Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

06.01.2014

Na czym polega praca Komornika ?

Nawiązując do ogłoszenia z serwisu www.komornik.pl zachęcamy do dyskusji dotyczącej pracy kancelarii komorniczych oraz wysokości opłat egzekucyjnych.

 

Krajowa Rada Komornicza zaprezentowała krótki film, który w prosty sposób ilustruje na czym w rzeczywistości polega praca komorników i czym będą skutkowały nieprzemyślane zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

 

Archiwum