„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

PORADNIK: Jak skutecznie radzić sobie z dłużnikami?

Jak skutecznie radzić sobie z dłużnikami?

Przede wszystkim najlepiej unikać powstawania przeterminowanych należności poprzez wykluczanie tych potencjalnych kontrahentów, których wiarygodność finansowa stoi pod znakiem zapytania. Stara prawda – lepiej zapobiegać niż leczyć – sprawdza się i w tym wypadku. Coraz bardziej opłaca się korzystać z coraz bogatszych zasobów Biur Informacji Gospodarczych i sprawdzać, czy potencjalny kontrahent nie figuruje w którymś z rejestrów dłużników. Ponadto, wciąż niedoceniane pod tym względem są, wszak bezpłatne, zasoby internetu, z poziomu internetowych wyszukiwarek – albowiem coraz częściej dłużnicy jako tacy umieszczani są w internetowych giełdach wierzytelności, których zasoby indeksowane są przez wyszukiwarki. Warto też na przykład zatelefonować do  ewidencji działalności gospodarczej potencjalnego kontrahenta i zapytać uprzejmego urzędnika, czy otrzymują wiele zapytań o tegoż przedsiębiorcę. Jeśli tak, to może dlatego, że ma on wielu wierzycieli, którzy zwracali się po wypis z jego EDG w celu złożenia pozwu o zapłatę. To tylko przykłady. Można jeszcze zasięgnąć np. wywiadu środowiskowego (w branży) albo zlecić weryfikację do  wywiadowni.

Nie należy bagatelizować weryfikacji potencjalnego kontrahenta, gdyż jeśli okaże się, iż posiada on wiele innych zobowiązań lub/i nie posiada majątku, to  będziemy mieć problem ze skuteczną windykacją naszych należności. Co prawda, jeżeli ktoś dokonuje zakupu z odroczonym terminem zapłaty, a wie, że nie zapłaci, to popełnia oszustwo i w ostateczności wierzyciel może złożyć do  organów ściągania stosowne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jeśli dłużnik posiada ukryty majątek, może się wystraszyć grożącej mu kary i pieniądze oddać. Nie zawsze jednak oddaje i nie zawsze organy ścigania dopatrują się w  takich przypadkach znamion popełnienia tego przestępstwa.

Jeżeli dłużnik posiada dochody czy majątek, to nie powinno być problemu ze skuteczną windykacją. Pod warunkiem jednak, że jesteśmy w stanie wykazać, iż należność nam przysługuje i jest bezsporna. Niestety wierzyciele bardzo często nie dopełniają należytej staranności, jeśli chodzi o udokumentowanie swego roszczenia. Czasem zapominają zażądać od kontrahenta pokwitowania przekazania mu sprzedanego towaru, zamiast pisemnych umów zawierają umowy ustne, nie mają protokołu odbioru usługi, itp. I bywa tak, że dłużnik nie płaci, ponieważ jest świadom tego, że jego wierzyciel będzie miał problemy z wykazaniem, że należność mu przysługuje. Dbajmy więc o to, aby należności były solidnie udokumentowane, najlepiej podpisami ze strony dłużnika – właściciela firmy lub osób upoważnionych do reprezentowania dłużnika. W przeciwnym razie narażamy się na długie procesy sądowe, które czasem kończą się oddaleniem powództwa, a tym samym uznaniem, że długu nie ma i nigdy nie powstał...

Nasza należność jest już zasądzona tytułem wykonawczym, postarajmy się ułatwić pracę komornikowi. Jeżeli znamy rachunek bankowy dłużnika (z tytułu wcześniejszych płatności), to wskażmy go we wniosku egzekucyjnym do komornika. Jeśli znamy kontrahentów naszego dłużnika, to również wskażmy ich we wniosku, wnioskując o zajęcie wierzytelności dłużnika, które z kolei on może posiadać u swoich kontrahentów. I wnioskujmy do komornika o odpłatne poszukiwanie majątku na podstawie art. 7971 k.p.c. Opłata z tego tytułu nie jest wysoka (w granicach 100 zł lub nieco więcej), a dzięki temu komornik może uzyskać z  urzędów wiele informacji o majątku dłużnika, m.in. dotyczących rachunków bankowych wierzytelności, pojazdów, nieruchomości. Czasy, kiedy komornik z góry pobierał od wierzyciela opłatę egzekucyjną dawno minęły i miejmy nadzieję, że nie powrócą. Teraz komornicy pobierają opłatę stosunkową, zależą od ich skuteczności.

 

autor:

2010-05-17
Robert Grabowski

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw