„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

PORADNIK: Złożenie wniosku do komornika

W celu złożenia wniosku do komornika należy pobrać tutaj odpowiedni wniosek w zależności od sprawy. 

I tak, w celu złożenia wniosku w sprawie egzekucji świadczeń o alimenty, ściagamy - wniosek KMP,

w innych sprawach niż egzekucja świadczeń alimentacyjnych - wniosek KM

Wypełniony wniosek przesyłamy na adres kancelarii lub przychodzimy osobiście.

 

Mirosław Wierzbicki
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
ul. Warszawska 8/2 
59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 17 257

Zobacz mapkę -> kliknij

Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy, czyli orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Jeżeli orzeczenie przyznające roszczenie zapadło w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze.


Należy do niego dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną należy wskazać ten tytuł wykonawczy. Ma to na celu usprawnienie i przyspieszenie procedur. Oczywiście nie może się to odbywać bez żadnej kontroli, dlatego przepisy nakładają na komornika obowiązek zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego1

 

W celu złożenia wniosku do komornika musimy posiadać nakaz zapłaty otrzymany w EPU, aby dowiedzieć się jak otrzymać taki nakaz należy zapoznać sie z inforamcjami na stronie e-sądu, a także z poradnikiem  "Jak złożyć pozew w e-sądzie? " 

 


 

Poniżej została przedstawiona procedura złożenia wniosku do komornika na stronie e-sad.gov.pl2

W celu złożenia wniosku do komornika należy:

Otworzyć „Moje nakazy” znajdujące się w grupie „Moje sprawy  w  Sądzie” na stronie głównej: 

Z listy nakazów należy zaznaczyć nakaz oraz kliknąć przycisk w dolnej części ekranu „Złóż wniosek egzekucyjny”. Wyświetli się formularz Wniosku egzekucyjnego w którym należy wykonać następujące czynności: 

- z listy komorników należy wskazać odpowiedniego komornika  

- w kolejnych 2 sekcjach formularza można uzupełnić bądź skorygować dane dotyczące wierzycieli oraz dłużników. 

- w następnej sekcji należy wskazać (poprzez zaznaczenie z przodu oraz kliknięcie dodaj) czego konkretnie dotyczy egzekucja

- poniżej można zweryfikować jakie kwoty mają być wyegzekwowane, oraz w jakim trybie.

- na samym końcu formularza znajduje się pole „Informacje dodatkowe” w której można odnotować dodatkowe ważne informacje na które nie było miejsca powyżej.

 

Jeśli cały formularz jest wypełniony należy kliknąć przycisk „zatwierdź”.

 

Formularz powinien zapisać się. Widoczny będzie w dziale zatwierdzanie wniosków egzekucyjnych. Jeśli będzie taka potrzeba w ten sam sposób można dodać kolejne wnioski egzekucyjne. 

  

Jeśli lista wniosków jest już gotowa naciskamy przycisk „Zatwierdź listę” znajdującą się w dolnej części okna.

 

Kolejnym etapem jest podpisanie wniosków podpisem elektronicznym, klikając w „Podpisz wnioski”.

   

Po poprawnym wykonaniu czynności związnych z e-podpisem powinien pojawić się komunikat

 "Dane zostały opatrzone podpisem elektronicznym" 

oraz 

 "Wnioski zostały podpisane".

 

Formularz powinien zapisać się. Widoczny będzie w dziale zatwierdzanie wniosków

egzekucyjnych. Jeśli będzie taka potrzeba w ten sam sposób można dodać kolejne

wnioski egzekucyjne. 

 

Jeśli cały formularz jest wypełniony należy kliknąć przycisk „zatwierdź”.

Formularz powinien zapisać się. Widoczny będzie w dziale zatwierdzanie wniosków

egzekucyjnych. Jeśli będzie taka potrzeba w ten sam sposób można dodać kolejne

wnioski egzekucyjne. 

 


1 Autor: Piotr Łukasik, Artykuł z dnia: 2011-02-08, www.wieszjak.pl

Dokładna instrukcja do ściągnięcia tutaj -> https://www.e-sad.gov.pl/Subpage.aspx?page_id=29