11:00 
/ cena wywoławcza:
198534zł 
/ rękojmia/wadium:
29780zł
sygnatura licytacji: Km 711/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00031545/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów, ul. II Armii Wojska Polskiego 19, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00031545/9. W skład nieruchomości wchodzą: Działka gruntu nr 216/7 o powierzchni 168 m2 oraz budynek mieszkalno-komercyjny o powierzchni 218,50 m2. Na parterze budynku jest część komercyjna o powierzchni 112,2 m2 i składa się z sali sprzedaży i magazynu z zapleczem socjalno-biurowym. Na piętrze znajduje sie część mieszkalna 106,3 m2. Mieszkanie ma 3 pokoje, łazienkę z wc i przedpokój. Stan techniczny budynku jest dobry. Nieruchomość położona jest korzystnie. Nie ma przynależności nieruchomości.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej

12.06.2017 10:00 
/ cena wywoławcza:
5361473zł 
/ rękojmia/wadium:
714863zł
sygnatura licytacji: Km 3264/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00035792/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Orzeszkowej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035792/3. Nieruchomość jest niezabudowana niezagospodarowaną, porośniętą drzewostanem działką nr 2/29 w Zgorzelcu w pobliżu ulic Orzeszkowej i Alei Ujazdowskiej. Część działki oznaczona symbolem Tr ma pow. 13,8652 ha, PsIV pow. 3,0086 ha, LsIV pow. 11.3740 ha. W pobliżu działki są media, teren położony wśród domów. Części działki  Tr  i PsIV oznaczone sa symbolami 6 MN,  MN4, MNE - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  MN/U - zabudowa mieszkaniowa i usługowa, ZK - zieleń krajobrazowa, KDW - drogi wewnętrzne. Las jest mieszany wilgotny: brzoza, buk, olcha, sosna, topola.

Więcej

Nieruchomość położona w Węglińcu przy ul. Sikorskiego

22.05.2017 09:30 
/ cena wywoławcza:
306000zł 
/ rękojmia/wadium:
40800zł
sygnatura licytacji: Km 812/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00017874/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Węgliniec, ul. Sikorskiego, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00017874/0. Nieruchomość jest działką gruntu nr 80 o powierzchni 10025 m2 w użytkowaniu wieczystym zabudowaną zespołem 7 budynków produkcyjno-przemysłowych o powierzchniach: 35 m2, 65 m2, 624 m2, 43 m2, 33 m2, 159 m2 oraz 983 m2. Ogrodzenie działki jest z prefabrykatów. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną.

Więcej

Nieruchomość połozona w miejscowości Ruszów

29.03.2017 07:30 
/ cena wywoławcza:
133223zł 
/ rękojmia/wadium:
17763zł
sygnatura licytacji: KM 190/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00023147/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023147/0.
W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 186/4 o powierzchni 4.400 m2. Dojazd i dojście do nieruchomości od strony ulicy Szklanej i Polnej. Działka płaska, bez przeszkód terenowych, kształt działki nieregularny. Działka ogrodzona płotem z przęseł z prefabrykatów betonowych. Działka w ok. 80% utwardzona kostką brukową betonową, częściowo płytami betonowymi, na działce posadowiona jest wiata na rzucie prostokąta o powierzchni 301,83 m2 oraz wiata na rzucie litery L o powierzchni 116,40 m2. Wiaty drewniane, kryte blachą falistą, więźba dachowa drewniana, dach wielospadowy. Ponadto na działce znajdują się dwa baseny betonowe. Teren uzbrojony w energię elektryczną i wodę (hydrant). Przez działkę biegnie linia napowietrzna, wsparta na słupach betonowych

Więcej

Nieruchomość połozona w Żarskiej Wsi

20.03.2017 10:30 
/ cena wywoławcza:
39088zł 
/ rękojmia/wadium:
5212zł
sygnatura licytacji: KM 3637/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00044506/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarskiej Wsi, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044506/8. Nieruchomości stanowi działka gruntu nr 478 AM-2 o powierzchni 0,71 ha oznaczona symbolem PSIII, tj. pastwiska trwałe klasy III. Jest ona płaska, regularna, niezagospodarowana. Przez działkę przebiega linia napowietrzna energetyczna wsparta na słupach. przeznaczenie działki - AG, czyli aktywność gospodarcza.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Reymonta

27.02.2017 10:30 
/ cena wywoławcza:
43125zł 
/ rękojmia/wadium:
5750zł
sygnatura licytacji: Km 2029/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00011261/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Reymonta 34/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011261/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym położonym na I piętrze budynku wielorodzinnego o powierzchni 41,00 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni oraz wc usytuowanego na półpiętrze. Z lokalem związany jest udział 1580 /10000  w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania gruntu objętego księgą wieczystą JG1Z/00010520/5. Nie ma przynależnych nieruchomości.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Komuny Paryskiej

13.02.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
130000zł 
/ rękojmia/wadium:
19500zł
sygnatura licytacji: KM 871/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00027637/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Komuny Paryskiej 1G, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027637/0. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie szeregowej z lat 30. w granicach działki nr 837/215 o powierzchni 314 m2 oddanej w użytkowanie wieczyste. Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 87,35 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego

16.01.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
133223zł 
/ rękojmia/wadium:
17763zł
sygnatura licytacji: Km 3520/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00046887/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec przy ul. Wyspiańskiego 1B, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046887/6. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 59,40 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 1. kondygnacji budynku. Do lokalu należy piwnica 2,90 m2 i udział 249/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Stan i standard lokalu bardzo dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Parkowej

16.01.2017 10:00 
/ cena wywoławcza:
56223zł 
/ rękojmia/wadium:
7496zł
sygnatura licytacji: Km 2912/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00026961/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Parkowej 5/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00026961/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 72,10 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, korytarza i łazienki z wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 8 m2 i udział 238/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość połozona w Zawidowie przy ul. Budowlanych

12.12.2016 11:30 
/ cena wywoławcza:
45800zł 
/ rękojmia/wadium:
6870zł
sygnatura licytacji: Km 452/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00045454/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Budowlanych 10/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00045454/5. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu o powierzchni 72,50 m2, składającego się z 4 pokoi, kuchni, korytarza i łazienki z wc na 4. kondygnacji budynku. Lokal jest II-poziomowy.

Więcej

Nieruchomośc położona w Zawidowie przy ul. Strzeleckiej

14.11.2016 11:30 
/ cena wywoławcza:
86000zł 
/ rękojmia/wadium:
12900zł
sygnatura licytacji: Km 4194/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00011394/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Strzeleckiej 2/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011394/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 99,0 m2 składającym się z 4 pokoi, łazienki z wc, kuchni i przedpokoju na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 47/100 w prawie użytkowania gruntu działki nr 587 o powierzchni 1.390 m2 i częściach wspólnych budynku, w tym pomieszczenia na strychu i piwnicy.

