„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

09.07.2020

Wniosek o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wnioski na nowy okres zasiłkowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy składać na druku "Wniosek o wydanie zaświadzczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych", który znajduje się w zakładce wnioski. Powyższe wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane będą od dnia 01.08.2020r.

Archiwum