„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

13.04.2012

Zmiany dotyczące rękojmi

Informuję, że od dnia 03.05.2012r. uległ zmianie art. 962 kpc, który aktualnie brzmi:

  "Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dzisiątej części sumy oszacowania, najpóźnniej w dniu poprzedzającym przetarg"

Więcej w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1381)

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112331381+2012%2405%2403&min=1

Archiwum