Więcej

Nieruchomość położona w Węglincu przy ul. Wojska Polskiego

07.11.2016 12:30 
/ cena wywoławcza:
158453zł 
/ rękojmia/wadium:
21127zł
sygnatura licytacji: Km 689/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00018766/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Węgliniec przy ul. Wojska Polskiego 33a, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00018766/7. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0517 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym dwukondygnacyjnym o powierzchni 109,8 m2. Budynek częściowo podpiwniczony, bez poddasza użytkowego. Parter stanowią: wiatrołap, 2 korytarze, garaż. Półpiętro: salon, kuchnia, korytarz i taras. I piętro: 3 pokoje, łazienka i korytarz.

Więcej

Nieruchomość położona w Jerzmankach

07.11.2016 11:00 
/ cena wywoławcza:
177075zł 
/ rękojmia/wadium:
23610zł
sygnatura licytacji: Km 1489/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00001752/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jerzmanki 84, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00001752/4. W skład nieruchomości wchodzą działka nr 187 o powierzchni 537 m2  z budynkiem mieszkalnym, działka gruntu nr 184/1 o powierzchni 92 m2, działka gruntu nr 184/2 o powierzchni 455 m2. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny w niewielkiej części podpiwniczony

Więcej

Nieruchomość położona w Łagowie przy ul. Szkolnej

19.09.2016 10:30 
/ cena wywoławcza:
255000zł 
/ rękojmia/wadium:
34000zł
sygnatura licytacji: Km 1578/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00017416/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Łagów przy ul. Szkolnej 11, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00017416/2. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 14/5 o powierzchni 2.453 m2 zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni całkowitej 814 m2, urządzeniami infrastruktury technicznej i placami. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona. Uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną - szambo 3 komorowe, gazową, telekomunikacyjną i energetyczną. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek o prostej, tradycyjnej bryle z dwuspadowym dachem. Ma trzy kondygnacje: parter i poddasze użytkowe oraz piwnicę. Na parterze budynku znajduje się komunikacja, pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenie magazynowe. Na poddasze i do piwnicy prowadzą schody betonowe. Na poddaszu znajduje się 6 wydzielonych pomieszczeń oraz łazienka. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 640 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego

12.09.2016 10:00 
/ cena wywoławcza:
113334zł 
/ rękojmia/wadium:
17000zł
sygnatura licytacji: Km 1657/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00040109/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Wyczółkowskiego 34/5, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00040109/7. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 60,70 m2, który składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 2. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 5,50 m2 i udział 16.923/1.000.000 w częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Konopnickiej

19.08.2016 09:30 
/ cena wywoławcza:
46000zł 
/ rękojmia/wadium:
6900zł
sygnatura licytacji: Km 777/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00047324/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Konopnickiej 19/9, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00047324/9. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 61,00 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 4,20 m2 i udział 288/10.000 w gruncie i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Krzewinie

28.08.2016 11:50 
/ cena wywoławcza:
44344zł 
/ rękojmia/wadium:
5913zł
sygnatura licytacji: Km 4116/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00050055/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Krzewina, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00050055/6. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 412, w tym  klasy RIVa 0,7063 ha, RIVb 0,2434 ha, o powierzchni 0,9497 ha, działka gruntu nr 413 klasy RIVb o powierzchni 0,9700 ha, działka gruntu nr 414 klasy ŁIV o powierzchni 0,4256 ha, działka gruntu nr 417, w tym  klasy ŁIV 0,2874 ha, Lz-ŁIV 0,0916 ha, RIVb 0,1660 ha, RV 0,1132 ha, o powierzchni 0,6582 ha oraz działka gruntu nr 425 klasy Lz-ŁIV o powierzchni 0,0638 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,0673 ha.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza

25.07.2016 09:30 
/ cena wywoławcza:
190152zł 
/ rękojmia/wadium:
25354zł
sygnatura licytacji: Km 479/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00038509/4

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza 15/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038509/4. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu o powierzchni 83,1 m2 składającego
się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej

20.06.2016 10:00 
/ cena wywoławcza:
25334zł 
/ rękojmia/wadium:
3800zł
sygnatura licytacji: Km 614/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00035012/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Śródmiejskiej 2/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035012/2. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 68,30 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni i przedpokoju na parterze bloku dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym. Do lokalu należy piwnica 10.90 m2 i udział 198/1000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. Szkolnej

16.05.2016 10:00 
/ cena wywoławcza:
55334zł 
/ rękojmia/wadium:
8300zł
sygnatura licytacji: Km 2675/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00044719/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk przy ul. Szkolnej 2a/11, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044719/4. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 46,5 m2
(w tym piwnica 3,6 m2) składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 3. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Ostróżno

28.04.2016 11:30 
/ cena wywoławcza:
27000zł 
/ rękojmia/wadium:
3600zł
sygnatura licytacji: Km 1601/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00044370/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Ostróżno 19, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044370/5. Jest to zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym nieruchomość gruntowa położona w centralnej strefie zabudowy mieszkaniowej w Ostróżnie bezpośrednio przy ulicy. Budynek dwukondygnacyjny wolno stojący o powierzchni zabudowy 152 m2 jest niepodpiwniczony i pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. W części parterowej są pomieszczenia gospodarcze, na piętrze część mieszkalna. Stan budynku jest bardzo zły. Instalacje wewnętrzne są zniszczone. Budynek jest zawilgocony i niezamieszkały, podlega dewastacji. Brak jest rynien i rur spustowych, okna są starego typu z ubytkami oszklenia.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Parkowej

04.04.2016 11:30 
/ cena wywoławcza:
108750zł 
/ rękojmia/wadium:
14500zł
sygnatura licytacji: Km 2349/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00032669/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Parkowej 4a/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00032669/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 77,70 m2 składającym się z 4 pokoi, w tym 1 pokój na poddaszu, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, na 1. piętrze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 7,40 m2 i udział 14/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w miejscowości Dłużyna Górna

04.04.2016 10:30 
/ cena wywoławcza:
24667zł 
/ rękojmia/wadium:
3700zł
sygnatura licytacji: Km 2693/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00044898/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Dłużyna Górna gm. Pieńsk, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044898/2. Nieruchomość jest działką nr 241 o powierzchni 1,5534 ha, w jej skład wchodzą pastwiska PsIV 0,3846 ha, grunty orne RIVa 0,44 ha, grunty orne RIVb 0,5205 ha oraz grunty zadrzewione i zakrzewione Lz 0,2083 ha.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

15.02.2016 12:30 
/ cena wywoławcza:
69750zł 
/ rękojmia/wadium:
9300zł
sygnatura licytacji: Km 683/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00037873/9

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 31/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037873/9. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 38,10 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 2,9 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. Szkolnej

25.01.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
62250zł 
/ rękojmia/wadium:
8300zł
sygnatura licytacji: Km 2675/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00044719/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk przy ul. Szkolnej 2a/11, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044719/4. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 46,5 m2 (w tym piwnica 3,6 m2) składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 3. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchoość położona w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego

11.01.2016 11:30 
/ cena wywoławcza:
60000zł 
/ rękojmia/wadium:
9000zł
sygnatura licytacji: Km 1729/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00030780/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. II Armii Wojska Polskiego 7/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030780/1. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 66,40 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należą 3 piwnice o łącznej powierzchni 24,80 m2 i udział 369/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej

30.11.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
28500zł 
/ rękojmia/wadium:
3800zł
sygnatura licytacji: Km 614/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00035012/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Śródmiejskiej 2/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035012/2. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 68,30 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni i przedpokoju
na parterze bloku dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym. Do lokalu należy piwnica 10.90 m2 i udział 198/1000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza

