„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

24.06.2014

Skuteczniejsze i szybsze prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Komornik Sądowy Mirosław Wierzbicki informuje, iż w ramach przysługujących uprawnień dysponuje narzędziami pozwalającymi na skuteczniejsze i szybsze prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Komornik dysponuje dostępem do:

System OGNIVO - pozwala na ustalenie w jakim banku dłużnik posiada rachunek bankowy.

E-Sąd - pozwala na wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz znaczne zaoszczędzenie kosztów prowadzonego postępowania.

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - pozwala to na ustalenie czy osoba objęta zapytaniem posiada zarejestrowany na siebie pojazd mechaniczny.

Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych - pozwala to na odnalezienie majątku dłużnika w postaci nieruchomości lub wieczystego użytkowania.

System PUE ZUS - w postępowaniu egzekucyjnym Komornik posługuje się dostępem do Platformy Usług Elektronicznych ZUS celem uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużników.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzona przez Ministra Gospodarki, jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Archiwum