„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Licytacje : Ruchomości