16.11.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
128000zł 
/ rękojmia/wadium:
19200zł
sygnatura licytacji: Km 32/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00051708/6

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza 38/6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00051708/6. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 84,1 m2, składającego
się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju, loggii, łazienki i wc na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Dłużynie Górnej

26.10.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
27750zł 
/ rękojmia/wadium:
3700zł
sygnatura licytacji: Kmp 289/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00044898/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Dłużyna Górna gm. Pieńsk, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044898/2. Nieruchomość jest działką nr 241 o powierzchni 15.534 m2, w jej skład wchodzą pastwiska PsIV 3846 m2, grunty orne RIVa 4400 m2, grunty orne RIVb 5205 m2 oraz grunty zadrzewione i zakrzewione Lz 2083 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego

08.10.2015 12:30 
/ cena wywoławcza:
67500zł 
/ rękojmia/wadium:
9000zł
sygnatura licytacji: Km 1729/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00030780/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. II Armii Wojska Polskiego 7/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030780/1. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 66,40 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należą 3 piwnice o łącznej powierzchni 24,80 m2 i udział 369/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kościuszki

14.09.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
60000zł 
/ rękojmia/wadium:
9000zł
sygnatura licytacji: Km 2039/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00037245/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kościuszki 8/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037245/8. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 52,38 m2 i składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i balkonu, na 1. piętrze bloku trzyrodzinnego. Z lokalem związany jest udział 20/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Struga

14.09.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
38760zł 
/ rękojmia/wadium:
5814zł
sygnatura licytacji: Km 288/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00030395/5

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Struga 25/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030395/5. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 28,40 m2 i składa się z 1 pokoju, kuchni, przynależności i balkonu na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 50/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Norwida

07.09.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
66750zł 
/ rękojmia/wadium:
8900zł
sygnatura licytacji: Km 2169/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00044044/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Norwida 2/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044044/1. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na 1. piętrze bloku dwukondygnacyjnego, o powierzchni 52,50 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego

24.08.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
66667zł 
/ rękojmia/wadium:
10000zł
sygnatura licytacji: Km 1526/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00052230/1

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego 3/40, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00052230/1. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 36,60 m2 i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 8. piętrze bloku jedenastokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 2,30 m2 i udział 43/10.000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Węglińcu przy ul. Głównej

27.07.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
72534zł 
/ rękojmia/wadium:
10880zł
sygnatura licytacji: Kmp 24/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00039614/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Stary Węgliniec przy ul. Głównej 20, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelec o numerze JG1Z/00039614/0. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 480/1 Am 2 o powierzchni 2000 m2, budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni 92,10 m2 + komórka 43,50  m2 oraz stodoła o powierzchni 89,90 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza

20.07.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
144000zł 
/ rękojmia/wadium:
19200zł
sygnatura licytacji: Km 32/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00051708/6

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza 38/6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00051708/6. Nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 84,1 m2 i składa się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju, loggii, łazienki i wc na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Ogrodowej

25.06.2015 12:00 
/ cena wywoławcza:
81912zł 
/ rękojmia/wadium:
10922zł
sygnatura licytacji: Km 2622/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00036388/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Ogrodowej 1/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036388/5. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 95,9 m2 położony na parterze budynku 1-klatkowego
i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy z prawem współużytkowania wieczystego gruntu i części wspólnych w udziale 240/1000.

Więcej

Nieruchomośc położona w Bogatyni przy ul Rolniczej

22.06.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
72000zł 
/ rękojmia/wadium:
9600zł
sygnatura licytacji: Kmp 232/08 \ księga wieczysta: JG1Z/00032300/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Rolniczej 7/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00032300/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 69,30 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni i przynależności położonym na 1. piętrze budynku wielorodzinnego. Do lokalu należy udział 33/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej-Curie

15.06.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
229500zł 
/ rękojmia/wadium:
30600zł
sygnatura licytacji: Km 1944/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00013265/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Skłodowskiej-Curie 14/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o nr JG1Z/00013265/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 131,1 m2 znajdującym się na  1. piętrze i poddaszu budynku dwurodzinnego. Część mieszkalna wynosi 119,1 m2, komórka murowana 12 m2. Na 1. piętrze są 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, wc i korytarz, na 2. piętrze są 2 pokoje, kuchnia, hall, łazienka z wc, korytarz i komórka. Do lokalu należy udział 554/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 90 o powierzchni 519 m2 i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kościuszki

08.06.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
67500zł 
/ rękojmia/wadium:
9000zł
sygnatura licytacji: Km 2039/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00037245/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kościuszki 8/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037245/8. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 52,38 m2 i składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i balkonu, na 1. piętrze bloku trzyrodzinnego. Z lokalem związany jest udział 20/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej

08.06.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
802500zł 
/ rękojmia/wadium:
107000zł
sygnatura licytacji: Km 2362/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00003699/8.

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej 1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00003699/8. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 15/5 o powierzchni 4.046 m2 z wymagającymi remontu budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej 130 m2 i garażem 36,6 m2, działka gruntu nr 15/3 o powierzchni 8.052 m2 oraz działka gruntu nr 7 o powierzchni 13.774 m2. Wszystkie działki w mpzp przewidziane są do zabudowy mieszkaniowej 1-rodzinnej z dopuszczeniem usług. Mają one pełną możliwość podłączenia do instalacji gazowej i kanalizacji oraz wytyczenia dróg dojazdowych.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kościuszki

25.05.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
24000zł 
/ rękojmia/wadium:
3600zł
sygnatura licytacji: Km 1372/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00025180/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kościuszki 126/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00025180/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 41,75 m2 składającym się z 2 pokoi i kuchni na 1. piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 29/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu nr 125 i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

11.05.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
32580zł 
/ rękojmia/wadium:
4887zł
sygnatura licytacji: Km 2813/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00017293/3

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 67/13, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00017293/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 51,10 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 69/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Bocznej

27.04.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
169427zł 
/ rękojmia/wadium:
25414zł
sygnatura licytacji: Kmp 110/03 \ księga wieczysta: JG1Z/00017431/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Bocznej 7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00017431/3. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 357/1 o pow.1600 m2, budynek mieszkalny wolnostojący o pow. 255,00 m2 oraz budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w systemie półpodestowym bez poddasza użytkowego, dach jest dwuspadowy, kryty dachówką. Na ogrodzonej działce znajduje się ozdobna fontanna i drewniana antresola

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza

27.04.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
169024zł 
/ rękojmia/wadium:
25354zł
sygnatura licytacji: Km 479/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00038509/4

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza 15/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038509/4. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu o powierzchni 83,1 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Żeromskiego

27.04.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
51334zł 
/ rękojmia/wadium:
7700zł
sygnatura licytacji: Kmp 178/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00030335/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Żeromskiego 1/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030335/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 76,90 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, komunikacji i pomieszczenia kotłowni wraz z prawem współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 540/13 w udziale 45/100

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Budowlanych

20.04.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
58942zł 
/ rękojmia/wadium:
8842zł
sygnatura licytacji: Km 347/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00036509/0

