„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

09.07.2020

Wniosek o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wnioski na nowy okres zasiłkowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy składać na druku "Wniosek o wydanie zaświadzczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych", który znajduje się w zakładce wnioski. Powyższe wnioski na okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 01.08.2023r.

Archiwum