„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Poradnik

Wybór komornika

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium całego kraju, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości. Prawo to dotyczy wyboru pomiędzy komornikami różnych rewirów, a nie wyboru jednego z komorników działających w danym rewirze. W razie takiego wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Więcej

Czy komornik może zająć zasiłek lub nadpłatę podatku?

Pytanie 1. Czy komornik ma prawo zająć cały zasiłek dla bezrobotnych?
Pytanie 2. Czy komornik ma prawo zająć cały zasiłek rodzinny?
Pytanie 3. Czy komornik ma prawo zająć całą nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych?

Więcej

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunku bankowego to właściwie egzekucja z wierzytelności, jaka przysługuje dłużnikowi z tego powodu, że posiada rachunek bankowy. Egzekucja z rachunku bankowego jest prowadzona przez komornika działającego przy sądzie rejonowym, w okręgu, którego dłużnik ma miejsce zamieszkania, chyba, że wierzyciel wybierze innego komornika (obecnie wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika na całym terytorium kraju).

Więcej

Alimenty - najważniejsze informacje

Najistotniejsze informacje na temat alimentów.

Czyli jak napisać pozew o alimenty, wiek dziecka a alimenty, kogo obciąża obowiązek alimentacyjny, egzekucja świadczeń, przebieg postępowania oraz fundusz alimentacyjny.

Więcej

Złożenie wniosku do komornika

Krótki opis instruujący jak złożyć wniosek do komornika w sposób tradycyjny, a także w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Więcej

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) wprowadziła nową, do tej pory nieznaną naszemu ustawodawstwu, instytucję, jaką jest rejestr dłużników niewypłacalnych...

Więcej

Przydatne linki

Lista przydatnych i polecanych linków...

Więcej

Jak przeprowadzić postępowanie egzekucyjne?

Egzekucja w Polsce to długi i kosztowny proces - powszechna jest opinia o jego niewydolności i skomplikowaniu. Tymczasem przynajmniej niektóre obawy są bezpodstawne. Wcale nie jest łatwo przepisać majątek na inną osobę czy przedłużać w nieskończoność postępowanie. Co oczywiste, trzeba jednak posiadać wiedzę z zakresu egzekucji, bo rządzi się ona swoimi prawami, które często odbiegają od ogólnych regulacji procesowych...

Więcej

Jak złożyć pozew w e-sądzie ?

Od 1 stycznia 2010 r. formalnie rozpoczął swoją działalność pierwszy w Polsce e-sąd, w którym można składać pozwy w drodze elektronicznej. Funkcje pierwszego e-sądu dla wszystkich spraw z Polski zostały powierzone Sądowi Rejonowemu w Lublinie (wydział XVI Cywilny). Dla e-sądu jest prowadzona strona internetowa pod adresem www.e-sad.gov.pl., na której zawarte są najważniejsze informacje...

Więcej

Jak skutecznie radzić sobie z dłużnikami?

Przede wszystkim najlepiej unikać powstawania przeterminowanych należności poprzez wykluczanie tych potencjalnych kontrahentów, których wiarygodność finansowa stoi pod znakiem zapytania. Stara prawda – lepiej zapobiegać niż leczyć – sprawdza się i w tym wypadku...

Więcej