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Budowlanych 14/, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036509/0. Lokal mieszkalny stanowiący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma powierzchnię 68,70 m2
i składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 2 poziomach, tj. na 2. i 3. piętrze bloku czterokondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

20.04.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
1568877zł 
/ rękojmia/wadium:
235332zł
sygnatura licytacji: Km 2175/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00039379/0

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 75, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00039379/0. W skład nieruchomości wchodzą: działka nr 46/5 o pow. 1.004,00 m2, działka nr 46/6 o pow. 349,00 m2, działka nr 46/7 o pow. 118,00 m2, budynek A 3-nawowy o pow. 657,80 m2 na działce 46/5, środkowa część jest 2-kondygnacyjna, skrajne 1-kondygnacyjne  oraz budynek B o pow. użytkowej 76,00 m2 na działce nr 46/7. Jest to nieruchomość z niewyodrębnionymi lokalami, dla której z mocy prawa powstała wspólnota mieszkaniowa w związku z odłączeniem lokalu mieszkalnego JG1Z/00044443/8. Pomieszczenia pełniące różne funkcje w budynkach A i B z udziałem 8863/1000 stanowią jedną nieruchomość i stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Powstanie wspólnoty nie wpływa na wartość opisywanej nieruchomości. Na parterze budynku. A znajduje się funkcjonująca hurtownia 274,75 m2, nieczynna hurtownia 190,44 m2, pomieszczenia biurowe o łącznej pow. 30,68 m2. Piętro budynku stanowią pomieszczenia biurowe 78,75 m2 i komunikacja wspólna 18,51 m2. Część budynku o pow. 20,98 m2 wykorzystywana jest jako zakład kosmetyczny (umowa najmu), pozostałe pomieszczenia o pow. 46,02 m2 nie są wykorzystane.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Zielonej

23.03.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
327975zł 
/ rękojmia/wadium:
43730zł
sygnatura licytacji: Km 1775/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00013546/4

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Zielnej 2b, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00013546/4.
W skład nieruchomości wchodzi niezabudowana działka nr 3/3 o powierzchni 543 m2 w użytkowaniu wieczystym oraz działka nr 3/2 o powierzchni 1.323 m2 oddana w użytkowanie wieczyste zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 114,00 m2 i budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 196,80 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej

30.03.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
57000zł 
/ rękojmia/wadium:
7600zł
sygnatura licytacji: Km 413/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00028538/3

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 36/5, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00028538/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 27,68 m2 składającym się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze budynku wielorodzinnego. Do lokalu należy udział 480/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Kopaczowie

19.03.2015 12:30 
/ cena wywoławcza:
946548zł 
/ rękojmia/wadium:
141982zł
sygnatura licytacji: Km 438/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00046449/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046449/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/8 o powierzchni 10.000 m2 . Na działce nie są prowadzone żadne prace budowlane, brak ogrodzenia. Działka jest płaska, kształtu prostokąta i przylega do nowowybudowanego odcinka drogi łączącej transgraniczne połączenie Niemcy - Polska - Czechy. Zgodnie z planem przestrzennym gminy działka oznaczona jest 23Ks - tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia). W części północnej część działki przeznaczona jest na poszerzenie drogi. Nie ma przynależności nieruchomości. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RII o pow. 0,5533 ha i RIIIa o pow. 0,4457 ha.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

09.03.2015 12:00 
/ cena wywoławcza:
526667zł 
/ rękojmia/wadium:
79000zł
sygnatura licytacji: KM 1657/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00030804/6

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030804/6. W skład nieruchomości wchodzą działka gruntu nr 21 o powierzchni 5578 m2, hala produkcyjna o powierzchni 669,80 m2 oraz budynek mieszkalno-usługowy 2 piętrowy o łącznej powierzchni 713,23 m2. Na parterze budynku znajdują się 2 lokale usługowe oraz 3 lokale biurowe o łącznej powierzchni 240,91 m2. Na I piętrze jest 5 lokali o łącznej powierzchni 227,43 m2. Na II piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 244,89 m2. Budynek jest w stanie surowym, otwartym, w trakcie wstawiania okien.

Więcej

Nieruchomość położona w Trójcy

09.02.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
48750zł 
/ rękojmia/wadium:
6500zł
sygnatura licytacji: Km 291/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00034281/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Trójca gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00034281/1. W skład nieruchomości o powierzchni 1.710 m2 wchodzą: niezabudowana działka gruntu nr 364/5 o powierzchni 810 m2 klasy ŁIV oraz niezabudowana działka gruntu nr 364/6 o powierzchni 900 m2 klasy ŁIV - 738 m2 oraz klasy Lz-ŁIV - 162 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kościuszki

02.02.2015 12:00 
/ cena wywoławcza:
27000zł 
/ rękojmia/wadium:
36000zł
sygnatura licytacji: Km 1372/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00025180/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kościuszki 126/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00025180/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 41,75 m2 składającym się z 2 pokoi i kuchni
na 1. piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy udział 29/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu nr 125 i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza

08.12.2014 12:00 
/ cena wywoławcza:
190152zł 
/ rękojmia/wadium:
25353zł
sygnatura licytacji: Km 479/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00038509/4

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza 15/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038509/4. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu o powierzchni 83,1 m2 składającym
się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. Kościuszki

01.12.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
110000zł 
/ rękojmia/wadium:
16500zł
sygnatura licytacji: Km 350/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00015659/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk przy ul. Kościuszki, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00015659/3. Nieruchomość jest działką gruntu nr 85/3 o powierzchni 1.057 m2 zabudowaną zdewastowanym i wypalonym budynkiem halowym stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni 542,79 m2 z częściowym podpiwniczeniem. Działka nieogrodzona, w pełni uzbrojona z doprowadzonymi do budynku instalacjami.

Więcej

Nieruchomość położona w Miedzianej

24.11.2014 12:30 
/ cena wywoławcza:
54750zł 
/ rękojmia/wadium:
7300zł
sygnatura licytacji: Km 3879/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00022004/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Miedziana 41, gm. Sulików, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00022004/9. Nieruchomość położona w granicach działki nr 196 o powierzchni 0,070 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym z zabudową gospodarczą w zwartym kompleksie. Układ funkcjonalno - użytkowy jest przestarzały z pomieszczeniami o wysokości poniżej 2,2 m. Brak podpiwniczenia.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

24.11.2014 10:30 
/ cena wywoławcza:
592500zł 
/ rękojmia/wadium:
79000zł
sygnatura licytacji: Km 1657/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00030804/6

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030804/6. W skład nieruchomości wchodzą działka gruntu nr 21 o powierzchni 5578 m2, hala produkcyjna o powierzchni 669,80 m2 oraz budynek mieszkalno-usługowy 2 piętrowy o łącznej powierzchni 713,23 m2. Na parterze budynku znajdują się 2 lokale usługowe oraz 3 lokale biurowe o łącznej powierzchni 240,91 m2. Na I piętrze jest 5 lokali o łącznej powierzchni 227,43 m2. Na II piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 244,89 m2. Budynek jest w stanie surowym, otwartym, w trakcie wstawiania okien.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Kusocińskiego

