„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

11.08.2011

Nowe godziny przyjęć

Komornik Sądowy w Zgorzelcu - Mirosław Wierzbicki zaprasza do zapoznania się z nowymi godzinami przyjęć stron.

Komornik przyjmuje osobiście we wtorki w godzinach 12.00 - 16.00.

W razie pilnych spraw proszę o kontakt z kancelarią pod nr tel. 75 77 17 257, kom. 600 393 200,
lub zgorzelec2@komornik.pl

Archiwum