17.11.2014 12:30 
/ cena wywoławcza:
87000zł 
/ rękojmia/wadium:
11600zł
sygnatura licytacji: Km 1764/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00025150/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Kusocińskiego 12/23, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00025150/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 42,5 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica i udział 40/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelecu przy ul. Boh. II AWP 10c/6

17.11.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
137135zł 
/ rękojmia/wadium:
18284zł
sygnatura licytacji: Km 2260/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00036772/4

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP 10c/6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036772/4. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,00 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 1. piętrze bloku trzykondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Fałata

03.11.2014 12:30 
/ cena wywoławcza:
113250zł 
/ rękojmia/wadium:
15100zł
sygnatura licytacji: Km 3324/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00031387/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Fałata 2b/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00031387/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 64,3 m2 składającym się z 3 pokoi, przedpokoju kuchni, łazienki, wc i balkonu, na 1. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 4,9 m2 i udział 25/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Kopaczowie

20.10.2014 10:30 
/ cena wywoławcza:
1064866zł 
/ rękojmia/wadium:
141982zł
sygnatura licytacji: KM 438/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00046449/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00046449/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/8 o powierzchni 10.000 m2 . Na działce nie są prowadzone żadne prace budowlane, brak ogrodzenia. Działka jest płaska, kształtu prostokąta i przylega do nowowybudowanego odcinka drogi łączącej transgraniczne połączenie Niemcy - Polska - Czechy. Zgodnie z planem przestrzennym gminy działka oznaczona jest 23Ks - tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia). W części północnej część działki przeznaczona jest na poszerzenie drogi. Nie ma przynależności nieruchomości. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RII o pow. 0,5533 ha i RIIIa o pow. 0,4457 ha.

 

Więcej

Nieruchomość położona w Starym Zawidowie

13.10.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
1051zł 
/ rękojmia/wadium:
140zł
sygnatura licytacji: KMP 64/05 \ księga wieczysta: JG1Z/00036521/0

NIEAKTUALNE

w postaci udziału 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Stary Zawidów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036521/0. Nieruchomość jest działką gruntu nr 239 o powierzchni 800 m2  i symbolu PsIV. Teren ma oznaczenie w mpzp 8RP, MR - dno doliny potoku, trwałe użytki zielone i istniejąca zabudowa zagrodowa bez lokalizowania nowych stawów, oczek wodnych. Działka ma regularny kształt, ogrodzona jest żerdziami. Przez działkę przebiega linia energetyczna napowietrzna na betonowym słupie w północno-zachodnim rogu działki. Teren zagospodarowany jest trawą, na działce są ozdobne drzewa iglaste. Dojazd do niej drogą asfaltową, następnie gruntową utwardzoną. Teren działki od strony zachodniej i południowej przylega do wód płynących.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Parkowej

15.09.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
56223zł 
/ rękojmia/wadium:
7496zł
sygnatura licytacji: Km 2912/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00026961/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Parkowej 5/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00026961/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 72,10 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, korytarza
i łazienki z wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 8 m2 i udział 238/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Opolnie Zdroju przy ul. Świerczewskiego

08.09.2014 10:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
/ rękojmia/wadium:
9773zł
sygnatura licytacji: Km 652/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00033314/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Opolno Zdrój przy ul. Świerczewskiego 4/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033314/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 56,30 m2 , składającym się z 2 pokoi, kuchni, łazienki
i wc oraz przedpokoju na 2. piętrze (poddaszu) domu wielorodzinnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 14,06 m2 i udział 331/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Jasnej Górze, gm. Bogatynia

06.08.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
12000zł 
/ rękojmia/wadium:
1800zł
sygnatura licytacji: Km 2304/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00033227/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jasna Góra gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033227/8. Nieruchomość jest działką gruntową nr 36/6 o powierzchni 600 m2  klasy RV i znajduje się przy głównej drodze w Jasnej Górze, tj. ul. Sportowej między budynkami mieszkalnymi, jest uzbrojona w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, bez naniesień i nasadzeń.

Więcej

Nieruchomość położona w Pieńsku

04.08.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
123750zł 
/ rękojmia/wadium:
16500zł
sygnatura licytacji: Km 350/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00015659/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00015659/3.
Nieruchomość jest działką gruntu nr 85/3 o powierzchni 1.057 m2 zabudowaną zdewastowanym i wypalonym budynkiem halowym stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni 542,79 m2 z częściowym podpiwniczeniem. Działka nieogrodzona, w pełni uzbrojona z doprowadzonymi do budynku instalacjami.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego

04.08.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
60000zł 
/ rękojmia/wadium:
9000zł
sygnatura licytacji: KM 1729/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00030780/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. II Armii Wojska Polskiego 7/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030780/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 66,40 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należą 3 piwnice o łącznej powierzchni 24,80 m2 i udział 369/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. II Armii Wojska Polskiego

02.07.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
288600zł 
/ rękojmia/wadium:
38480zł
sygnatura licytacji: KM 2487/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00031545/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. II Armii Wojska Polskiego 19, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00031545/9. W skład nieruchomości wchodzi: działka gruntu nr 216/7 o powierzchni 168 m2 i budynek mieszkalno - -komercyjny o powierzchni 218,50 m2. Na parterze budynku jest część komercyjna o powierzchni 112,2 m2 i składa się z sali sprzedaży i magazynu z zapleczem socjalno-biurowym. Na piętrze znajduje sie część mieszkalna 106,3 m2. Mieszkanie ma 3 pokoje, łazienkę z wc i przedpokój.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Energetyków

30.06.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
127666zł 
/ rękojmia/wadium:
19150zł
sygnatura licytacji: KM 2238/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00013510/3

NIEAKTUALNE

w postaci 1/2 udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu i własności budynku położonego w Zgorzelcu przy ul. Energetyków 50. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00013510/3. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 201 o powierzchni 441,00 m2 oraz budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 171,68 m2. Budynek ma 2 kondygnacje i użytkowe poddasze.

Więcej

Nieruchomość położona w Bielawie Dolnej

02.06.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
21546zł 
/ rękojmia/wadium:
3232zł
sygnatura licytacji: KMP 43/93 \ księga wieczysta: JG1Z/00048154/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bielawa Dolna 51A, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00048154/3. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 144/11 (B-PS IV) o powierzchni 700 m2 oraz budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy o powierzchni zabudowy 200 m2.

Więcej

Neruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego

26.05.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
75750zł 
/ rękojmia/wadium:
10100zł
sygnatura licytacji: KM 3003/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00043878/9

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego 3/5, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00043878/9.
Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 36,60 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc położonym na 1. piętrze bloku jedenastokondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego

14.05.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
67500zł 
/ rękojmia/wadium:
9000zł
sygnatura licytacji: KM 1729/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00030780/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. II Armii Wojska Polskiego 7/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00030780/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 66,40 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na parterze bloku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należą 3 piwnice o łącznej powierzchni 24,80 m2 i udział 369/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomośc położona w Bogatyni przy ul. Spacerowej

07.05.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
58500zł 
/ rękojmia/wadium:
7800zł
sygnatura licytacji: KM 2855/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00033372/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Spacerowej 10B/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033372/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkaniem o powierzchni 46,8 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni i przedpokoju na 1. piętrze budynku wielorodzinnego. Łazienka z wc jest wspólna z sąsiednim mieszkaniem. Do lokalu przynależy komórka i piwnica oraz udział 3/100 w prawie użytkowania gruntu działki i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość połozona w Ruszowie przy ul. Bocznej

07.05.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
190605zł 
/ rękojmia/wadium:
25414zł
sygnatura licytacji: KMP 110/03 \ księga wieczysta: JG1Z/00017431/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Bocznej 7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00017431/3. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 357/1 o pow.1600 m2, budynek mieszkalny wolnostojący o pow. 255,00 m2 oraz budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w systemie półpodestowym bez poddasza użytkowego, dach jest dwuspadowy, kryty dachówką. Na ogrodzonej działce znajduje się ozdobna fontanna, drewniana antresola.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza

28.04.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
110708zł 
/ rękojmia/wadium:
16606zł
sygnatura licytacji: Kmp 78/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00025988/1.

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec przy ul. Langiewicza 3/10, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00025988/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym położonym na 4. piętrze kamienicy pięciokondygnacyjnej o powierzchni 68,98 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy piwnica 3,20 m2 i udział 880/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. II Armii Wojska Polskiego

24.03.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
15975zł 
/ rękojmia/wadium:
2130zł
sygnatura licytacji: KMP 59/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00028763/9

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. II Armii Wojska Polskiego, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00028763/9. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 240/2 klasy ŁV o powierzchni 1000 m2 oraz działka gruntu nr 240/4 klasy ŁV o powierzchni 5000 m2. Nieruchomość stanowi zwarty kompleks 2 działek rolnych o powierzchni łącznej 0,6 ha na skraju strefy zabudowanej przylegając do drogi brukowej z wjazdem i dojściem.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

12.03.2014 12:00 
/ cena wywoławcza:
51000zł 
/ rękojmia/wadium:
6800zł
sygnatura licytacji: KM 1370/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00047346/9

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 97/12, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00047346/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 34,7 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni i przedpokoju na 2. piętrze budynku jednoklatkowego pięciokondygnacyjnego. Brak jest łazienki, wc jest na półpiętrze klatki schodowej. Do lokalu należy udział 458/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku z lat międzywojennych.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelecu przy ul. Czachowskiego

19.02.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
64550zł 
/ rękojmia/wadium:
9682zł
sygnatura licytacji: KM 996/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00028707/9

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu, przy ul. Czachowskiego 8/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00028707/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 37,3 m2, znajdującym się na 3. piętrze bloku czterokondygnacyjnego i składającym się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc oraz zabudowanego balkonu. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 6 m2 i udział 5256/100000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położonej w Pieńsku przy ul. Fabrycznej

12.02.2014 12:30 
/ cena wywoławcza:
27072zł 
/ rękojmia/wadium:
3609zł
sygnatura licytacji: KM 639/07 \ księga wieczysta: JG1Z/00042549/7.

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Pieńsk przy ul. Fabrycznej 9/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00042549/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 44,50 m2 i składającym się z 2 pokoi, łazienki z wc i kuchni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,70 m2. Z lokalem związany jest udział 237/1000 we wspólnych elementach budynku i współużytkowaniu terenu

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Żeromskiego

10.02.2014 12:30 
/ cena wywoławcza:
57750zł 
/ rękojmia/wadium:
7700zł
sygnatura licytacji: KMP 178/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00030335/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Żeromskiego 1/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030335/7.Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 76,90 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, komunikacji i pomieszczenia kotłowni wraz z prawem współużytkowania wieczystego działki gruntu
nr 540/13 w udziale 45/100.

Więcej

Nieruchomośc położona w Jagodzinie

10.02.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
147500zł 
/ rękojmia/wadium:
19660zł
sygnatura licytacji: KMP 83/02 \ księga wieczysta: JG1Z/00040899/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jagodzin nr 68, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr położonej w miejscowości Jagodzin nr 68, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00040899/1. W skład nieruchomości wchodzą: zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 383 o powierzchni 0,12 ha, działka nr 404 (Ps VIz) o powierzchni 0,09 ha, działka nr 405 (Ps VIz) o powierzchni 0,06 ha oraz działka nr 406 (Ps V) o powierzchni 0,22 ha. Budynek z lat 30. ma numer 68, jest jednorodzinny parterowy
z 2 niezależnymi wejściami. Powierzchnia zabudowy wynosi 193,50 m2, użytkowa 116,10 m2. Poddasze jest nieużytkowe z możliwością adaptacji na cele mieszkaniowe.

Więcej

Nieruchomość położona w Jasnej Górze

20.01.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
13500zł 
/ rękojmia/wadium:
1800zł
sygnatura licytacji: KM 1356/08 \ księga wieczysta: JG1Z/00033227/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Jasna Góra gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033227/8. Nieruchomość jest działką gruntową nr 36/6 o powierzchni 600 m2  klasy RV i znajduje się przy głównej drodze w Jasnej Górze, tj. ul. Sportowej między budynkami mieszkalnymi, jest uzbrojona w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, bez naniesień i nasadzeń.

Więcej

Nieruchomość połozona w Zawidowie przy ul. Norwida

20.01.2014 12:00 
/ cena wywoławcza:
66750zł 
/ rękojmia/wadium:
8900zł
sygnatura licytacji: KMP 142/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00044044/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Norwida 2/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00044044/1. Nieruchomość jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego położonym na 1. piętrze bloku dwukondygnacyjnego, o powierzchni 52,50 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki
z wc.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Energetyków

15.01.2014 11:30 
/ cena wywoławcza:
127666zł 
/ rękojmia/wadium:
19150zł
sygnatura licytacji: KM 2238/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00013510/3

NIEAKTUALNE

w postaci 1/2 udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu i własności budynku położonego w Zgorzelcu przy ul. Energetyków 50, objętego księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00013510/3. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 201 o powierzchni 441,00 m2 oraz budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 171,68 m2. Budynek ma 2 kondygnacje i użytkowe poddasze.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Chrobrego

16.12.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
54000zł 
/ rękojmia/wadium:
7200zł
sygnatura licytacji: KM 4228/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00047504/5

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Chrobrego 10/21, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00047504/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 30,6 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, na 4. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. W skład lokalu wchodzi piwnica i udział 292/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. XXV-lecia PRL

02.12.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
70386zł 
/ rękojmia/wadium:
10558zł
sygnatura licytacji: KM 4157/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00025826/8

  NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. XXV- lecia PRL 40/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00025826/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym położonym na 2. piętrze, o powierzchni 37,2 m2  składającym się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz piwnicy wraz z prawem użytkowana wieczystego gruntu i części wspólnych w udziale 12/1000.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Chopina

02.12.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
23349zł 
/ rękojmia/wadium:
3113zł
sygnatura licytacji: KMP 62/05 \ księga wieczysta: JG1Z/00033715/6

  NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Chopina 20/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033715/6.Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 58,50 m2 położonym na parterze budynku składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, wiatrołapu oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 14.30 m2. Do lokalu należy udział 260/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Rolniczej

16.10.2013 10:00 
/ cena wywoławcza:
64000zł 
/ rękojmia/wadium:
9600zł
sygnatura licytacji: KMP 232/08 \ księga wieczysta: JG1Z/00032300/7

    NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Rolniczej 7/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00032300/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 69,30 m2 położonym na 1. piętrze budynku wielorodzinnego składającym się z 2 pokoi, kuchni i przynależności. Do lokalu należy udział 33/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej

09.09.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
526666zł 
/ rękojmia/wadium:
79000zł
sygnatura licytacji: KM 2042/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00030804/6

   NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej, stanowiącej własność dłużnika Romana Ostalskiego, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030804/6. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 21 o powierzchni 5578 m2, hala produkcyjna o powierzchni 669,80 m2 oraz budynek mieszkalno-usługowy dwupiętrowy o powierzchni łącznej 713,23 m2. Na parterze budynku znajdują się 2 lokale usługowe i 3 lokale biurowe o łącznej powierzchni 240,91 m2. Na I piętrze znajduje się 5 lokali o łącznej powierzchni 227,43 m2, natomiast na II piętrze są 2 lokale mieszkalne o powierzchni łącznej 244,89 m2. Oba budynki są w stanie surowym otwartym.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. II AWP

07.08.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
113180zł 
/ rękojmia/wadium:
16977zł
sygnatura licytacji: KM 2242/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00019795/6

NIEAKTUALNE  

położonej w Bogatyni przy ul. II AWP 21/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00019795/6. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 69,53 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i przynależności na parterze budynku dwukondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

06.08.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
70065zł 
/ rękojmia/wadium:
10509zł
sygnatura licytacji: KM 286/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00030508/1

  NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030508/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym, znajdującym się na 2. piętrze bloku czterokondygnacyjnego, o powierzchni 49,90 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy udział 710/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Kopaczowie

06.08.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
475666zł 
/ rękojmia/wadium:
71350zł
sygnatura licytacji: KM 640/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00049565/4

NIEAKTUALNE  

położonej w miejscowości Kopaczów, gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00049565/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/7 o powierzchni 2571 m2. Na działce nie są prowadzone żadne prace budowlane, brak ogrodzenia. Działka jest płaska, kształtu prostokąta i przylega do nowowybudowanego odcinka drogi łączącej transgraniczne połączenie Niemcy - Polska - Czechy. Zgodnie z planem przestrzennym gminy działka oznaczona jest 23Ks - tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel, gastronomia). Nie ma przynależności nieruchomości. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RII o pow. 0,2571 ha

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza

05.08.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
169024zł 
/ rękojmia/wadium:
25353zł
sygnatura licytacji: KM 479/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00038509/4

NIEAKTUALNE  

położonej w Zgorzelcu przy ul. Iwaszkiewicza 15/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelec nr JG1Z/00038509/4. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym oznaczonym jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, znajdującym się na parterze budynku, o powierzchni 83,1 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Czachowskiego

15.07.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
72619zł 
/ rękojmia/wadium:
9682zł
sygnatura licytacji: KM 2389/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00028707/9

NIEAKTUALNE

położonej w Zgorzelcu przy ul. Czachowskiego 8/8, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00028707/9.Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym znajdującym się na 3. piętrze bloku czterokondygnacyjnego, o powierzchni 37,3 m2, składającym się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc oraz zabudowanego balkonu. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 6 m2 i udział 5256/100000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Rolniczej

08.07.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
72000zł 
/ rękojmia/wadium:
9600zł
sygnatura licytacji: KMP 232/08 \ księga wieczysta: JG1Z/00032300/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Rolniczej 7/3, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00032300/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 69,30 m2 położonym na 1. piętrze budynku wielorodzinnego składającym się z 2 pokoi, kuchni i przynależności. Do lokalu należy udział 33/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku

Więcej

Nieruchomośc położona w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza

20.05.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
124547zł 
/ rękojmia/wadium:
16606zł
sygnatura licytacji: KMP 78/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00025988/1

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec przy ul. Langiewicza 3/10, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00025988/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym położonym na 4. piętrze kamienicy pięciokondygnacyjnej o powierzchni 68,98 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy piwnica 3,20 m2 i udział 880/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej

21.05.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
60281zł 
/ rękojmia/wadium:
9042zł
sygnatura licytacji: KM 140/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00027740/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zgorzelec, przy ul. Warszawska 54c/10, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelec nr JG1Z/00027740/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 39,87 m2 znajdującym się na 3. piętrze bloku czterokondygnacyjnego składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. W skład lokalu wchodzi piwnica 3,20 m2 i udział 153/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Krzewinie

20.05.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
3986zł 
/ rękojmia/wadium:
531zł
sygnatura licytacji: KM 2672/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00034093/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Krzewina, gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00034093/6. Nieruchomość jest działką gruntu nr 146 o powierzchni 7431 m2 ( 0,3811 ha RIVa i 0,3620 ha RIVb). Nie ma przynależności nieruchomości.

Więcej

Nieruchomość położona w Biernej

14.05.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
6000zł 
/ rękojmia/wadium:
900zł
sygnatura licytacji: KM 11/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00019715/2

NIEAKTUALNE

w postaci 1/2 udział nieruchomości położonej w miejscowości Bierna 151 gm. Sulików, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00019715/2. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 563/6 o powierzchni 0,06 ha oraz budynek mieszkalny parterowy w ruinie, niezasiedlony.

Więcej

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Żeromskiego

13.05.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
57750zł 
/ rękojmia/wadium:
7700zł
sygnatura licytacji: KMP 178/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00030335/7

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Żeromskiego 1/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030335/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 76,90 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, komunikacji i pomieszczenia kotłowni wraz z prawem współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 540/13 w udziale 45/100

Więcej

Nieruchomość położona w Kopaczowie

07.05.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
535125zł 
/ rękojmia/wadium:
71350zł
sygnatura licytacji: KM 640/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00049565/4

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Kopaczów, gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00049565/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/7 o powierzchni 2571 m2. Na działce nie są prowadzone żadne prace budowlane, brak ogrodzenia. Działka jest płaska, kształtu prostokąta i przylega do nowowybudowanego odcinka drogi łączącej transgraniczne połączenie Niemcy - Polska - Czechy.

Więcej

Nieruchomość położona w Łomnicy

06.05.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
46800zł 
/ rękojmia/wadium:
6240zł
sygnatura licytacji: KM 3004/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00024335/2

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Łomnica 23E gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00024335/2. Nieruchomości jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 69,03 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy piwnica i udział 15/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomośc położona w Żarskiej Wsi

22.04.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
82500zł 
/ rękojmia/wadium:
11000zł
sygnatura licytacji: KM 2199/12 \ księga wieczysta: nr JG1Z/00018786/3

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś 57E/2 objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
nr JG1Z/00018786/3. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 54,5 m2 znajdującym się na parterze bloku trzykondygnacyjnego i składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu należy piwnica i udział 5/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. II AWP

16.04.2013 11:00 
/ cena wywoławcza:
28425zł 
/ rękojmia/wadium:
3790zł
sygnatura licytacji: KM 1415/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00035496/8

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. II AWP 28, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00035496/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 24,00 m2 składającym się z 1 pokoju i kuchni na parterze bloku z lat 30. XX wieku. Brak jest łazienki, wc na korytarzu bloku. Do lokalu należy piwnica i udział 74/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

15.04.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
65625zł 
/ rękojmia/wadium:
8750zł
sygnatura licytacji: KM 1147/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00016773/5

NIEAKTUALNE

w postaci 1/2 udziału nieruchomości położonej w miejscowości Żarska Wieś 110, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00016773/5. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 270/1 o powierzchni 2800 m2, budynek mieszkalno-gospodarczy z poddaszem nieużytkowym o powierzchni 134,25 m2 oraz budynek stodoły w ruinie. Budynek w części mieszkalnej (94,75 m2) składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i ganku natomiast w części gospodarczej (39,50 m2) składa sie z 3 komórek.

Więcej

nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Budowlanych

08.04.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
57402zł 
/ rękojmia/wadium:
8610zł
sygnatura licytacji: KM 3382/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00045454/5

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Budowlanych 10/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00045454/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 72,50 m2 stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, na 2. piętrze budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

08.04.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
80666zł 
/ rękojmia/wadium:
12100zł
sygnatura licytacji: Km 2236/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00016196/6

NIEAKTUALNE

położonej w miejscowości Żarska Wieś 57D/17, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00016196/6. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 67,00 m2 znajdującym się na 2. piętrze bloku trzykondygnacyjnego składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu należy piwnica i udział 573/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku. Lokal posiada balkon, CO + ciepła woda zasilane na prąd.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Tuwima

18.03.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
85500zł 
/ rękojmia/wadium:
11400zł
sygnatura licytacji: km 1246/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00019919/2

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Tuwima 45/10  objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00019919/2. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 46,4  m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc na 3. piętrze bloku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica i udział 182/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Sulikowie przy ul. Zgorzeleckiej

13.03.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
34500zł 
/ rękojmia/wadium:
4600zł
sygnatura licytacji: kmp 94/00 \ księga wieczysta: JG1Z/00036746/3

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Sulikowie przy ul. Zgorzeleckiej 35B/3  objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00036746/3. Jest to lokal mieszkalny składający się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc, o powierzchni 22,55 m2 na parterze budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego.

Więcej

Nieruchomość położona w Krzewinie

11.03.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
3986zł 
/ rękojmia/wadium:
531zł
sygnatura licytacji: km 2672/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00034093/6

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w miejscowości Krzewina, gm. Bogatynia objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00034093/6. Nieruchomość jest działką gruntu nr 146 o powierzchni 7431 m2 ( 0,3811 ha RIVa i 0,3620 ha RIVb).  Jest to nieuprawiana działka rolna porośnięta samosiejkami. Nie ma przynależności nieruchomości. Przez działkę przechodzi wodociąg główny i napowietrzna linia elektroenergetyczna 20 kV.

Więcej

Nieruchomość położona w Mikułowiej

11.03.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
14250zł 
/ rękojmia/wadium:
1900zł
sygnatura licytacji: JG1Z/00037668/9 \ księga wieczysta: kmp 74/88

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Biernej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00037668/9 będąca działką gruntu nr 408/1 o symbolu B-Ps III i powierzchni 1268 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Moniuszki

04.03.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65800zł 
/ rękojmia/wadium:
9870zł
sygnatura licytacji: km 3048/08 \ księga wieczysta: JG1Z/00034653/0

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Bogatyni, przy ul. Moniuszki 11/3 objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu JG1Z/00034653/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 52,4 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, spiżarni, 2 przedpokojów i łazienki z wc na poddaszu budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy pomieszczenie strychowe i udział 250/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

25.02.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
437300zł 
/ rękojmia/wadium:
43730zł
sygnatura licytacji: km 1775/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00013546/4

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Zgorzelcu, ul. Zielna 2b objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu JG1Z/00013546/4. W skład nieruchomości wchodzą: działka zabudowana nr 3/2 o pow. 1323 m2,  działka niezabudowana nr 3/3 o pow. 543 m2, budynek mieszkalny o pow. użytkowej 114,00 m2 , budynek usługowy o pow. użytkowej 196,80 m2.

Więcej

Nieruchomość położona w Starym Węglińcu

12.02.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
81600zł 
/ rękojmia/wadium:
10880zł
sygnatura licytacji: kmp 24/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00039614/0

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Starym Węglińcu przy ul. Głównej 20 objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00039614/0. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 480/1 Am 2 o powierzchni 2000 m2, budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni 92,10 m2 + komórka 43,50  m2 oraz stodoła o powierzchni 89,90 m2

Więcej

Nieruchomość położona w Żarskiej Wsi

04.02.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
2040zł 
/ rękojmia/wadium:
272zł
sygnatura licytacji: km 3637/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00016842/0

  NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Żarskiej Wsi,   objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu JG1Z/00016842/0 działka nr 226 o pow. 0,08 ha.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

04.02.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
140000zł 
/ rękojmia/wadium:
21000zł
sygnatura licytacji: km 4012/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00011163/1

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Bogatyni, ul. Skłodowskiej-Curie 13/2 objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu JG1Z/00011163/1.  Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 95,0 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc i zajmuje całe pierwsze piętro budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu należy  udział 50/100 w piwnicach, strychu, garażu, prawie współwłasności działki gruntu nr 1 o pow. 835 m2 i częściach wspólnych budynku.

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie

28.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
256533zł 
/ rękojmia/wadium:
38480zł
sygnatura licytacji: km 4305/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00031545/9

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Ruszowie, ul. II Armii Wojska Polskiego 19, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00031545/9. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 216/7 o pow. 168 m2 budynek mieszkalno - komercyjny o pow. 218,50 m2. Na parterze budynku jest część komercyjna o powierzchni 112,2 m2 i składa się z sali sprzedaży i magazynu z zapleczem socjalno-biurowym. Na piętrze znajduje sie część mieszkalna 106,3 m2. Mieszkanie ma 3 pokoje, łazienkę z wc i przedpokój. Stan techniczny budynku jest dobry.

Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 13:00 
/ cena wywoławcza:
98600zł 
/ rękojmia/wadium:
14790zł
sygnatura licytacji: km 1536/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00006105/9

NIEAKTUALNE

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Bogatyni, przy ul. Nadrzecznej 14 objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00006105/9. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 18/1 o pow. 5.818 m2 oraz budynek mieszkalny o pow. 343,00 m2 (pow. mieszkalna 238,10 m2). Z powierzchni tej odjęto pow. budynku, która uległa zniszczeniu w wyniku odspojenia się ściany szczytowej obiektu. Budynek składa się z dwóch kondygnacji i poddasza nieużytkowego. Brak ściany szczytowej z fragmentem budynku od strony południowej.

Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
/ rękojmia/wadium:
13400zł
sygnatura licytacji: km 287/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00045586/9

 NIEAKTUALNE  

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Zgorzelcu, ul. Słowackiego 4/1 objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu JG1Z/00045586/9. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 67,3 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, spiżarni, 2 przedpokojów i łazienki z wc na parterze budynku trzykondygnacyjnego. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 12,3 m2 i 0,5 m2  oraz udział 2707/10000 w prawie użytkowania wieczystego
gruntu i częściach wspólnych budynku.

Więcej